– Taushetsplikten er der for å beskytte klientene, ikke advokatene. Dette ser noen advokater ut til å glemme, sier Audun Lillestølen.
– Taushetsplikten er der for å beskytte klientene, ikke advokatene. Dette ser noen advokater ut til å glemme, sier Audun Lillestølen.

Nytt samarbeid mellom Økokrim og forvaltere

Advokat Audun Lillestølen oppnevnes ofte som forvalter av Tilsynsrådet, også for den straffedømte tidligere advokaten Amir Mirmotahari. Et nytt samarbeid med Økokrim har nå tatt form på Østlandet i saker der advokater kommer under etterforskning, forteller han.

Publisert

Reglene om advokaters taushetsplikt legger bånd på informasjonsflyten dersom en advokat går konkurs eller etterforskes for straffbare forhold, og er generelt kompliserte å forholde seg til, forteller Audun Lillestølen.

Han er partner i Langseth advokatfirma i Oslo og har lang erfaring som forvalter for advokatvirksomheter.

– Advokatens taushetsplikt er opphevet overfor forvalter, men overfor alle andre er den veldig streng. For eksempel står det ingen ting i konkursloven som opphever en advokats taushetsplikt overfor bostyrer, sier han.

At bostyrer ikke har mulighet til å se regnskapene kan skape litt absurde situasjoner, men praksisen er slått fast i en høyesterettskjennelse fra 2012 (Rt. 2012, s. 608), opplyser Lillestølen.

– Det er veldig viktig at bostyrere i et bo til en advokatpraksis er klar over at de ikke kan kikke advokatens regnskaper i kortene. Jeg har noen ganger opplevd at bostyrere ikke har vært klar over dette. Den samme utfordringen gjør seg gjeldende overfor politi- og påtalemyndighet.

Kan be om samtykke

For å gjøre prosessen smidigere, har Økokrim innledet et tettere samarbeid med forvaltere i enkelte straffesaker, forteller han.

– Saker der politiet har mistanke om at en advokat har begått straffbare forhold er ekstra kompliserte å etterforske, nettopp fordi advokaten er underlagt streng taushetsplikt. En klient kan være fornærmet i en straffesak uten selv å vite det, og uten at politiet får vite om det, fordi de ikke gis mulighet til å innhente samtykke til fritak fra taushetsplikten.

Nettopp i slike saker er det en fordel om forvalter samarbeider med politiet i en tidlig fase, mener han.

– Det er for alle parter praktisk at forvalteren er involvert tidligere i etterforskningsfasen, og sørger for at politiet ikke tar beslag i klientsensitivt og taushetsbelagt materiale. Forvalter kan ta kontakt med klientene for å undersøke om de ønsker å gi politiet innsyn eller ikke. Jeg har vært med på det noen ganger, og sett i praksis at klientenes interesser da blir ivaretatt på en mye mer betryggende måte. Man sparer både ressurser og tid ved å unngå langvarige rettslige prosesser om innsyn, sier Lillestølen.

Synes det er en lettelse

Han har i det siste samarbeidet med Økokrim om flere saker.

– Tilsynsrådet gir uttrykk for at de ønsker et best mulig samarbeid mellom påtalemyndigheten og forvaltere i denne type saker. Det er bra at løsningen blir gjort kjent, så andre politidistrikter blir klar over muligheten, sier Lillestølen.

Han har i årenes løp hatt mange forvalteroppdrag.

– Det kan være som følge av brå sykdom, konkurs, eller at man er uskikket og har fått bevillingen suspendert. I forvaltersaker er det viktig å etablere en god dialog med advokaten det gjelder. Som forvalter er man ikke advokatens motstander, og mange opplever det som en lettelse at noen kommer inn og tar ansvar. Hovedfokuset er å ivareta klientenes interesser.

– Jeg har nesten aldri opplevd at det ikke har vært mulig å få til et konstruktivt samarbeid med advokaten, sier Lillestølen.

Powered by Labrador CMS