Elden-advokat Henrik Bliksrud mener at minstestraffen bør fjernes.
Elden-advokat Henrik Bliksrud mener at minstestraffen bør fjernes.

Voldtektsdømte i Sverige kan få tre måneders fengsel: - Viser at straffenivået i Norge er altfor høyt

Selv om minstestraffen for voldtekt i Sverige på papiret er to års fengsel, får flere unge lovbrytere langt mildere straffer i vårt naboland. Nå vil svenske politikere heve straffene. Strafferettsadvokat Henrik Bliksrud i Elden advarer svenskene mot å øke straffene til norsk nivå.

Publisert Sist oppdatert

En gjennomgang av fem relativt like voldtektssaker den svenske avisen Expressen har gjort, viser at minstestraffen på to års fengsel for voldtekt i Sverige, ofte bare gjelder på papiret.

Dersom offeret har drukket alkohol, og voldtekten har skjedd av en person under 21 år, i et tilsynelatende trygt miljø, som en hjemmefest - kan voldtektsmannen få en straff helt ned i tre måneders fengsel i tillegg til prøvetid, skriver avisen.

- Dette er et stort rettsikkerhetsproblem for kvinner. En voldtekt er en voldtekt, sier generalsekretær Olga Persson i kvinneorganisasjonen Unizon til Expressen.

Får ungdomsrabatt

I sakene avisen viser til tar domstolene utgangspunkt i en dom i svensk Høyesterett fra 2015 som viser til den svenske straffeloven kapittel 30, paragraf 4, der det fremgår at domstolen i visse tilfeller kan gi en betydelig strafferabatt, og at andre straffealternativer har forrang fremfor fengsel.

I praksis betyr dette at fengselsstraffen kan kuttes ytterligere utover ungdomsrabatten, som halverer fengselsstraffen for en 18-åring.

I den nevnte saken fra svensk Høyesterett, fikk gjerningspersonen, som var 18 år og to måneder gammel, først ett års fengsel i første rettsrunde. Høyesterett omgjorde så straffen til tre måneders fengsel.

Dømmes man i en sovevoldtektssak i Norge som inkluderer samleie, må man etter hva Stortinget har bestemt, og en prinsippavgjørelse i Høyesterett fra 2013, regne med å få fire års fengsel. Minstestraffen er tre års fengsel.

- Støtende

Den svenske justisministeren Morgan Johansson mener tre måneders fengsel er en for lav straff for voldtekt.

- Jeg synes det er støtende. Derfor har vi varslet at vi vil gå inn for en strengere straff for voldtektsforbrytelser av normal grad, sier sosialdemokraten til Expressen.

Partiet ønsker nå å øke minstestraffen for voldtekt til tre års fengsel, altså samme nivå som i Norge.

I Norge tok i vinter Høyres justispolitiske talsmann Peter Christian Frølich til orde for å senke minstestraffene for voldtekt- med begrunnelsen om at dette trolig vil kunne få flere dømt. Han fikk støtte av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg.

– Jeg har mange ganger erfart at beviskravet i praksis er blitt strengere. Det kan være en 19-åring som sitter og gråter i retten fordi livet hans er i ferd med å bli ødelagt. At det påvirker bevisvurderingen, er jeg helt overbevist om. Det skjer nok at vi får frifinnelser fordi straffen er for høy, uttalte utvalgsmedlem Kristin Fagerheim Hammervik til Advokatbladet.

- Norge i utakt

Advokat Henrik Bliksrud i Advokatfirmaet Elden har lang erfaring som forsvarer i voldtektssaker. Han mener sakene i Sverige viser at forskjellen i straffenivået mellom de to nordiske landene er markant.

- Dette sier noe om at nivået på straffene for sovevoldtekter i Norge er veldig høyt, og i utakt med nivået i Sverige, sier Bliksrud.

Han er, som flere andre, kritisk til den norske minstestraffen på tre års fengsel, og til at fire års fengsel er normalstraff, og mener loven gir domstolene altfor liten fleksibilitet til å gjøre en individuell vurdering av hver sak.

Bliksrud mener derimot begrunnelsen flere har tatt til orde for, om at vi ved å senke minstestraffen vil få flere dommer, er et galt utgangspunkt.

- Det er ikke noe som heter «for mange frifinnelser». Dette er et forkjært og uriktig utgangspunkt. Jeg tror uansett ikke det har så mye å si for en meddommers bevisvurdering om den tiltalte får fire eller to års fengsel. Begge deler er dramatisk for den det gjelder, påpeker Bliksrud.

- For mange som dømmes

Han mener det er for mange - ikke for få - voldtektsdommer i Norge.

- Domstolenes bevisvurdering bekymrer meg. Vi ser i dag eksempler på dommer som i realiteten kun er basert på én forklaring - én påstand fra fornærmede – og hvor domstolen nærmest klisjéaktig omtaler denne som «konsistent» eller «sammenhengende», og dermed anser forholdet bevist. Samtidig vet vi at det eksisterer uriktige anmeldelser, sier Bliksrud.

Han peker på at et viktig prinsipp ved rettssikkerheten er at det er bedre at en skyldig går fri enn at en uskyldig blir dømt.

- Skulle en skyldig gå fri, er ikke det en ulykke. En må kanskje mentalt forsøke å leve med at ikke alle straffbare handlinger kan pådømmes. I voldtektssaker kan vi ikke få flere dommer uten å fire på beviskravet, påpeker Bliksrud.

Elden-advokaten sier at det som best kan karakteriseres som en uheldig opplevelse, fort kan få store konsekvenser for den dømte.

- Når to 18-åringer går frivillig til sengs sammen på en fest, er det eksempelvis støtende at det plutselig kan ende med at den ene får fire års fengsel. En uheldig seksuell opplevelse er noe alle kan erfare når man er ung, sier Bliksrud.

- Ville holdt med 60 dager

Han viser også til straffenivået ikke står i forhold til andre typer saker som må anses vel så alvorlige, eksempelvis grov voldsbruk, og mishandling over tid, som kan gi ned i to års fengsel. Bliksrud reiser dessuten spørsmål om den høye minstestraffen i seg selv bidrar til å hausse opp stemningen rundt voldtektssaker på en uheldig måte.

- Hva mener du vil være et riktig nivå for sovevoldtektssaker?

- Er det snakk om to utprøvende unge mennesker som går til sengs sammen, og den ene parten for eksempel ikke har fått med seg at den andre har sovnet - mener jeg at maks seksti dagers fengsel bør være nok. Jeg snakker åpenbart ikke her om saker som gjelder vold, eller overfall i tillegg, presiserer Bliksrud