Tidligere sykehjemsbestyrer Arnfinn Nesset, her på tiltalebenken i Frostating lagmannsrett i 1982.

87 år gammel seriedrapsdømt ønsker saken sin gjenopptatt

Arnfinn Nesset ble for mer enn førti år siden dømt for å ha drept 22 sykehjemsbeboere. Han sier nå at han ble presset til å tilstå. - Hverken jeg eller Alf Nordhus var noensinne til stede i avhørsrommet, sier hans daværende forsvarer, Morten Gunnes.

Publisert Sist oppdatert

I 1983 ble Arnfinn Nesset, som da var bestyrer ved et sykehjem i Orkdal i Trøndelag, dømt til 21 års fengsel for drap på 22 pasienter.

Både for politiet og forhørsretten tilsto Arnfinn Nesset å ha tatt livet av pasientene ved bruk av giftsprøyter med det åndedrettslammende medikamentet Curacit.

Tilståelsene ble det fellende beviset i straffesaken, til tross for at Nesset trakk alle sine tilståelser like før rettssaken begynte. I mer enn førti år har han nektet for å ha begått noen av drapene. 

I dag har Nesset fylt 87 år, skiftet navn og bor på et omsorgssenter et sted på Østlandet. Straffen har han for lengst sonet ferdig. 

I en fersk podkastserie produsert av NRK stiller han for første gang opp til intervju med pressen. Han hevder at han er uskyldig dømt, og ønsker saken sin gjenopptatt. 

- Følte seg presset til å tilstå

- Jeg har hørt litt om saker som er blitt tatt opp, og da tenker jeg som så: Min sak burde også ha vært tatt opp og belyst mer, sier Nesset i intervjuet med NRK.

Han trekker blant annet frem saken mot fetteren til Birgitte Tengs, som ble dømt og senere frikjent for drapet på Tengs i 1995. Fetteren ble likevel dømt til å betale oppreisningserstatning til hennes foreldre, og det var først i 2023 at Agder lagmannsrett besluttet å oppheve erstatningsdommen.

Avhørsmetodene som ble brukt i Tengs-saken, og som genererte fetterens falske tilståelse, har blitt sterkt kritisert i ettertid. Saken har ført til omfattende endringer i politiets avhørsmetodikk.

Ifølge Nesset opplevde også han å bli presset av politiet til å tilstå drapene på sykehjemmet.

- Avhørene var mange, de var lange og de var harde. Jeg var helt alene. Det var et par ganger jeg hadde advokat til stede, men ellers var jeg alene, forteller han.

Han minnes avhør som hadde en varighet på mellom ti og tolv timer.

- Jeg ble såpass kjørt at jeg tilsto. Når du sitter i slike avhør hver eneste dag, så gjør du kanskje ting for å komme deg ut av det. Kanskje tror du også selv på at du har gjort det, sier Nesset.

Forsvarer var aldri til stede under avhør

Advokatbladet har vært i kontakt med hans daværende forsvarer, Morten Gunnes, og også han trekker linjer til avhørsmetodene politiet benyttet i Tengs-saken.

- «På grensen til tortur» er vel en beskrivelse som er blitt brukt om politiets avhør av fetteren. Nesset ble utsatt for et enda hardere kjør enn han. Presset var helt fenomenalt, og han ble avhørt helt enormt i forhold til det som var normalt, forteller Gunnes.

- Til meg har han alltid sagt at dommen er feil, men at det var så beinhardt da det foregikk at han ikke orket en runde til.

Han forteller at han selv aldri var til stede under politiets avhør med Nesset.

- I begynnelsen var jeg eneste forsvarer, og jeg ble aldri tilkalt av politiet. Jeg har liggende brev som han sendte meg, hvor han skrev at han gang på gang ba om at de ringte meg - eller at han selv kunne ringe. Det skjedde aldri. Jeg ble heller aldri varslet om at han faktisk ønsket å snakke med meg, forteller Gunnes.

- Hverken jeg eller Alf Nordhus, som ble koblet på som medforsvarer en del senere i forløpet, var noensinne til stede i avhørsrommet.

Fra rettssakens første dag i Frostating lagmannsrett, 18. oktober 1982. Tiltalte Arnfinn Nesset sitter bakerst til høyre. Foran sitter hans forsvarere Alf Nordhus (t.v.) og Morten Gunnes (t.h.).

- Positiv til gjenopptakelse

Gunnes mener det er positivt at Nesset nå er inne på tanken om en gjenopptakelse. 

- Han har flere ganger fortalt at han opplevde å bli presset til å tilstå, og det er i den sammenhengen at jeg mener avhørsmetodikken var så tøff at saken burde vært sett på på nytt, sier han.

De to har hatt jevnlig kontakt helt siden saken gikk på midten av 80-tallet.

- Vi har holdt kontakten på varierende måter, og jeg har flere ganger vært nede og besøkt han. Arnfinn har alltid vært veldig mediesky, og har ikke før nå vært villig til å snakke med journalistene. Naboene hans har hele tiden vært klar over hvem han er, og de har beskyttet han mot all uønsket oppmerksomhet, forteller Gunnes.

- Har Nesset en reell sjanse til å få saken sin gjenopptatt, tror du?

- Det tør jeg ikke ha noen mening om, egentlig. Jeg vet jo ikke hva man måtte ha av penger, men jeg antar at det vil kreve en del. Jeg vet heller ikke om det finnes noen advokat som vil være villig til å påta seg en slik jobb uten å få så mye betalt - særlig i starten, i alle fall.

- Ville du bidratt dersom det skulle komme til stykket?

- Jeg er i gang med å forberede min 80-årsdag. Jeg er for gammel til å bli med på noe sånt nå. Uansett synes jeg det er positivt at han nå har kommet dit at han selv ønsker å få belyst saken på ny, sier Gunnes.

- Ville grave opp flere avdøde

Tilbake i intervjuet med NRK forteller Nesset at det er gudstroen som har holdt han oppe i årene som fulgte etter domfellelsen. 

Flere av årene ble tilbragt i Ila fengsel, før han etter hvert ble overført til fri soning. Han ble løslatt i 2004.

- Jeg har vært vant til å gå til Gud med alle ting. Det har styrket meg, sier han.

Nesset forteller at politiet, før rettssaken, hadde vurdert å åpne flere graver i Orkdal for å undersøke avdøde for giftstoffet Curacit. Dette reagerte han sterkt på.

- Jeg husker godt at jeg tilsto. De truet meg med at de skulle grave opp disse menneskene som var døde. Det synes jeg var så forferdelig at jeg sa at da er det bedre at jeg tar det på meg, forteller han.

Selv om tilståelsene ble trukket, ble han altså aldri hørt med sin påstand om uskyld.

- Jeg hadde ikke noe motiv i å sette noen sprøyter og ta livet av dem. Jeg synes det er riktig å få gjenopptatt saken min, for det er ikke riktig å gå bort med å ha den saken. Den bør komme til bunns, sier Nesset til NRK.

Mannen som i sin tid var aktor i saken, Olaf Jakhelln, mener på sin side at dommen står seg, og at det ikke finnes grunnlag for å gjenoppta saken.

Powered by Labrador CMS