– Dommerens innstillinger og holdninger merkes godt i reaksjonsvalget, sier Anne Kroken.

Snakk om mulig tap med klienten

De gangene resultatet ikke blir som du hadde ventet, er det saksforberedelsene du må gå tilbake til for å se om de var gode nok, sier Anne Kroken.

– Du må ha en klar tanke om hva det er mulig å oppnå, og du må forberede klienten på det, sier Anne Kroken.

Advokatene i kontorfellesskapet Stavangeradvokatene dekker det meste. Kroken arbeider nesten utelukkende med straffesaker, og er nestleder i Forsvarergruppen.

– I en straffesak er det vanskelig å si hva det egentlig betyr å «tape», sier hun.

– Jeg prøver i saksforberedelsen og gjennomgangen av saken sammen med klienten å se på hva vi håper å oppnå, og på hva det er realistisk å oppnå.

– Men forsvarers kanskje aller viktigste oppgave er å realitetsorientere klienten. Samtidig er det viktig å høre på klientens ønsker og innspill og gi råd om hva som er en hensiktsmessig tilnærming. Jeg tror det er lettere for klienten å forholde seg til et dårlig resultat dersom vedkommende føler at det som er viktig, er kommet frem i retten.

De som aldri har vært i kontakt med politiet før, trenger en helt annen forberedelse enn de som har stått i retten mange ganger. Dessuten må klienten forberedes på at saken kan se helt annerledes ut i retten enn det den gjør på papiret i forkant.

– Både i forbindelse med det bevismessige og straffeutmålingen er forberedelsen viktig. Tanken på at en person skulle bli dømt fordi jeg ikke gjorde en god nok jobb, er skrekkelig. Det skal ikke skje, fastslår Anne Kroken.

Kroken råder til å lese dommen grundig. Hun ser på argumentene og anførslene og hvordan de ble behandlet.

– Noen ganger har retten tilsynelatende ikke fått dem med seg eller ikke vektlagt dem. Hvorfor ikke? Det kan du dra lærdom av, sier hun.

– Vi forsvarere opplever ofte at retten ikke har tatt hensyn til det strenge beviskravet. Da er det viktig å legge mye arbeid i dette i anken, dersom klienten ønsker en hy rettsrunde.

Når førsteinstans frifinner og påtalemyndigheten anker, er det ofte vanskelig og kanskje overraskende for klienten hvis lagmannsretten kommer til motsatt resultat. Noen ganger tenker Kroken at hun burde forberedt klienten bedre på akkurat det.

– Politiet har etter loven en plikt til å etterforske til gunst og ugunst. Vi opplever at dette ofte ikke etterleves, sier hun.

Er det opplysninger som ikke er kommet frem, er det en del av forsvarerens oppgaver å peke på at slike mangler ved etterforskningen blir rettet opp, peker Kroken på.

– Vi må derfor gjøre en kritisk gjennomgang av saken og etterforskningen under saksforberedelsen. Dersom vi ikke vinner frem, må vi i ettertid se på om dette arbeidet kunne vært gjort bedre.

– I et læringsperspektiv er det mer nyttig å tape en sak enn å vinne den, sier John Christian Elden.

Han råder til å spørre deg selv om hva som gjorde at du ikke greide å overbevise dommeren om at klienten din burde få medhold.

– Burde du sett flere svake punkter og enten tettet dem eller kjørt din egen klient hardere under saksforberedelsen? Burde du hatt sakkyndighet eller vitner til å støtte din klient? Eller motsatt: Innkalte du for mange vitner som ble til løse kanoner på dekk? Husk alltid at desto flere vitner på samme tema, desto større er sjansen for at de husker ulikt. Og husker de helt likt, virker det regissert, sier Elden.

Spør også om du holdt fokus på de sentrale spørsmålene og springende punktene, og om du kom motparten tilstrekkelig i forkjøpet, og om du var forberedt på vitnene deres, råder han.

Les også: Vær tøff nok til å si nei!

Slik lærer du av tap

 

Powered by Labrador CMS