Jon Wessel-Aas er leder av Advokatforeningen.
Jon Wessel-Aas er leder av Advokatforeningen.

Stusser over at Hammervoll Pind risikerer foretaksstraff

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas mener en foretaksstraff kan undergrave taushetsplikten og den enkelte advokats uavhengighet.

Publisert Sist oppdatert

I fjor sommer ble advokat John Hammervoll siktet for grovt økonomisk utroskap etter at han skal ha overført 6,8 millioner kroner til advokatfirmaet Hammervoll fra en kvinne i 90-årene.

Nå er siktelsen utvidet til også å gjelde advokatfirmaet, skriver E24.

Politiet mener det er skjellig grunn til mistanke om at firmaet ikke har handlet forsvarlig i oppfølgingen av det aktuelle klientoppdraget.

- Skal verne om uavhengighet

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas opplyser til E24 at han mener det er betenkelig at et advokatselskap siktes, blant annet på grunn av de strenge reglene som gjelder for advokatvirksomheter.

– Den enkelte advokat som har begått en straffbar handling, skal naturligvis straffes for det. Foretaksstraff er noe prinsipielt annet. Da straffer man selve foretaket, selv om de øvrige eierne er uskyldige og foretaket ikke har begått feil, sier Jon Wessel-Aas til nettstedet.

Berit Reiss-Andersen er forsvarer for Hammervoll Pind.
Berit Reiss-Andersen er forsvarer for Hammervoll Pind.

Han viser til at reglene som skal verne om advokaters uavhengighet, og at en foretaksstraff vil kunne undergrave denne taushetsplikten og den enkeltes uavhengighet.

Prinsipielle problemstillinger

DLA Piper-partner Berit Reiss-Andersen forsvarer Hammervoll Pind.

– Utgangspunktet er at advokaten på selvstendig grunnlag har fullt ansvar for hvordan arbeidet utføres, og ikke kan instrueres om utførelsen av oppdraget for klient. Siktelsen reiser en rekke prinsipielle problemstillinger som vil bli utredet overfor politiet, skriver Berit Reiss-Andersen i en e-post til E24.

Overfor Advokatbladet ønsker Reiss-Andersen ikke å konkretisere hvilke problemstillinger hun sikter til, men påpeker at en slik siktelse mot et advokatfirma aldri før har skjedd.

- Problemstillingen handler om hvor vidt oppdragsutførelsen for advokater er så selvstendig at de bare handler på vegne av advokaten, eller om man som advokat også handler på vegne av foretaket, sier Reiss-Andersen til Advokatbladet.

John Hammervoll leverte i fjor inn sin advokatbevilling, og har sluttet i firmaet han var med å starte i 2014.

Powered by Labrador CMS