Ylva Gjesdahl Petersen i Thommessen er et av de fem nominerte selskapene til Talentprisen 2017.
Ylva Gjesdahl Petersen i Thommessen er et av de fem nominerte selskapene til Talentprisen 2017.

– Mange faller fra før de ser at familieliv og partner-status kan kombineres

Thommessen satser på et internasjonalt miljø med mulighet til å jobbe som advokat i London i kombinasjonen med felles utviklings-tilbud alle medarbeiderne skal gjennom, vil bidra til å sikre selskapet Talentprisen.

Fem av landets største advokatfirmaer, Selmer, Brækhus, Thommessen, Wikborg Rein og Grette, er nominert til Advokatforeningens talentpris som deles ut 1. juni under den store Advokatfesten i Oslo. Frem mot prisutdelingen vil Advokatbladet presentere et utvalgt talent fra hvert firma. Talentene vil forklare sitt firmas faglige utviklingsstrategi, om hvorfor akkurat deres firma bør vinne årets konkurranse, og om hva de mener må til for å få flere kvinner opp og frem.

Talentprisen for 2017 er rettet mot store advokatfirmaer med mer enn femti ansatte som kan vise til konkrete resultater for hvordan firmaet verdsetter, utvikler og beholder juridiske talenter. Advokatforeningens talentpris deles i år ut for sjette gang. Utmerkelsen går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold.

Først ut er Thommesen og deres senioradvokat Ylva B. Gjesdahl Petersen:

Beskriv ditt firma med tre ord

– Inkluderende, fremtidsrettet, uredd

– Hvorfor valgte du å begynne i akkurat Thommessen?

– Jeg fant tidlig ut at jeg ønsket å jobbe med transaksjoner, herunder kapitalmarkedstransaksjoner, samt løpende selskapsrettslig og børs- og verdipapirrettslig rådgivning. Jeg ønsket å arbeide med og lære av de som er topp rangert og de beste i Norge innenfor sitt felt. I tillegg ønsket jeg å arbeide med de mest spennende klientene, og ha muligheten til å jobbe i utlandet. Da var Thommessen et åpenbart valg. 

Hvorfor bør ditt firma vinne Advokatforeningens talentpris?

– Jeg synes Thommessen bør vinne prisen fordi vi som jobber i Thommessen er en helt sentral del av strategien i firmaet. Vi snakker mye om strategien i plenum, for eksempel i allmøter, og vi har en felles forståelse av hva målet vårt er og hvordan vi skal komme dit. I Thommessen får vi mulighet til å jobbe med mange av de ledende advokatene i bransjen, og alle advokatfullmektiger og advokater har en egen fadder som tilrettelegger og veileder. I tillegg til at vi faglig sett får utviklet kompetansen vår, har vi også et helt sentralt fokus på å hele tiden forbedre vår kompetanse innenfor klientutvikling, prosjektledelse og teknologi.

Hvordan skiller talentutviklingen i ditt firma seg fra andre firmaer?

– Vi har mange fellestilbud for talentutvikling, og alle i Thommessen har for eksempel gjennomført kurs og eksamen i prosjektledelse. Samtidig opplever jeg at selskapet også ser den enkelte medarbeider og tilbyr mange skreddersydde muligheter. Et eksempel fra min egen karriere er utplasseringen jeg hadde på vårt London-kontor mellom 2013 og 2015. Jeg lærte utrolig mye av mine to år i byen, og fikk jobbe tett med vår dyktige Resident Partner, Lars Eirik Gåseide Røsås, som har arbeidet der i ti år. Arbeidserfaringen fra et forretningssentrum som London er helt unik, og jeg fikk mange verdifulle erfaringer og bekjentskaper som jeg kan ta med meg videre i advokatkarrieren. Denne kombinasjonen av felles og mer individualiserte utviklingsmuligheter i Thommessen tror jeg er ganske særegen.

 

Hvorfor faller så mange kvinner fra før de blir partnere?

Jeg synes det er for enkelt å skylde på at det arbeides for mye i de store advokatfirmaene, men tror den lave andelen kvinnelige partnere i de store advokatfirmaene gjør at kvinnene allerede som studenter og fullmektiger får et inntrykk av at det å bli partner krever helt andre personlige egenskaper enn det man selv besitter, og sånn sett er et uoppnåelig mål. I mangel på kvinnelige partnerforbilder mener jeg derfor advokatfirmaene må være tidlig ute med å identifisere unge kvinnelige medarbeidere som potensielle fremtidige partnerkandidater, og sette kvinnene på sporet av at dette kan de faktisk få til. Til slutt tror jeg det å være fullmektig for mange kan fremstå som mer uforenlig med familieliv enn det å være senioradvokat og partner. I perioden som fullmektig og fersk fast advokat er man mindre rutinert og har kanskje noe mindre kontroll over egen arbeidsdag enn det man har senere i karrieren. Jeg tror dessverre en del jenter faller fra før de kommer over kneiken, og ser at det er faktisk er mulig å kombinere det å være senioradvokat eller partner med familieliv!

Hvordan skal bransjen kunne bedre kjønnsbalansen i advokatselskapenes partnerskap?

– Kjønnsbalansen i advokatbransjen speiler langt på vei kjønnsbalansen i næringslivet for øvrig og dersom kjønnsbalansen i topplederstillinger i næringslivet blir mer balansert, er jeg overbevist om at det vil ha en innvirkning på andelen kvinnelige partnere i advokatfirmaene. Det er viktig å normalisere det at kvinner har topplederstillinger. Det er også flere bransjer enn bare advokatbransjen som har et stykke igjen når det gjelder å akseptere at for eksempel menn tar mer foreldrepermisjon enn den obligatoriske «fedrekvoten» uten å bli ansett for å mangle ambisjoner. Før det er aksept for dette, og for at menn tar sin respektive andel av støyten på hjemmebane, ender det med at kvinner holdes lenger utenfor «gamet», og at veien til toppen blir lenger. Samtidig er det klart at advokatbransjen også må ta ansvar. Et viktig skritt på veien er å gi bedre informasjon om hva det å være partner innebærer og hva som er veien dit.  Videre er det viktig å få kvinnelige partnere med i partneropptakskomitéene, for å unngå utilsiktet «gender bias» i rekrutteringsprosessen. Vi kvinner må også være flinke til å hjelpe hverandre opp og frem og dele erfaringer, både i formelle og uformelle forum. Økt fokus på god prosjektledelse, tror jeg også er sentralt for å få kabalen jobb-fritid til å gå opp.

– Hva tror du er den største forskjellen på å være advokat i dag kontra ti år siden? 

– Den største forskjellen er nok at det er flere internasjonale regler som må hensyntas og økt internasjonalisering generelt. I tillegg ser vi kanskje enda mer profesjonelle klienter som PE-fond som har mye erfaring med for eksempel transaksjoner. Det krever også mer spesialkompetanse fra advokatene.

– Hva har du lært i løpet av din tid som advokat som du gjerne skulle visst da du startet i yrket?

– At alt stort sett ordner seg og at man både kan og får til mer enn man tror; uansett hvor vanskelig eller uoverkommelig en oppgave virker i det du får den på bordet.

– Hvor er du om fem år?

– Om fem år håper jeg at jeg er, eller at jeg er i ferd med å bli, partner i Thommessen.

 

Ylva B. Gjesdahl Petersen

• Alder: 30

• Stilling: Senioradvokat i Thommessen

• Hvor lenge i selskapet: Fra 2011

• Jobber hovedsakelig med: Transaksjoner (både private M&A og kapitalmarkedstransaksjoner).

• Uteksaminert: 2010

Powered by Labrador CMS