- I dag er jeg blitt flinkere til å prioritere det jeg synes er ordentlig viktig, og lar en del andre ting fare, sa managing partner Kristien Veierød (til venstre). Her med Lise Klaveness og coach Marga Dijkman.

- Gutta må ta mer ansvar hjemme

Managing partner Kristin Veierød i Hjort mener mannlige advokattopper bør ta pappapermisjon og hente oftere i barnehagen.

Publisert

 

Kristin Veierød har siden 2000 jobbet som partner i Hjort. Fra 2011 har hun i tillegg vært managing partner i selskapet. Med to jenter på 13 og 16 år, og en ektemann i full jobb som partner i samme selskap har hun god erfaring med å sjonglere mellom jobb og fritid.

- I perioder tar denne jobben utvilsomt mye tid. Hvis jeg i tillegg skulle være den som alltid hadde hovedansvaret hjemme hadde det ikke gått opp, sier Veierød til Advokatbladet.

Sammen med advokat Lise Klaveness og coach Marga Dijkman snakket hun for Kvinneutvalgets medlemmer om hva som kan bidra til å få frem flere kvinnelige partnere i advokatfirmaene og hva som har vært viktig for henne i egen advokatpraksis. Veierød trakk blant annet frem betydningen av spesialisering, bransjekunnskap, gode medspillere og nødvendigheten av å prioritere.

Hun pekte videre på betydningen av en god hjemmebase.

-Det er viktig å ha noen å spille på lag med, både på jobben og hjemme. Jeg har alltid ansett mannen min og meg som like viktige på hjemmebane, påpeker Veierød og tillegger:

-Slik jeg ser det er det å få barn et fellesprosjekt!

Selv om advokatyrket er arbeidskrevende, understreket hun i foredraget at yrket også kan gi fleksibilitet

- Med mindre man står i retten eller er bundet opp tidsmessig på annen måte, kan du faktisk legge opp en del av hverdagen din selv. Man kan også logge seg på igjen når barna har lagt seg, uten at man trenger å gjøre det hver kveld.

-Man bør trene seg på å skille mellom det man er helt nødt å gjøre, det som det er fornuftig å gjøre og det man kan la ligge, oppfordrer Veierød.

Som Managing partner i Hjort er hun opptatt av at det skal være mulig å ha et liv også utenom jobben.

- Vi har forståelse for og forsøker å legge til rette for at livet går i faser. Barn må hentes i barnehagen. Men vi klarer ikke å løfte frem kvinnelige advokater i denne fasen med mindre også gutta deltar på hjemmebane.

Selv delte hun fødselspermisjonene omtrent 50/50 med ektemannen.

-Før jeg fikk barn lurte jeg på hvordan jeg ville ha det med å være ute av jobb i seks måneder. Men da barna kom var det en fantastisk tid, og jeg skulle gjerne vært lengre hjemme. Likevel holdt jeg fast ved mine prinsipper om å dele rimelig likt - og for vår familie har det fungert godt.

Hun understreker at man som partner selvfølgelig er nødt til å stå på 100 prosent for klienten.

-Men de økonomiske målene for advokatvirksomheten kan man i større grad styre. Det gjelder å finne et balansepunkt mellom sunn og robust økonomi og samtidig ikke legge den økonomiske listen så høyt at vi ikke rekrutterer de beste. Vi kan ikke ha som rekrutteringsfilosofi at en jobb som partner bare er for dem som vil bo på jobb fra de blir partner til de går av med pensjon.

Tobarnsmoren innrømmer likefullt at man som partner neppe kan forvente seg et A4-liv.

-Man må være villig til å la jobben ta mye plass i perioder. Det er ganske vanskelig å få til en kjempemorsom jobb innenfor en helt definert arbeidshverdag.

Selv om advokatbransjen gjerne innebærer mye jobb, tror ikke Veierød nødvendigvis den er veldig annerledes enn andre lederjobber.

- Vi har en tendens til å snakke om vår bransje som noe helt spesielt. Men selv om vi har er en jobb som krever mye i perioder er vi ikke statsministere på døgnvakt.

 

Hun tror det er vanskelig å lykkes uten å være ordentlig glad i jobben.

-Det må være lystbetont! Driven og energien er knyttet til at jeg synes dette er en utfordrende, spennende og morsom jobb.

Mange år som partner i Hjort har gitt henne verdifull erfaring om at hun ikke kan få til alt.

-Hadde dere spurt meg da jeg ble partner for 15 år siden, hadde jeg nok hatt et annet syn på det. Med årene har jeg blitt flinkere til å prioritere det jeg synes er ordentlig viktig, og lar en del andre ting fare. For eksempel har jeg aldri hatt som mål om å hive meg på noen cupcakes-bølge, og har et avslappet forhold til hvordan ungenes matpakke ser ut, så lenge de synes den er rimelig god!

 

Lise Klaveness er tidligere profesjonell fotballspiller og jobber i dag som advokat i Hjort, i tillegg til å være fotballekspert i NRK. Hun synes tiden etter fødselspermisjonen var langt tøffere enn å kombinere advokatjobb og det å være profesjonell fotballspiller med opptil 150 reisedøgn.

- For min del var det ikke selve tidsklemmen som var problemet, men det var utfordrende å komme tilbake fra fødselspermisjon, og merke at hodet var på et litt annet sted. I tillegg er det lett å føle at man har havnet litt utenfor i løpet av tiden man har vært borte. Jeg tror arbeidsgiver har mye å vinne på å ha et godt forberedt opplegg klart til ansatte kommer fra permisjoner, påpekte Klaveness til forsamlingen.

Undersøkelser viser at kvinnelige advokater som oppfører seg likt som mannlige kolleger, ofte kan bli oppfattet annerledes.

-Av og til tar jeg meg selv i å være langt mer kritisk til en offensiv jente enn en frampå gutt, og forsøker å ta meg selv i nakken for å unngå å tenke slik.

Hun oppfordrer unge advokater til å tørre å gå utenfor flytsonen.

-På gruppenivå, har nok vi jenter en tendens til å legitimere trygg oppførsel i for stor grad. Men i advokatlivet, som i idretten, er det helt avgjørende at man innimellom beveger seg utenfor flytsonen for å dytte grensene for egen kompetanse. Å tørre gjøre det litt hver dag, tror jeg er viktig.

 

 

 

# Lise Klaveness` tre mantraer for å lykkes

Lagfølelse: Å få til samarbeid med eget lag, være seg idrettslag eller firma, er avgjørende for suksess både individuelt og kollektivt.

Anerkjennelse: Alle trenger innimellom å kjenne mestringsfølelse og at andre anerkjenner ens prestasjoner for å være motivert for å ta nye steg.

Ærgjerrighet: All utvikling betinger trening – hardt arbeid. Man må rett og slett legge ned nok arbeid både for å lykkes og for å like arbeidet.

Powered by Labrador CMS