Direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.

Ti millioner ekstra til domstolene i revidert budsjett for 2023

Pengene skal i hovedsak gå til å domstolenes digitaliseringsarbeid, inkludert innføring av opptak i retten. I tillegg økes godtgjørelsen til meddommere for første gang siden 1983.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble regjeringspartiene og SV enige om årets nasjonalbudsjett. I forliket har budsjettet til domstolene økt med ytterligere ti millioner kroner.

Pengene skal gå til å styrke digitaliseringsarbeidet - inkludert innføring av lyd- og bildeopptak i retten.

- Budsjettet vårt er fortsatt svært stramt, og vi mangler fortsatt betydelige ressurser til helt nødvendig digitalt utstyr og digital utvikling. Dette må håndteres i budsjettet for 2024 og fremover, men styrkningen i revidert nasjonalbudsjett gjør at vi kan håndtere noen av de mest akutte utfordringene allerede nå, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, til Advokatbladet.

- Det betyr mye for domstolene at SV og regjeringspartiene på denne måten anerkjenner domstolenes behov for å ha gode, trygge og moderne IT-løsninger.

- Viktig bidrag

Hver ekstra krone til domstolene er kroner til å styrke rettssikkerheten, mener SVs justispolitiske talsperson, Andreas S. Unneland.

- Domstolene har tøffe budsjetter og regjeringen foreslo i sitt forslag til revidert statsbudsjett å øke budsjettet med 25,2 millioner. Nå sikrer SV ti friske millioner på toppen av det. Dette vil ikke løse alle utfordringer domstolene står i, men det er et viktig bidrag og en anerkjennelse av at det er behov for å finne ekstra midler til domstolene, sier han.

Else Marie Rødby.

Ifølge Senterpartiet er det særlig viktig å komme videre i arbeidet med å på plass opptak i retten.

- Vi vil både styrke folks rettssikkerhet og effektivisere ankebehandlinger etter hvert som vi får muligheten til å ta opptak i flere rettssaler, sier partiets justispolitiske talsperson, Else Marie Rødby.

- I en tid hvor det må gjøres tøffe prioriteringer i budsjettene, har vi nå fått på plass ti millioner kroner. Det er en god start og så håper jeg domstolene finner gode løsninger som gjør at vi får mye ut av disse pengene.

Tredobler meddommer-godtgjørelsen

I tillegg til et budsjetthopp på ti millioner kroner, drypper det også på meddommerne i årets forlik om revidert nasjonalbudsjett.

Godtgjørelsen til meddommere øker med en 500-lapp fra 250 kroner til 750 kroner.

Andreas S. Unneland.

Det er første gang på lang tid at nevnte godtgjørelse øker, ifølge DA-direktør Urke.

- Det er etter min mening viktig for å ta vare på prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn. Rettssikkerhet koster, og med dette forliket blir rettssystemet vårt litt sterkere, sier han.

Ifølge SVs Unneland, var det viktig for partiet å øke godtgjørelsen betraktelig.

- Meddommer-godtgjørelsen har med sine 250 kroner dagen stått på stedet hvil siden 1983. Det skal ikke være sånn at studenter, pensjonister og arbeidsledige i praksis jobber gratis for rettsstaten. Nå er det snart lokalvalg som betyr at nye meddommere skal velges. Vi håper dette vil bidra til at flere unge, mennesker med minoritetsbakgrunn, pensjonister og andre vil vurdere å bli meddommere, sier Unneland.

Powered by Labrador CMS