Ingeborg V. Aavatsmark er senioradvokat i Wikborg Rein som nå er nominert til Advokatforeningens talentpris. Foto: Geir Egil Skog
Ingeborg V. Aavatsmark er senioradvokat i Wikborg Rein som nå er nominert til Advokatforeningens talentpris. Foto: Geir Egil Skog

- Fritt frem for advokatene å komme med ideer til innovative løsninger som kan effektivisere advokatarbeidet

Ifølge Wikborg Reins senioradvokat Ingeborg V. Aavatsmark må digitalisering av advokatyrket først og fremst komme fra advokatene selv.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningens talentpris går til selskapet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter, og deles i år ut torsdag denne uken under Advokatfesten i Oslo. Advokatbladet har i forkant av utdelingen tatt en prat med et utvalgt talent fra hvert av de nominerte firmaene. Nå er turen kommet til Wikborg Rein og Ingeborg V. Aavatsmark.

Les også: Disse advokatene er teknologiske spydspisser

– Hvis du skal trekke frem en konkret ting, hva er det aller beste med å jobbe i Wikborg Rein?
– Kombinasjonen av å jobbe med de aller mest spennende sakene sammen med dyktige og innovative kolleger.

Ingeborg V. Aavatsmark (35)

Stilling: Senioradvokat Wikborg Rein

Opprinnelig fra: Bergen

Studerte: I Bergen, uteksaminert i 2011

Karriereutvikling: Startet som fullmektig i firmaet i 2011, senioradvokat fra 2018.

Arbeidsfelt: M&A

– På hvilke punkter i priskriteriene utmerker Wikborg Rein seg spesielt?
– Vi har i mange år hatt mulighet til å jobbe fra andre steder enn kontoret. Å dele kunnskap, og samhandle effektivt, både internt og med klient, er blitt mye mer fleksibelt de siste par, tre årene. Vi tilbyr en klientportal med digitale tjenester og dokumentarkiv for klienter, og utvikler nå en rekke bransjespesifikke portaler for klientene våre, for eksempel Skipsbyggerportalen, hvor hensikten er å forenkle arbeidet med å opprette en skipsbyggingskontrakt.

– Vi mener at digitalisering av advokatyrket først og fremst må komme fra advokatene selv. Derfor har advokatene en sentral rolle i digitaliseringen hos oss, og er med på både å utvikle og å påvirke firmaets måte å arbeide på. Det har blitt en kultur for å tenke innovativt.

– Hvordan har din advokathverdag endret seg med nye teknologiske løsninger kontra da du startet i yrket?
– Wikborg Rein har kommet langt med automatisering av dokumenter og bruk av digitale verktøy, for eksempel programmer for automatisk dokumentgjennomgang. Luminance muliggjør due diligence i løpet av et øyeblikk. Dette gjør at jeg i større grad enn tidligere har tid til å gjøre det jeg synes er mest spennende; verdiskapende juridisk rådgivning. Dette er også fordelaktig for våre klienter. I tillegg bruker jeg nå noe tid på å være med i digitalisering av vår virksomhet. Enkelte advokater hos oss sitter til og med og programmerer selv!

Advokatbladet samlet én advokat med særskilt teknologi-kompetanse fra hvert av de Talentpris-nominerte firmaene til en fotoseanse i Oslo sentrum. (F.v.) Katinka Ranberg (Thommessen), Helene Hermansen (Simonsen Vogt Wiig), Svein-Helge Hanken (Wiersholm), Beate Kalvøy (Help) og Ingeborg V. Aavatsmark (Wikborg Rein). Foto: Geir Egil Skog
Advokatbladet samlet én advokat med særskilt teknologi-kompetanse fra hvert av de Talentpris-nominerte firmaene til en fotoseanse i Oslo sentrum. (F.v.) Katinka Ranberg (Thommessen), Helene Hermansen (Simonsen Vogt Wiig), Svein-Helge Hanken (Wiersholm), Beate Kalvøy (Help) og Ingeborg V. Aavatsmark (Wikborg Rein). Foto: Geir Egil Skog

– Hvordan tror du ditt firma skiller seg fra de andre firmaene i bruken av legal tech?
– Mitt inntrykk er at bruken av digitale løsninger er mer utbredt blant advokater hos oss enn i de andre firmaene. Dette tror jeg er fordi verktøyene er enkelt tilgjengelig, og fordi vi får god opplæring og support. Vi har en egen Digital tools-side hvor all informasjon om systemene ligger, inkludert opplæringsvideoer. Dette er faktisk den mest besøkte siden på vårt intranett.

– På hvilken måte kan de ansatte i Wikborg Rein bidra til å utvikle tekniske løsninger i firmaet?
– I Wikborg Rein bidrar de ansatte allerede i aller høyeste grad med å utvikle tekniske løsninger. Advokatene har for eksempel – i tett samarbeid med topp IT-kompetanse – hovedansvaret for utarbeidelse av standarddokumenter som skal automatiseres, samt utvikling av klientportaler og bransjeportaler. Det er også fritt frem, og dessuten svært ønskelig, for advokatene å komme med ideer til innovative tekniske løsninger som kan effektivisere advokatarbeidet ytterligere. Ettersom det er advokatene som sitter tett på klientene og sakene, er det også de som forstår virkningene av nye verktøy og kan identifisere nye behov. Det er derfor viktig at de tar hovedansvar i denne prosessen.

– Hvilken teknisk løsning tror du blir viktigst for advokater om ti år?
– Det er vanskelig å si, fordi det sannsynligvis er en løsning som ikke er laget enda.