Talenter mister lett motivasjonen om de ikke gis rom til å utvikle seg, mener Anne-Sofie Rolfsjord (37).
Talenter mister lett motivasjonen om de ikke gis rom til å utvikle seg, mener Anne-Sofie Rolfsjord (37).

TALENTPRISEN 2022

– Over gjennomsnittet opptatt av å bygge lag

For mange er hun kjent som juridisk ekspert i NRK-programmet Arveoppgjøret, der hun hjelper familier med å finne gode løsninger for sine arveoppgjør. Men til daglig er Anne-Sofie Rolfsjord med på å forme fremtidens advokater.

Publisert Sist oppdatert

Anne-Sofie Rolfsjord startet arbeidskarrieren som advokatfullmektig i Bull, der hun nå sitter som partner, ti år senere.

Parallelt med arbeidshverdagen som partner og prinsipal, har Rolfsjord formidlet informasjon om arveoppgjør til de tusen hjem gjennom NRK-programmet, Arveoppgjøret.

– Det har vært et hektisk år med jobb og TV-innspilling. Likevel har jeg vært veldig bevisst på å sette av tilstrekkelig tid til å følge opp advokatfullmektigene, forteller hun.

Ved siden av å være spesialist innenfor arv, skifte og økonomisk familierett, har Rolfsjord fordypning i internasjonal privatrett, og er sertifisert advokatmekler gjennom Advokatforeningen.

Klientkontakt står i høysetet

Advokatforeningens talentpris 2022

  • Advokatforeningen kårer for andre gang Årets prinsipal og Årets advokatfullmektig.
  • Prisutdelingen skjer torsdag 17. november under Årstale-arrangementet i Oslo.
  • Tre advokatfullmektiger og tre prinsipaler er nominerte.

– Hva gjør du, helt konkret, for å utvikle advokatfullmektiger og unge advokater faglig og personlig?

– Jeg er bevisst på å tilpasse opplæringen etter fullmektigens nivå. En fersk fullmektig bør involveres i saken helt fra starten, for å lære hvordan hele prosessen fungerer i praksis. Etter hvert som de får mer erfaring kan de i økende grad håndtere saker på egenhånd.

– Selv om de etter hvert blir mer selvstendige, skal det alltid være en lav terskel for å spørre om råd. For å skape mestringsfølelse og god dynamikk i gruppen delegerer jeg noe av opplæringen til de mer erfarne advokatene. Jeg er nok over gjennomsnittet opptatt av å bygge gode lag med fokus på at alle skal oppleve å få høy grad av tillit og gis anledning til å bidra. Uansett erfaring.

– Hva er det vanskeligste å lære bort til en fullmektig?

– Det å kommunisere godt og tydelig med klienter er en øvingssak. Vi treffer ofte mennesker som er i en vanskelig situasjon, for eksempel i en skilsmisse eller et arveoppgjør. Det er viktig at fullmektigen lærer seg å kommunisere godt i slike situasjoner. Vi skal gi tydelige juridiske råd, samtidig som vi må møte klienten på et menneskelig plan og bidra til å finne gode løsninger når det er mulig.

Praktisk tilnærming

– Hvilke egenskaper ser du etter hos advokatfullmektiger?

Tre kjappe spørsmål

Hvem er den flinkeste advokaten i Norge på ditt felt?

– Min kollega Randi B. Bull. Hun har vært min prinsipal i mange år, og nyter stor respekt i bransjen med god grunn. Hun har menneskelig teft og er faglig sterk.

Har du et faglig forbilde?

– Professor Tone Sverdrup har vært mitt faglige forbilde siden jeg gikk første avdeling på jussen.

Hva brenner du for, rent faglig?

– Jeg jobber innenfor rettsområder som berører de fleste en eller annen gang i løpet av livet. Min oppfatning er at de fleste vet for lite om hvilke rettigheter de har for eksempel ved et samlivsbrudd eller dersom ektefellen faller bort. Så jeg brenner vel for å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for flere.

