Advokat og varamedlem i Disiplinærnemnden, Ole Joakim Devold.
Advokat og varamedlem i Disiplinærnemnden, Ole Joakim Devold.

Steilere fronter mellom advokatene

– Jeg opplever kommunikasjonen mellom advokater som tøffere enn før, og at dette skaper en del frustrasjon hos advokater som opptrer mer rolig og avbalansert, sier Ole Devold i Disiplinærnemnden.

Publisert

I forbindelse med Advokatenes fagdager i mai ble årets disiplinærutvalgsmøte avholdt, som samler medlemmer av alle de sju regionale utvalgene. På agendaen sto både samtaler om den nye advokatloven og overgang til nytt disiplinærsystem, i tillegg til en solid gjennomgang av fersk disiplinærpraksis.

Advokat Ole Joakim Devold, som er varamedlem i Disiplinærnemnden, orienterte forsamlingen om statistikk og siste nytt fra nemnden.

En av problemstillingene han tok opp, var tonen og ordbruken i kommunikasjonen mellom advokater.

– Språkbruken blant advokater har definitivt blitt tøffere. Denne tendensen har klart og tydelig utviklet seg i retning steilere fronter i løpet av de siste årene, sa han.

Glemmer å trekke pusten

Det kan tidvis gå hardt for seg i fysiske rettsmøter, men utviklingen mot en skarpere tone blant advokatene er gjerne enda mer utpreget på det skriftlige planet og i skriv som sendes advokatene imellom, opplever Devold.

– Det er nok enklere å lire av seg skarpe, og i noen tilfeller «trussel»-lignende kommentarer på e-post enn når man står ansikt til ansikt med motparten. Alt skjer så fort: Du kan være provosert eller oppskaket, bruke to minutter på å skrive en e-post til vedkommende, og sende den av gårde med et tastetrykk før du i det hele tatt har rukket å trekke pusten.

– Før i tiden måtte advokatene sette seg ned og skrive brev i slike situasjoner, og da fikk man mye bedre tid til å tenke seg om. Denne tiden til å roe seg ned, tenker man gjerne ikke over verdien av i dag, når alt skal skje så raskt og effektivt.

Ole Devold.
Ole Devold.

Selv om de fleste er profesjonelle nok til å holde seg til saken, er ikke saklighet nødvendigvis et gode forbeholdt alle advokat-relasjoner, ifølge Devold.

– Innimellom ser man enkelte kjøre knallhardt på flisespikkeri – de hugger virkelig til på ting som i noen tilfeller havner godt på siden av det saken faktisk handler om.

– Klientene forventer valuta for pengene

Noe av årsaken til den skarpere tonen mellom advokatene, kan skyldes endrede forventninger hos klientene, påpeker han.

– Jeg tror kanskje at klienten i større grad forventer at advokaten er tøffere i måten vedkommende prater og kommuniserer med motparten på. Hvis du har en advokat som opptrer sympatisk, rolig og avbalansert, mens motpartens advokat er hard og høyrøstet, tror jeg at klienten fort kan oppfatte sin egen advokat som nokså «tam» og lite engasjert.

– Klientene forventer naturligvis valuta for pengene når advokatsalærene er såpass høye, og da er det lett å føle seg litt snurt hvis man taper en sak der man opplever at ens egen «snille» advokat blir i overkant tannløs i møte med en knallhard og kanskje noe ufin motpart, forklarer Devold.

Selv er han ikke i overkant begeistret for den retoriske utviklingen.

– Jeg tror man kommer lengst med å holde en sympatisk og profesjonell tone overfor hverandre. Den tøffere måten å oppføre seg på gjelder nok særlig for parter i sivile saker, og jeg tror det er enklere å bane vei for gode løsninger mellom partene dersom man greier å begrense de steile frontene i kommunikasjonen, sier Devold.

Powered by Labrador CMS