Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.

Wiersholm får advarsel fra Tilsynsrådet etter feil tittelbruk

29 personer i Wiersholm fremstod med titler som «fast advokat» eller «senioradvokat» på firmaets hjemmesider, men uten at de hadde advokatbevilling. - Vitner om en manglende evne og vilje til å innrette seg etter grunnleggende bestemmelser i domstolloven, skriver Tilsynsrådet i et brev til firmaet.

Publisert Sist oppdatert

I fjor høst igangsatte Tilsynsrådet et arbeid med å kartlegge advokater og advokatfullmektigers tittelbruk i de 25 største advokatselskapene i Norge.

I forbindelse med dette arbeidet ble det avdekket at 29 personer i Wiersholm fremstod med titler som «fast advokat» eller «senioradvokat» på hjemmesidene, men uten at disse personene hadde advokatbevilling.

Assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet varslet at styret så alvorlig på saken, og at den ville bli vurdert i medhold av domstolloven § 225 tredje ledd.

- Svært lite tilfredsstillende

Torsdag ettermiddag ble vedtaket fra Tilsynsrådet offentliggjort i et brev til firmaet som Advokatbladet har fått tilgang til.

Konklusjonen er at managing partner Morten Goller, styreleder Kjersti Tøgard Trøbråten, nestleder Tom Rune Lian og styremedlemmene Jon Rabben, Jan Thorstein Fougner og Christer Linn Langvall Søreide, meddeles en advarsel etter domstolloven § 225 tredje ledd.

I sin redegjørelse for vedtaket skriver Tilsynsrådet blant annet følgende:

Tilsynsrådets styre finner advokatenes redegjørelse svært lite tilfredsstillende. Styret kan vanskelig lese uttalelsen på en annen måte enn at Advokatfirmaet Wiersholm AS oppfatter at det står fritt til å benytte tittelen «advokat» i alle tilfeller der det finner det hensiktsmessig på bakgrunn av sin vurdering av vedkommendes kompetanse, og uavhengig av om domstollovens vilkår for å få bevilling er oppfylt eller ikke. Dette vitner om en manglende evne og vilje til å innrette seg etter grunnleggende bestemmelser i domstolloven.

Advokatene synes heller ikke å ta inn over seg at bruk av titler som «fast advokat» eller «senioradvokat» – også på selskapets hjemmeside – kan være villedende overfor det rettssøkende publikum og andre samfunnsaktører, hvilket i noen tilfeller vil kunne tenkes få negative konsekvenser for disse.

- Mistenker økonomisk motivasjon

Tilsynsrådet mener at den uriktige tittelbruken fremstår systematisk, og skriver i vedtaket at det er grunn til å tro at praksisen er økonomisk motivert:

Selskapet får en annen posisjon i Norge og internasjonalt som følge av at det fremstår som et større advokatfirma enn det faktisk er. Tittelen er også benyttet ved fremleggelse av tilbud til potensielle klienter, og har i den forbindelse etter det opplyste vært knyttet opp mot intervaller for timepris.

Managing partner Morten Goller understreker at firmaet har tatt Tilsynsrådets vurdering til etterretning.

Managing partner i Wiersholm, Morten Goller.

- Vi endret umiddelbart stillingstitlene etter første henvendelse fra dem. Vår intensjon med de tidligere stillingskategoriene har ikke vært noe annet enn å kommunisere våre ansattes kompetansenivå og erfaring – og er på ingen måte økonomisk motivert. Vi vil nå gå en ekstra runde med Tilsynsrådet for å forsikre oss om at våre foreslåtte engelske stillingstitler er i tråd med deres retningslinjer, sier Morten Goller til Advokatbladet.

Ikke eneste firma under radaren

Gjennom Tilsynsrådets arbeid med å kartlegge tittelbruken i de største advokatfirmaene, er det også blitt avdekket at 17 personer i Thommesen står oppført som faste advokater og senioradvokater på firmaets nettsider, men uten at disse har bevilling.

I sitt svar til Tilsynsrådet skrev managing partner Sverre Tyrhaug at ansatte vanligvis ikke får stillinger som fast advokat eller senioradvokat før de har advokatbevilling, men at det gjøres unntak.

«Det skyldes i alle tilfeller at de ansatte det gjelder ikke har prosedert et tilstrekkelig antall saker til å fylle vilkåret til prosedyreerfaring i advokatforskriften § 8-1. Samtlige fyller alle andre vilkår for å få advokatbevilling», skrev Tyrhaug.

Da Tilsynsrådet varslet om saken, valgte firmaet å endre de aktuelle opplysningene på sine nettsider.

Tilsynsrådets sak mot Thommesen venter fortsatt realitetsbehandling.

Oppdatert: Fredag 4. februar ble det kjent at Tilsynsrådet har gitt Wikborg Rein en irettesettelse etter at en advokat i firmaet skal ha brukt tittelen «fast advokat» selv om vedkommende ikke hadde norsk advokatbevilling. Det var AdvokatWatch som først omtalte dette vedtaket fra Tilsynsrådet.

Powered by Labrador CMS