Justiskomiteens leder, Lene Vågslid (Ap), mener årstalen var en viktig påminnelse om rettsstatspolitikken.
Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud mener årstalen var spennende, selv om han ikke er enig med Advokatforeningen på alle punkter.
Rundt 160 gjester var invitert til å høre på Advokatforeningens årstale med uskyldspresumsjonen som tema.
- Medienes flokkmentalitet kan være en fare for dekning av rettssaker og rettsstaten. Det er noe vi bør være bevisste på og diskutere, mener Dagbladet-kommentator Martine Aurdal.
Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier uskyldspresumsjonen lider under et politisk press.
Advokatforeningens leder og generalsekretær, Jens Johan Hjort og Merete Smith, ønsket gjestene velkommen.
- I Norge har vi stor tiltro til myndighetene og rettsvesenet. Men intet system er ufeilbarlig. Ingen aktør er ufeilbarlig, sa Jens Johan Hjort.
Rundt 160 gjester var invitert til å høre på Advokatforeningens årstale med uskyldspresumsjonen som tema.
- Jeg tror uskyldspresumsjonen er under press. Man ser det også på ønsket om å ta bort internadvokaters taushetsplikt, som jeg ser på som et utslag av noe av det samme. Det er helt hårreisende og den må man virkelig beskytte, sa managing partner i Wiersholm, Morten Goller.

Årstalen 2019: - En viktig tale i tiden vi er inne i nå

Tidligere leder av Advokatforeningen, Berit Reiss-Andersen, mener årstalen var en kraftig påminnelse om rettsstatens reelle betydning. Justiskomiteens leder ønsker på sin side å ta Advokatforeningens forslag med seg videre til Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

Rundt 160 mennesker var invitert til å overvære Advokatforeningens årstale torsdag kveld. Uskyldspresumsjonen var tema, og foreningens leder, Jens Johan Hjort, var tydelig på at presumsjonen lider under press.

Etter en grundig gjennomgang hvor han argumenterte for hvorfor, anbefalte Hjort ti tiltak for å styrke dens posisjon.

Berit Reiss-Andersen, tidligere leder av Advokatforeningen, var blant de fremmøtte. Hun mener talen var et angrep på en viss sløvhet som kan manifestere seg i en velfungerende rettsstat.

- At det er så bra hos oss, vi vet hva vi gjør og vi bruker disse store begrepene som «uskyldspresumsjon», «påtalemyndighet» og «bevisbyrden», men glemmer kanskje å gi dem et reelt innhold. Denne talen var en kraftig påminnelse på hvilken realitet som ligger i disse begrepene.

SE FLERE REAKSJONER PÅ ÅRSTALEN I VIDEOEN UNDER!

- Uskyldspresumsjonen utsatt for politisk press

Selv om justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener uskyldspresumsjonen rent juridisk ikke lider noen nød, sa han likevel at den er utsatt for et politisk press.

- Det er eksempelvis liten forståelse i volds- og voldtektssaker, hvor det stilles spørsmål ved hvorfor det er så mange anmeldelser, men få domfellelser. Da er det en forskjell på hva som er juridisk godt nok til en domfellelse og hva som er godt nok i opinionens øyne, sa han.

- Jeg synes dette temaet er viktig og tidsaktuelt, og Hjort tok opp en del ting som er vanskelig rent juridisk, slik som selvinkrimineringsprinsippet.

- En viktig påminnelse om rettsstatspolitikken

- Denne talen er veldig viktig i den tiden vi er i nå, hvor debatten om kriminalitetsutfordringer ofte blir veldig polarisert. Da trenger vi å bli påminnet om rettstatspolitikken. Der var talen tankevekkende, mener justiskomiteens leder, Lene Vågslid (Ap).

Hun var enig i flere av Advokatforeningens tiltak.

- Blant annet dette med å følge opp straffeprosesslovutvalget når det gjelder at du i dag kan bli frikjent i straffesporet, men dømt til å betale erstatning i det sivile. Det er jeg enig i at er dypt problematisk i mange sammenhenger. Jeg mener forslaget om et ensrettet spor er en veldig god idé, sa Vågslid.

- Usikker på uskyldspresumsjonens plass i erstatningssaker

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud la ikke skjul på at han ikke er helt enig med Hjort på alle punkter. Likevel var han enig i at temaet er både viktig og aktuelt.

- Jeg er ikke helt sikker på hvilken plass uskyldspresumsjonen har i disse erstatningssakene. Jeg tenker nok litt annerledes enn Hjort i mange av disse spørsmålene, men det kan nok være en yrkesskade hos meg - og tilsvarende hos han, sa Maurud.

Powered by Labrador CMS