Tonje Hovde Skjelbostad.
Tonje Hovde Skjelbostad.

STATSBUDSJETTET 2023

- Skuffende, men dessverre ikke en overraskende økning av rettshjelpssatsen

- Politikerne synes ikke å ha fått med seg det sentrale poenget i hvorfor det er helt nødvendig med en bærekraftig økning, kommenterer daglig leder i Legalis, Tonje Hovde Skjelbostad.

Publisert Sist oppdatert

- Det er skuffende, men dessverre ikke overraskende at rettshjelpssatsen kun øker med 19 kroner, sier daglig leder i Legalis, Tonje Hovde Skjelbostad.

Det er langt fra det som er forventet og langt fra den økningen som trengs for at rettshjelpssatsen skal bli bærekraftig, mener hun.

- Selv om Advokatforeningen gjorde et utmerket kommunikasjonsarbeid, særlig på slutten av salæraksjonen, synes ikke politikerne å ha fått med seg det sentrale poenget på hvorfor det er helt nødvendig med en bærekraftig økning; det er samfunnets svakeste og mest utsatte som skal få sikret sin grunnleggende rettssikkerhet ved den bistanden advokatene i slike saker gir. Det er ikke primært de store forretningsadvokatfirmaene som «nyter godt» av dette, men de advokatene som vier sitt yrkesliv til å være forsvarere, bistandsadvokater, jobbe med trygdesaker, utlendingssaker - kort sagt bistå de som ofte trenger det mest.

Mener Justisdepartementet får advokater på offentlig sats til å fremstå griske

Skjelbostad mener Justisdepartementet skaper en uheldig fremstilling av advokatene som arbeider på offentlig rettshjelpssats i sitt ferske innspill til Salærrådet.

- Det er godt mulig det stemmer at de fleste advokatvirksomheter hadde en inntjening på mellom 1,3 og 1,8 millioner kroner per advokat eller advokatfullmektig i 2021, men det er viktig å presisere at dette ikke er det et firma sitter igjen med av overskudd. Å presentere tallene på den måten gjør at advokatene lett fremstår som griske, sier hun.

- Slikt sett et nyttig kommunikasjonsgrep når justeringen kun er marginal – som er tilfellet i dag. Det er vanskelig å få sympati for advokatene her.

- Forblir like dårlig eller verre

Statsbudsjettet 2023 fører ikke med seg noen endringer i inntektsgrensene for rettshjelp.

- Jeg kan heller ikke se noen markant økning verken til rettshjelpstiltakene eller til utenrettslig tvisteløsning, sier Skjelbostad.

- Samlet sett ser det ut til at vanlige folks mulighet til å ta sine krav videre til domstolsbehandling enten blir like dårlige eller verre.

Powered by Labrador CMS