Saken mot den tidligere advokaten (74) og sykepleieren (55) går nå i Oslo tingrett.

Tidligere advokat tiltalt for underslag

En tidligere advokat er tiltalt for å over en toårsperiode å ha tatt ut om lag 7,4 millioner kroner fra kontoen til en kvinne i midten av nittiårene og overført pengene til seg selv og til en sykepleier.

Publisert Sist oppdatert

Den tidligere advokaten (74) har ikke lenger advokatbevilling, og står nå tiltalt for grovt underslag, grov utroskap og brudd på bokføringsloven. etter straffeloven § 325 i Oslo tingrett.

- Vi ser svært alvorlig på saken. Her handler det om en eldre sårbar person som er blitt utnyttet av dem som skulle passe på henne, sier Anne Glede Allum, statsadvokat i Økokrim, til Dagbladet Børsen.

Den tidligere advokaten forsvares av advokatene Henriette Willix og Frode Sulland i Sulland.

Henriette Willix er partner i Sulland.

- Vår klient nekter straffskyld. Det sentrale i saken er fornærmedes helsetilstand, sier advokat Henriette Willix til Advokatbladet.

- På tidspunktet hvor gaven ble gitt til vår klient, var hennes helsetilstand på ingen måte slik at hun ikke forstod innholdet i disposisjonen hun foretok. Gaven til vår klient var etter hennes initiativ og vilje, sier Willix.

Også en sykepleier (55) er tiltalt i saken etter straffeloven § 325. Hun skal ha ledet sykehjemmet der den eldre, pleietrengende kvinnen bodde. Den fornærmede kvinnen er nå død.

- Skrev gavebrev

Ifølge tiltalen, utferdiget den nå 74 år gamle tidligere advokaten i perioden februar 2018 til februar 2020 flere gavebrev til sykepleieren og seg selv fra kvinnen, til tross for at sykepleieren «som helsepersonell ikke hadde lov til å motta slike ytelser», og til tross for at han visste at den eldre kvinnen «var svært lett å lede og på grunn av redusert helsetilstand, ikke var i stand til å forstå innholdet og betydningen av gavebrevene».

Straffeloven § 325 grovt underslag

«Grovt underslag straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om underslaget er grovt skal det særlig legges vekt på om

a. verdien av det underslåtte er betydelig,

b.underslaget har pågått over lengre tid,

c.det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag, eller

d. det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon.»

Kilde: Lovdata

Advokaten overførte i følge tiltalen til sammen 7,4 millioner kroner fra sin klientkonto og den eldre kvinnens konto, hvorav 5,4 kroner ble satt inn på sykepleierens konto, og 2 millioner ble satt inn på hans egen brukskonto, ifølge tiltalen.

Advokaten skal også i 2019 ha fakturert den eldre kvinnen drøye 110.000 kroner for en sak han utførte for en tredjeperson, og overført disse pengene til sin egen brukskonto.

- Kvinnen har både før og etter disposisjonene som saken gjelder, gjort betydelige transaksjoner som påtalemyndigheten ikke har stilt spørsmål ved, opplyser advokat Henriette Willix.

Kjøpte klær og smykke

Sykepleieren skal ifølge tiltalen ha brukt bankkortet til sykehjemsbeboeren og handlet blant annet en ring på David Andersen til 20.300 kroner, lamper fra Christiania belysning for over 11.000 kroner, Norrøna-klær for nærmere fem tusen kroner, en Apple iPhone for 9.288 kroner, en skalljakke fra XXL for 4000 kroner.

Totalt er hun tiltalt for å ha handlet varer og tjenester til egne formål for 104.827 kroner med kvinnens bankkort.

Sykepleieren skal ifølge tiltalen ha vært en betrodd støttespiller for den eldre kvinnen:

«Som eier, daglig leder og ledende sykepleier på (sykehjemmet), hvor XX bodde, visste hun at XX var svært lett å lede og på grunn av redusert helsetilstand ikke var i stand til å forstå innholdet og betydningen av gavebrevene. Hun hadde heller ikke lov til å motta slike ytelser.

Hun medvirket til at (den tidligere advokaten) utferdiget gavebrevene og at pengene ble overført til hennes brukskonto ved sin jevnlige oppfølgning av XX, samt at hun bl.a. var med XX på legetimer, fulgte henne til møter med (den tidligere advokaten) deltok på flere av møtene, underskrev på gavebrevene og påskyndet utbetalingene ved blant annet å etterspørre (den tidligere advokaten) om overføring av penger.»

Saken startet for halvannen uke siden, og skal gå helt frem til 25. september i Oslo tingrett.

Sykepleieren forsvares av advokat Øystein Storrvik og Christian Norgaard i Advokatfirmaet Storrvik.

Powered by Labrador CMS