– De må være interessert i å jobbe med mennesker, som tross alt er en stor del av jobben. I tillegg bør de være faglig engasjert og ha den egenskapen at de kan brette opp ermene i hektiske perioder. Som advokat bør du like å ha flere baller i luften.

– Hvilke egenskaper er det viktig at de unge tilegner seg, utover å lese seg opp på selve faget?

– Jeg er opptatt av at fullmektigene skal lære seg de praktiske sidene av faget. Etter jusstudiet har de mye faglig kunnskap, men teori og praksis er to forskjellige ting. Nyutdannede advokater må lære seg hvordan man kommuniserer godt med klientene, og hvordan jussen fungerer i praksis. Det hjelper ikke å være god faglig hvis rådene viser seg å være uten verdi for klienten i praksis.

– Finn din egen stil

– Hva kan firmaene gjøre for å beholde talenter, og sørge for at de ikke slutter?

– Talenter må gis rom for å utvikle seg. Uten utvikling mister man lett motivasjonen. Etter hvert som de får mer erfaring bør de gis en økende grad av ansvar og tillit. Jeg tror også advokatfirmaene bør være mer åpne om hva som kreves for å gå gradene i firmaet. På den måten vil fullmektigen kunne se for seg en fremtid i firmaet, og jobbe for å nå sine mål.

– Hva er ditt beste råd til unge advokater på starten av sin karriere?

– Det er fornuftig å prøve seg på litt forskjellige oppgaver og fagfelt i starten. Det gir en bredere erfaring, og større innsikt i flere fagområder. Om mulig bør man å samarbeide med flere prinsipaler, slik at man kan plukke med seg gode erfaringer fra ulike advokater og finne sin egen stil.

Opptatt av work-life-balance

– Talentprisen skal hedre en prinsipal eller leder som har jobbet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom. På hvilken måte har du bidratt til dette?

– Jeg er opptatt av å formidle juss på en forståelig måte. Mange forbinder advokatyrket med konflikter og rettssak, men det er langt fra hele sannheten. Gjennom TV-programmet «Arveoppgjøret» håper jeg at jeg har bidratt til å belyse hvilken rolle advokatene også kan ha i samfunnet, og hvordan vi kan være gode støttespillere og rådgivere. Jeg deltok selv på Advokatforeningens meklingsakademi i fjor høst og ser hvilken viktig rolle vi advokater også kan ha som meklere.

– Bør advokater tørre å være mer åpne om andre sider av seg selv enn de rent faglige?

– Ja, det syns jeg. Jeg er opptatt av å vise at advokatrollen kan kombineres med å ha et privatliv selv om det er et yrke som krever mye. Vi ledere har et stort ansvar for å vise at der er mulig å balansere arbeidslivet med andre sider av livet. Det er fryktelig synd om vi mister talenter på veien fordi vi ikke klarer å legge til rette for fremtidens arbeidsliv.

Dette sier juryen

  • Anne-Sofie Rolfsjord har siden 2018 ledet firmaets faggruppe for private rettsforhold, hvor hun har vært prinsipal for fullmektigene. Juryen ser en motiverende og inkluderende prinsipal som prioriterer opplæring og oppfølgning, og som gir ansvar og tillit til fullmektigene. Videre engasjerer Anne-Sofie seg på mange nivåer; hun holder foredrag, innehar interne og eksterne verv og er en tydelig stemme i dagsaktuelle saker.
  • Hun deltok som advokat i NRKs program «Arveoppgjøret», hvor hun formidlet innsikt og forståelse for et tema som for mange kan være svært vanskelig. I prosessen involverte hun også yngre ressurser og diskuterte problemstillinger med dem. Juryen mener at Anne-Sofies evne til å formidle juridiske temaer på en folkelig måte samt hennes inkludering og samarbeid med fullmektiger gjør henne til en verdig kandidat til Talentprisen 2022.
Powered by Labrador CMS