Bredtveit kvinnefengsel er en av flere mulige beliggenheter for et nytt Oslo fengsel. Foto: Av I, Chell Hill, Wikimedia Commons
Bredtveit kvinnefengsel er en av flere mulige beliggenheter for et nytt Oslo fengsel. Foto: Av I, Chell Hill, Wikimedia Commons

Millioner til planlegging av nytt fengsel i Oslo

Regjeringen ønsker å redusere bruken av isolasjon og eksklusjon i fengslene, og mener nye bygg vil gi flere tilbud om fellesskap. I årets statsbudsjett foreslås en bevilgning på 15,7 millioner til planlegging og forprosjektering av et nytt Oslo fengsel.

Publisert   Sist oppdatert

«Regjeringen avvikler enkelte fengsel som er lite egnet for fellesskap blant innsatte», heter det i forslag til statsbudsjett for neste år.

«Ny kapasitet med mer moderne fengselsbygg vil gi flere innsatte tilbud om fellesskap. De moderne fengselsbyggene er også godt egnet for arbeidsdrift, skole og helsetjeneste», heter det i Justisdepartementets budsjettetforslag.

Fengslene i Agder, som vil stå klart til neste år, skal etterhvert kunne aktivisere alle innsatte, og dette gjelder også de nye avdelingene ved Ullersmo og Eidsberg, skriver regjeringen.

Utreder Bredtveit

Regjeringen foreslår også å bevilge 17,5 millioner kroner til planlegging og forprosjektering av et nytt Oslo fengsel.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har tidligere uttalt til Fri Fagbevegelse at han mener det nye fengslet bør bygges på tomten til Bredtveit fengsel. Fengselet er i dag et kvinnefengsel og ligger i Bjerke bydel i Oslo. Det har eksistert siden 1918.

Hvor det nye fengslet skal ligge, er ikke avgjort. Justisdepartementet har tidligere uttalt at det søker bredt etter mulige beliggenheter, både i og utenfor Oslo.

Først til våren vil en endelig anbefaling om beliggenhet foreligge, ifølge Dagsavisen.

Dagens Oslo fengsel ligger på Grønland i Oslo, og er ett av landets største, med plass til 243 innsatte. Det har eksistert siden 1851. Avdeling Botsen ble nedlagt i 2017, og det er foreløpig ikke bestemt hva bygningsmassen skal brukes til, ifølge fengslets nettsider.

De ansatte ved Oslo fengsel ønsker primært at et nytt fengsel skal ligge sentralt i Oslo.

Kriminalomsorgsdirektoratet mener det er naturlig å vurdere områder på strekningen Oslo - Drammen.

Agder fengsel åpner medio 2020

Her er flere forslag innenfor kriminalomsorgen:

5 millioner i økning til rehabilitering av Ila fengsel og forvaringsanstalt.

2,5 millioner til planlagt ny løsning for Oslo fengsel.

30,6 millioner til sluttfasekostnader ved ferdigstillelse av Agder fengsel, og 246 millioner til drift av fengslet i 2020.

42,2 millioner i reduserte overføringer knyttet til nedlegging av fengselsplasser knyttet til det nye fengslet i Agder.

6 millioner i økning til drift av avrusningsenheten ved Bjørgvin fengsel.

6,5 millioner i økt bevilling knyttet til etablering av kvinneenhet ved Arendal fengsel avdeling Evje.