Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet vil drøfte engelsk tittelbruk

Mener det kan reises spørsmål om det er tilfredsstillende at advokatfullmektiger deles i ulike nivåer med stillingstitlene «associate», «senior associate» og «managing associate».

Publisert Sist oppdatert

Et virvar av titler florerer i advokatbransjen, og det kan være vanskelig for utenforstående å forstå hva som er hva.

- Tittelbruken i dag er en forvirrende miks av profesjonstitler, selskapsrettslige titer og påfunn, mener Erling Lind, partner i Ro Sommernes.

Erling Lind var som tidligere managing partner i Wiersholm med på å lage mange av stillingstitlene som i dag benyttes i de større advokatfirmaene.

I et intervju med Advokatbladet tidligere i år, fortalte han at man den gang så mot revisjonsbransjen for å finne titler som kunne gi uttrykk for en medarbeiders progresjon.

Avsluttet sakene mot de berørte advokatfullmektigene

De 29 advokatfullmektigene i Wiersholm som alle fikk personlige brev fra Tilsynsrådet om feil tittelbruk, er ikke lenger under granskning i Tilsynsrådet.

Tilsynsrådets styre valgte å reagere overfor advokatfirmaets styremedlemmer, og ikke den enkelte fullmektig.

«Sakene som er opprettet vedrørende advokatfullmektigene i denne anledning vil nå bli avsluttet hos Tilsynsrådet», skriver styret.

- Vi var ikke så begeistret for de engelske ordene, men hadde ikke så mange gode ideer. Poenget var jo at tittelen skulle si noe om hvor man var på karrierestigen, sa Lind.

Han minnet også om at profesjonstittelen «advokat» jo er den samme for den som sitter helt på toppen av prestisjetreet, og den som akkurat har fått bevilling.

Byttet titlene på hjemmesiden

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har, som Advokatbladet tidligere har omtalt, sjekket tittelbruken i landets 25 største advokatfirmaer.

Styret i advokatfirmaet Wiersholm fikk nylig en advarsel fra Tilsynsrådet fordi 29 advokatfullmektiger stod oppført som enten fast advokat eller senioradvokat på firmaets nettsider.

Tilsynsrådet har også opprettet en tilsvarende sak mot advokatfirmaet Thommessen, der 17 advokatfullmektiger stod oppført med advokattitler. Denne saken er ennå ikke behandlet i Tilsynsrådets styre.

Etter Tilsynsrådets henvendelse besluttet Wiersholm å endre tittelbruken, opplyste managing partner Morten Goller i et brev til Tilsynsrådet.

Advokatfullmektigene har nå i stedet fått de engelske titlene associate, senior associate eller managing associate, avhengig av deres erfaring og kompetanse.

Denne tittelbruken ønsker Tilsynsrådet nå å vurdere nærmere.

«Etter styrets oppfatning kan det reises spørsmål om dette er en tilfredsstillende løsning. Styret vil imidlertid drøfte også denne problemstillingen nærmere før en endelig tilbakemelding gis», heter det i vedtaket der Wiersholm ble ilagt en advarsel.

Brukes av andre om advokater med bevilling

Advokatbladet har sjekket hvilke titler advokatfullmektiger benytter i seksten av landets største advokatfirmaer.

Alle firmaene har både norske og engelske hjemmesider, bortsett fra Schjødt og BAHR, som bare opererer på engelsk.

På de norske hjemmesidene benyttes tittelen «advokatfullmektig» hos alle, bortsett fra hos Wiersholm.

Advokatfirmaet Hjort bruker for eksempel også titlene senior associate og managing associate på sine engelske nettsider, men bare om personer med advokatbevilling som på norsk har titlene fast advokat eller senioradvokat. Tilsvarende i Simonsen Vogt Wiig, der tittelen senior associate benyttes om faste advokater.

Velkjent i utlandet

I utlandet er titlene associate, senior associate og managing associate velkjente, og brukes for å differensiere mellom advokaters arbeidserfaring.

Også titlene junior associate og midlevel associate benyttes. Vanligvis vil man kunne bli en senior associate etter fem-seks år i firmaet, ifølge det juridiske rekrutteringsfirmaet BCG Search.

PS: Denne artikkelen inneholdt opprinnelig en tabell som viste seg å inneholde feil og derfor er fjernet. Vi beklager feilen.

Powered by Labrador CMS