Politiet i Skien hadde teknisk mulighet til å lytte til samtaler mellom advokat og klient i arresten

Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt har fått bot på 50.000 kroner.

Publisert

I to perioder, en på nyåret 2023 og en i 2021, ble telefonsamtaler mellom arrestanter og deres advokater regelmessig gjennomført med en trådløs telefon som ble brukt på celler med overvåkningsutstyr.

Dermed var det teknisk mulig for politiet å lytte til samtalene i sanntid fra vaktsjefs- og arrestforvarernes kontorer. Videoopptak fra cellene ble også lagret.

Nå har politimesteren i Sør-Øst politidistrikt fått bot på 50.000 kroner for brudd på straffeloven § 172, jf. 171, jf. § 27, skriver politiet i en pressmelding.

Har lagt om praksisen

Det nevnes flere ganger i pressemelding at det ikke er noe som tilsier at samtalene faktisk skal ha blitt lyttet til på noe tidspunkt, hverken i sanntid eller ved gjennomgang av opptakene i ettertid.

Politimester, Ole B. Sæverud, har vedtatt forelegget.

- Politiets ansvar for å tilrettelegge for at konfidensialitet er ivaretatt i samtaler mellom advokat og klient, er viktig. Selv om det ikke er noe som tilsier at det blitt lyttet til disse samtalene, er praksis lagt om, det en klar hovedregel at advokatsamtaler skal gjennomføre i rom uten overvåkingsutstyr, sier han.

- For de tilfeller hvor det etter en konkret vurdering anses at det kan være fare for innsattes eller advokatens liv eller helse, har vi etablert celler uten lydoverføring, men med bildeoverføring. Dette er gjennomført ved at at lydoverføringsmuligheten er fjernet og det er dermed ingen teknisk mulighet for å lytte til samtalene.

- Tror det er tilfelle flere steder

Matrix-advokat og nesteleder i Forsvarergruppen, Cecilie Nakstad, blir ikke overrasket når hun hører om den tidligere telefonpraksisen i arresten i Skien.

Cecilie Nakstad.

- Dette tror jeg er tilfelle flere steder. Det er ikke en heldig praksis i det hele tatt, og det er bra at politimesteren har gjort noe med det i Sør-Øst politidistrikt, sier hun.

Inntil nylig var det også utfordringer med telefonsamtaler mellom arrestanter og advokater i Oslo-arresten, ifølge Nakstad.

- Dersom vi skulle snakke med vår klient i arresten tidligere, ble telefonsamtalen overført til calling-anlegget inne på cellen. Det fungerte veldig dårlig og ivaretok heller ikke konfidensialiteten det skal være mellom klient og advokat , noe Forsvarergruppen klagde på gjentatte ganger. Nå har de endret praksisen, og vi blir i stedet oppringt fra arresten om klienten ønsker å snakke med oss. Deretter får vi et telefonnummer vi skal ringe tilbake på etter noen minutter, og i mellomtiden blir klienten flyttet til et egnet rom, der samtalen ikke kan overhøres av andre.

Powered by Labrador CMS