For Fride Wirak tok det lang tid å motta advokattittelen fra Tilsynsrådet.

Må vente månedsvis før de kan kalle seg advokat

- Et tungrodd system, mener unge forsvare, som ber Tilsynsrådet digitalisere advokatbevillingsprosessen.

Publisert Sist oppdatert

Fride Wirak søkte Tilsynsrådet om advokatbevilling den 3. september. Først seks uker senere kom bekreftelsen om at hun oppfyller kravene for å få bevilling. Med bekreftelsen fulgte en beskjed om at hun ikke hadde anledning til å kalle seg eller fremstå som advokat før bevillingen var aktivisert.

Den 3. november søkte hun om å aktivisere advokatbevillingen. Etter å ha mottatt og betalt nødvendige bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden, fikk hun den 26. november en e-post fra Tilsynsrådet. Der ble det bekreftet at hun står registrert i Tilsynsrådets register over praktiserende advokat.

Først i januar 2021 fikk hun det endelige fysiske beviset i posten – mer enn fire måneder etter at hun søkte om advokatbevilling.

- Kan få konsekvenser

Wirak jobber i Matrix Advokater i Oslo, og er leder for Yngre forsvarere. Hun har fått flere tilbakemeldinger fra andre unge advokater som også mener det går for tregt.

– For meg virker dette som et tungrodd system, og noe som burde vært digitalisert, sier Wirak.

Hun legger til den lange saksbehandlingstiden kan få direkte konsekvenser for den enkelte.

– Enten ved at lønnsforhøyelse eller endrede arbeidsvilkår lar vente på seg, eller at man ikke får oppnevning i seksårssaker eller saker for lagmannsretten.

– Heldigvis ser det ut til at de fleste dommere viser fleksibilitet i tilfeller der man har oppfylte de formelle kravene, og venter på bevillingen, sier Wirak.

Hun vil ikke legge all skyld på Tilsynsrådet for tidsbruken, men skulle ønske at prosessen hadde vært enklere. Nå gleder hun seg over å endelig kunne kalle seg advokat.

– Jeg kommer til å bære tittelen med stolthet og ydmykhet, sier Wirak.

Didrik Beck Rodarte er strafferettsadvokat i Elden.

– Irriterende

Også Didrik Beck Rodarte er blant dem som nylig har søkt bevilling. Han må påregne nesten to måneders ventetid før han får den i hånden.

– Det er irriterende. Vilkårene er veldig firkantet. Det burde gå ganske raskt å se på disse dokumentene, jeg kan ikke skjønne at det behøver å ta så lang tid som syv uker. Vi har ventet i to år, så skal du vente i flere måneder til, sier Elden-advokaten.

På Tilsynsrådets nettsider heter det at ytterligere behandlingstid vil måtte påregnes ved høytider, ferieavvikling eller dersom søknaden inneholder mangler.

– Det er ingenting i veien for at man både søker om advokatbevilling og melder oppstart av advokatvirksomhet i samme brev. Tilsynsrådet vil uansett avvente utfallet av bevillingssøknaden før man starter å behandle oppstartmeldingen. Dette fordi vi må vite at søker faktisk får bevilling, før han eller hun kan registreres her som praktiserende advokat, sier direktør Hege Bjølseth i Tilsynsrådet.

Enkelte av dem som søker om bevilling ønsker ikke å ta den i bruk med en gang, for eksempel fordi de arbeider med andre gjøremål enn advokatvirksomhet, forteller hun.

– Sekretariatet får en del henvendelser om søknader om advokatbevilling, noe som til en viss grad kan påvirke saksbehandlingstiden. Et annet forhold som også kan ha betydning, er om nødvendig dokumentasjon er vedlagt søknaden, eller om saksbehandler må purre opp enkelte forhold.

– Vi er uansett takknemlige for alle innspill, innenfor dagens regelverk, som kan gjøre saksbehandlingen enda «smoothere», sier Bjølseth.

Powered by Labrador CMS