Elise Johnsen Kirkhus er CEO i BAHR Leap og brenner for å fremme teknologi som kan effektivisere advokatenes arbeidshverdag.

- Teknologi er relevant for alle

Elise Johnsen Kirkhus er leder for teknologiselskapet BAHR Leap, som ble opprettet tidligere i år for å skape nye teknologiske muligheter for BAHR, men også for mindre aktører i bransjen. Kirkhus mener at ny teknologi er viktig for alle advokater, uansett størrelse på firmaet.

Hva er bakgrunnen for at BAHR opprettet et eget selskap for sin digitale satsning?

Vi ønsker å utfordre måten advokatvirksomhet blir drevet på, og å bruke tilgjengelig teknologi for å forbedre tjenestene. Vi tror vi får til dette best i et miljø som har dette som eneste oppgave, uten å ha daglige gjøremål i advokatfirmaet i tillegg.

Vi ønsker altså å jobbe utenfor dagens forretningsmodell og utfordre denne. Med ny teknologi kan vi for eksempel trekke ut mer innsikt av de store mengdene data vi har, og automatisere bort det repetitive og de enklere arbeidsoppgavene. Kanskje kan vi derfor også tenke nytt rundt prising av advokattjenester. I tillegg ser vi på muligheter for å samarbeide med leverandører eller andre firmaer. Vi har også et ønske om å levere tjenester til alle juridiske miljøer, ikke bare til BAHR.

BAHR har også en såkalt Law Tech Lab. Hva driver den med, og er lab’en underlagt deg?

Vi forvalter BAHRs Law Tech Lab, som er en møteplass for advokater, teknologer, start-ups og studenter som er interesserte i teknologi. BAHR har mye data, og vi har erfarne advokater innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske fagfelt. Start-ups mangler gjerne dette, men sitter med gode ideer og ny teknologi. Ved å ha en lab, eller sandkasse, der disse partene kan møtes for å teste ut nye løsninger, tror vi at vi kan få spennende ting til å skje.

Hvordan vil law tech påvirke måten advokatfirmaer jobber på om fem år?

Jeg tror ikke måten vi jobber på blir fundamentalt annerledes, men at vi vil ha forbedret oss på en del områder. Jeg håper at vi vil være kvitt en del repetetive oppgaver som i dag gjøres av advokatene, som hverken er spesielt spennende eller lærerike. Det vil også kunne frigjøre tid for de virkelig krevende oppgavene, hvor vi trenger kreativitet for å skape verdier for klientene.

Jeg tror også at vi lettere vil kunne hente ut informasjon fra ustrukturerte data, slik at for eksempel en advokatfullmektig, som ikke har mange års erfaring, kan finne svar ved hjelp av gode verktøy for søk og sammenligning av dokumenter og klausuler. Jeg håper også at mange av verktøyene vi ser på vil hjelpe advokatene til å bli bedre prosjektledere, fordi de gir bedre og raskere oversikt over prosesser.

Hva med nåtiden; er det noen smarte løsninger «i loopen» som snart vil bli implementert?

Vi jobber for tiden med å implementere en ny søkemotor i BAHR med teknologi fra selskapet Ayfie. Dette vil gjøre søk raskere, og vil hjelpe oss å få mer informasjon ut av alle dataene vi har internt. I tillegg jobber vi med å automatisere dokumentmaler slik at vi kan forenkle utarbeidelse av standardiserte avtaler og dokumenter.

Har du hatt noen aha-opplevelser i jobben?

Jeg har innsett hvor mye tid det faktisk tar å implementere ny teknologi. Det krever mye ressurser før teknologien er klar til å tas i bruk. Vi må for eksempel bruke tid på maskinlæring, og på å programmere maler som skal brukes i dokumentgenererings-verktøy. Denne jobben er tidkrevende, og det er ekstremt viktig at den gjøres ordentlig. Hvor mye tid dette faktisk tar, har vært en aha-opplevelse for meg. Estimatene jeg brukte i starten har jeg nok måttet doble eller triple.

Mange advokater i små virksomheter mener at law tech er noe som ikke angår dem. Er du enig?

Nei, jeg tror ny teknologi er relevant for alle. De samme verktøyene er nok ikke relevante for alle, men jeg tror de fleste virksomheter og fagfelt vil bli truffet på en eller annen måte. For de mindre virksomhetene, som kanskje ikke har datamengdene eller ressursene til å tilpasse verktøyene, ønsker vi at BAHR Leap kan tilby verktøy som er klare til bruk.

Burde det fokuseres mer på law tech i jussutdannelsen?

