Å utvikle et moderne, profesjonelt selskap uten å satse på arbeidsmiljøet og de menneskelige ressursene, er i dag nærmest helt utenkelig, mener Dyveke Hamza, HR-direktør i Haavind. Det at hun sitter i selskapets toppledelse er et utrykk for dette, sier hun. Alle foto: Robert Eik

Haavind tilbyr debriefing

Forretningsadvokatfirmaet Haavind tilbyr sine ett hundre advokater samtaler med sertifiserte coacher eller psykolog som ett av flere tilbud til de ansatte.

– Vi samarbeider med et eksternt firma med organisasjonspsykologer som de ansatte kan henvende seg direkte til, eller via HR-avdelingen. Vi satser veldig mye på å utvikle et godt miljø for våre advokater, forteller HR-direktør i Haavind, Dyveke Hamza.

– Samarbeidet har et todelt formål. For det første ønsker vi å benytte organisasjonspsykologene som rådgivere i vårt eget arbeid med å utvikle arbeidsmiljøet i Haavind. Videre ønsker vi å ha et tilbud hos et kompetent miljø som en form for beredskap dersom behovet melder seg. For eksempel kan noen ansatte ha behov for en debrief etter et krevende oppdrag, eller trenger en samtalepartner om egen karrieresituasjon, sier Hamza.

Tilbudet er kjent blant de ansatte på lik linje med andre personalgoder, forteller hun.

LES OGSÅ: Psykolog Anders Skuterud om de menneskelige risikoene ved livet som advokat

Hun understreker at advokatene ikke i særlig grad benytter det eksterne psykolog-tilbudet.

– Er behovet der, har de som regel gode sparringspartnere blant kollegaene sine, og vi har også høyt kvalifiserte og sertifiserte coacher i vår stab som kan være samtalepartnere hvis det er behov for det, sier Hamza.

For også forretningsadvokater kan ha det tøft på jobben: Det jobbes hardt og lenge, og arbeidsdagene kan være krevende på flere måter.

– Store nedbemanningssaker som rammer mange enkeltindivider er et eksempel på en type sak som kan være en påkjenning å jobbe med. Min opplevelse er at våre ansatte er profesjonelle og har en profesjonell distanse til jobben. De søker hjelp når de har behov for det, men da først og fremst hos sine egne, sier Hamza.

Hun opplever ikke at psykolog-tilbudet er omspunnet av noen form for stigmatisering.

– De få advokatene som har benyttet tilbudet, har vært veldig fornøyde, sier hun.

Haavind jobber aktivt for å utvikle arbeidsmiljøet, og for å forebygge sykefravær og mistrivsel, forteller Hamza.

– I Haavind er vi veldig opptatte av å utvikle våre ansatte, at folk skal ha «lave skuldre» på jobb og lav terskel for å melde fra om behov. Å ha en god arbeidshverdag er noe av det viktigste for å stå i en krevende jobb, og de ansatte prioriterer beinhardt, forteller hun.

I alle kunnskapsmiljøer med høyt kvalifiserte ansatte som jobber mye og med fokus på prestasjoner, er det viktig å tilrettelegge jobbsituasjonen så langt det er mulig. Da kan den ansatte både ivareta familien hjemme, og samtidig utfører sitt beste på jobb, understreker hun.

HR-avdelingen samarbeider tett med advokatene for å fange opp signaler tidlig.

– Kanskje kan vi legge om arbeidsprosesser på et overordnet nivå for å gjøre dem mer effektive og mindre tidkrevende, for eksempel med fleksible digitale løsninger. Da reduseres risiko for slitasje. Kanskje trenger et team en felles middag for å få opp «spiriten» igjen. Vi er også opptatt av å følge opp enkeltansatte; å være der som samtalepartner eller gjøre tiltak for å legge bedre til rette, sier Hamza.

LES OGSÅ:

Merete Smiht: Advokater er ikke supermenn

Psykolog skriver om det tøffe advokatlivet

Viktig å finne balansen i livet

 

Powered by Labrador CMS