Sir Michael Briggs er dommeren og utrederen som presenterer forslaget om en advokatfri nettdomstol i England og Wales. Foto: Privat

Domstol uten advokater

Digitale løsningsforslag

Publisert

England kan få en egen nettdomstol helt uten advokater. Og amerikansk teknologi gjør at flere slipper varetekt, samtidig som færre begår nye lovbrudd mens de venter på at saken deres kommer for retten.

En digital domstol kan bli obligatorisk førsteinstans for alle tvister om opptil 25.000 pund – drøye 300.000 kroner. Det er planen i en engelsk utredning.

Lederen for domstolene i England og Wales har satt i gang en utredning om rettsstrukturen. Mannen som er satt til å lede utredningen, appellrettsdommer Sir Michael Briggs, mener det er et presserende behov for å satse digitalt. Nettretten er det viktigste og mest radikale forslaget hans, sier han selv.

– For første gang kan moderne IT skape en domstol som vil gjøre det mulig å løse sivile tvister av beskjeden verdi og kompleksitet, rettferdig, og uten uforholdsmessig store utgifter til representasjon, sier han.

Det betyr altså en domstol som partene er ment å bruke selv, uten advokat.

Tanken er at partene først laster opp de dokumentene og bevisene som retten trenger. Så kan en rettsbetjent følge opp dokumentene og også kunne megle, fortrinnsvis over telefonen. Til slutt kan dommere avsi en kjennelse, enten på bakgrunn av dokumentene, på telefon, på videolink eller ansikt til ansikt.

Med andre ord: Dommerne skal ikke gjøres overflødige. I hvert fall ikke i denne omgang. Men det finnes også digitale tvisteløsninger. Ebay og Paypal er eksempler på firmaer som bruker et tvisteprogram som hjelp. Modria, som det heter, analyserer informasjon om kjøperen, selgeren, produktet og avtalevilkårene og foreslår en løsning, helt uten innblanding fra mennesker.

Teknologien er også tatt i bruk som første kontaktpunkt mellom klient og advokat. Engelske Road Traffic Representation lar den som er tatt for en trafikkforseelse, fylle ut skjemaer og få tilbake en vurdering av hvor sannsynlig det er at han vil bli dømt i en rettssak og hva straffen i tilfelle kan bli – før han eventuelt snakker med en lys levende advokat.

Tre amerikanske delstater og en rekke lokale domstoler bruker en algoritme som vurderer om mistenkte skal holdes i varetekt eller frigis mot kausjon. Programmet ser på alder, tidligere lovbrudd og halvannen million tidligere saker for å vurdere risikoen for tilbakefall eller unnlatelse av å møte opp i retten.

I ett av områdene der det er tatt i bruk, i Mecklenburg County i North Carolina, har antallet fengslede falt med tyve prosent siden teknologien ble tatt i bruk for to år siden. Og i staten Kentucky har tallet på kriminelle handlinger som tiltalte har begått i løpet av ventetiden før saken kommer opp for retten, falt med femten prosent, samtidig som færre sitter i varetekt.

Det finnes også programvare som spår hvordan dommerne kommer til å dømme. Lexpredict, som den heter, skal ha fått rett i rundt sytti prosent av avgjørelsene i USAs høyesterett.

Microsoft utvikler en algoritme som skal kunne forutsi tilbakefall i løpet av det første halvåret etter at en dømt har sonet ferdig straffen sin, med 91 prosents sikkerhet.

(Kilder: Legal Futures, Legaltech.se, Laura and John Arnold Foundation.)

LES OGSÅ: Robotadvokatene kommer!

Skyver ut ansatte

Amerikanske advokat-topper tror at roboter / kunstig intelligens a la IMBs Watson-teknologi vil erstatte mange av dagens ansatte, viser en undersøkelse.

På spørsmålet; "Innen fem til ti år, kan du se for deg at en juss-robot a la Watson kan ersatten noen av de følgende gruppene i ditt firma"

svarte 47 prosent at de tror roboter vil erstatte advokatassistenter, og 54,2 prosent tror de vil ersatte fullmektiger med mindre enn tre års erfaring. 20,3 prosent svarte at datamaskiner aldri vil kunne erstatte menneskelige utøvere av yrket.

320 advokatfirmaer med mer enn 50 ansatte deltok i undersøkelsen.

Kilde: Law Firms in Transition. An Altman Weil Flash Survey.

Powered by Labrador CMS