Jeg tror ikke det er så viktig. Det viktigste fremover vil være at studentene er åpne, og føler seg komfortable med å bruke datamaskiner, slik at de lett kan ta i bruk nye verktøy. Vi vet ikke hvilke verktøy vi vil bruke om fem år, men så lenge nyutdannede er fleksible og setter seg raskt inn i nye programmer, så vil de klare seg fint. Det er jo ikke bare teknologien i bunn som blir bedre, men også brukerdesign og grensesnitt, slik at fremtidige verktøy kommer til å være mer intuitive og enkle å ta i bruk.

Noe som er veldig spennende er at Universitetet i Oslo har innført nye fag innenfor teknologijus, som for eksempel Robot Regulation.

Hvordan ble du selv interessert i law tech?

Jeg har alltid vært interessert i teknologi og var litt datanerd da jeg var yngre, så det falt vel naturlig. Engasjementet springer nok også ut av at jeg selv har erfart hvordan det er å sitte med arbeidsoppgaver som tar masse tid, er kjedelige og som du vet at kunne vært løst på en mer hensiktsmessig måte, men som du har ikke verktøyene for å løse.

Hvordan fikk du jobben som leder for BAHR Leap?

Jeg tror jeg ble valgt til jobben fordi jeg er over gjennomsnittet interessert i digitalisering og har gitt uttrykk for et stort engasjement rundt dette internt i BAHR.

Hva er den viktigste saken, rent juridisk, som du har jobbet med?

Den viktigste saken jeg har jobbet med utenfor teknologiverdenen og BAHR Leap, må nok være arbeidet mitt med implementeringen av EMIR (European Market Infrastructure Regulation) i Norge. Dette er vel strengt tatt ikke en sak, men da jeg jobbet i DNB var jeg med i Finanstilsynets arbeidsgruppe som skrev rapporten om gjennomføringen i norsk rett som representanten til Finans Norge.

Hva brenner du for, rent faglig?

Akkurat nå brenner jeg for å få noe skikkelig bra ut av prosjektene til BAHR Leap som kan endre arbeidshverdagen vår, ikke bare i BAHR, men i hele bransjen - og da spesielt for de ferskeste advokatene og fullmektigene. Jeg ønsker at vi skal få bort noen av de trivielle oppgavene, slik at vi får mer tid til det som faktisk krever et godt hode og en advokatbevilling.

Utenfor law tech og advokatverdenen, så brenner jeg også for å få flere kvinner inn i finans, særlig som investorer. Jeg tror kjønnsbalansen vil bedres i de bransjene der vi får flere kvinnelige investorer på banen. Jeg synes finans er veldig spennende og er selv utdannet finansanalytiker (CFA Charterholder). Jeg var også nylig på en studietur til Silicon Valley med SHE Invests, der temaet var å investere i start-ups. SHE gjør en fantastisk jobb blant annet for å få flere kvinnelige engleinvestorer, så jeg anbefaler alle å ta en titt på det de driver med.

(Angel investor er et begrep som brukes om holdne personer som investerer i start-ups. Red. anmerk.)

Har du et faglig forbilde, og i tilfelle hvem?

Akkurat nå ønsker jeg å trekke frem to av foredragsholderne på studieturen med SHE, Carol Sands Langensand og Sonja Hoel Perkins. De er begge svært erfarne investorer innenfor angel investment og venture capital, og jeg ble skikkelig imponert og ikke minst inspirert av det de har fått til.

Hvem er Norges beste advokat på ditt felt?

I partnerskapet i BAHR har vi mange som er enere på sine områder innenfor finansrett, så det er vanskelig å trekke frem én spesiell. Jeg føler meg heldig som jobber i et firma som har så mange dyktige mennesker og hvor det er lav terskel for å spørre om ting. Jeg lærer noe nytt hver dag.

Hvor aktiv er du i sosiale medier?

Jeg har kontoer på mange sosiale medier, men jeg er mest aktiv på LinkedIN og Jodel.

Hvilke TV-serier følger du med på?

Jeg liker litt mørk krim, så True Detective og Sharp Objects synes jeg er bra. Etter studieturen så tenkte jeg å teste ut Silicon Valley på HBO.

MÅNEDENS ADVOKAT:

Navn og alder: Elise Johnsen Kirkhus, 32 år

Tittel: CEO i BAHR Leap

Opprinnelsessted: Rodeløkka i Oslo

Bosted: Makrellbekken i Oslo

Sivilstatus: Gift, to barn (1 og 4 år) og to bonusbarn (9 og 11 år)

Powered by Labrador CMS