- Det var godt å være tilbake i New York og møte advokatfirmaledere fra hele verden, forteller Sverre Tyrhaug.

Sverre Tyrhaugs seks råd om lederskap i advokatbransjen

Thommessen-toppen leder internasjonal komité for managing partnere, og delte nylig sine beste råd på en konferanse i regi av Lex Mundi i New York.

Publisert

Managing partner Sverre Tyrhaug i Thommessen deltok nylig på Lex Mundis årlige konferanse for managing partnere i New York.

- Lex Mundi er verdens ledende nettverk av uavhengige advokatfirmaer med medlemmer fra 125 land og alle stater i USA. Hvert land har ett medlem, og Thommessen er det norske medlemmet. På konferansen samles advokatfirmaledere fra absolutt hele verden, sier Sverre Tyrhaug til Advokatbladet.

Han har de siste årene vært leder for Lex Mundis Managing Partner-komite, og med det ansvarlig for det faglige innholdet og opplegget for konferansen.

- I år satt vi særlig fokus på den globale markedssituasjonen og markedstrender, rekruttering og arbeidstakerengasjement, strategi og forretningsmodeller, sier han.

Gir inspirasjon og ideer

- Det som er bra er å møte folk fra alle verdenshjørner og diskutere alt fra politikk, samfunnsforhold, kundetrender og firmadrift. Det gir ideer og inspirasjon som man tar med seg hjem. Det mest nyttige er som regel de diskusjonene, i tillegg til gode innlegg.

Som høydepunkt på årets konferanse trekker han frem et innlegg fra innovasjonsleder David Nichols i EY USA.

- Han snakket om noe så variert som purpose, strategi, disrupsjon ved nye forretningsmodeller, fremtidens kontormiljø, ESG og generasjon Z, forteller Tyrhaug.

Delte råd på LinkedIn

Da han kom hjem fra New York, delte han seks punkter om lederskap i advokatfirmaer på LinkedIn, og inviterte sine følgere til å legge til sine egne punkter.

Punktene var hentet fra en innledning han holdt på konferansen, der han ble bedt om å dele sine fremste råd om ledelse i advokatbransjen.

Sverre Tyrhaug på terrassen i VIA-bygget i Vika, der Thommessen holder til.

Her er Tyrhaugs seks råd, som han har utdypet overfor Advokatbladet:

1. Fortsette å utvikle partnere og andre som ledere

- Å utvikle gode ledere er en viktig del av å utvikle firmaet. God ledelse er viktig for å skape engasjement i teamene, det påvirker rekruttering og «retention» , det er viktig for å kunne være strategiske sparringpartnere til klienter og det har positiv effekt på medarbeidernes eierskap til firmaets utvikling.

(Retention vil si å beholde folk i staben og hindre høy turnover.)

2. Fiks implementering av firmaets eller praksisområdets strategiplan

- Vi klarte å gjøre utrolig mye bra og rekordrask strategiimplementering under covid-pandemien. Noen stikkord er teamintegrasjon på tvers av kontorer, miniteams/ta vare på hverandre, digitalisering/bruk av nye verktøy, hybrid-modell for økt fleksibilitet og autonomi.

- Men grunnen til at vi klarte alt det var et virus. Spørsmålet er hvordan man kan klare å gjøre tilsvarende skift/strategiimplementeringer kraftfullt og av eget initiativ. Hvordan gjør man det hva gjelder strategi, organisasjon, systemer, måling/evaluering og kultur?

3. Jobb med formålet - Hvorfor eksisterer vi?

- Gode forretningsadvokater bidrar til et bedre næringsliv. Gode råd og dokumenter gir klarhet, konfliktreduksjon og lavere transaksjonskostnader. I tillegg bidrar vi til økt rettssikkerhet. Det gir mer investeringer og flere arbeidsplasser. Vi må jobbe mer med å få tydelig frem meningen i det vi driver vi med.

4. Vær nysgjerrig og gjør nye ting

«Same old thinking (and habits) - same old results». Vi må stille nye spørsmål, vi må komme oss ut og la oss inspirere av andre enn bare bransjekolleger. Om man bare omgås folk med samme bakgrunn, utdannelse, alder - så er det stor risiko for «group thinking» og «confirmation bias».

- Vi elsker også å gjøre ting vi er gode på, på den måten vi er vant til, men vi må også våge å gjøre nye ting. Hva er du nysgjerrig på? Hvilken liten ny ting kan du prøve i dag?

5. Vær beredt for «counter-positioning»

Vår bransje kan bli utsatt for disrupsjon, i likhet med mange av våre klienter, og det skjer gjerne gjennom en ny aktør med en solid «counter positioning», det vil si en ny forretningsmodell som er superattraktiv for kunder og vanskelig for etablerte aktører å svare på (tenk Uber, Airbnb).

- Jeg tenker ikke at vi skal forandre forretningsmodellen vår, den fungerer grunnleggende bra og har mange fordeler. Men vi bør tenke på hvor disrupsjonen kan komme fra, hvordan den vil se ut (what would Amazon do?) - og om vi er beredt til å ta nødvendige steg om det skulle skje. I mellomtiden må vi hele tiden forbedre det vi driver med, til glede for våre klienter og medarbeidere.

6. Fokuser på klienters og medarbeideres behov

Finn ut hva folk vil ha og fokuser på å levere det. Hva ønsker klienten mer av / annerledes? Hva ønsker medarbeidere mer av / annerledes?

Nysgjerrig på Lex Mundi? Les mer her.

Powered by Labrador CMS