I sommer ble det kjent at Domstoladministrasjonen søker 59 midlertidig dommere for å få ned korona-restansene i domstolene. Nå begynner søkerlistene å bli klare.
I sommer ble det kjent at Domstoladministrasjonen søker 59 midlertidig dommere for å få ned korona-restansene i domstolene. Nå begynner søkerlistene å bli klare.

14 søkere til Frostating og Gulating

Sjekk hvem som vil bli lagdommere her!

Publisert

Totalt søker de to lagmannsrettene fire lagdommere, hvorav et embete og en konstitusjon til Frostating, samt to konstitusjoner til Gulating.

På søkerlisten til Frostating finner vi seks søkere, fordelt på tre kvinner og tre menn. Tre av søkerne er unntatt offentlighet, mens de tre øvrige har varierte bakgrunner både fra politiet, kommune og domstolene.

Flest fra Trondheim

Fra Trondheim søker både Nina Sandell (43) og Hans Vikheim (52). Førstnevnte har erfaring som blant annet advokat, rådgiver og konsulent i Trondheim kommune, samt Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Vikheim har siden 2012 arbeidet som advokat i Trondheim kommune, men har tidligere jobbet både som politiadvokat, konstituert statsadvokat og nemndsleder for Fylkesnemnda i Trøndelag.

På søkerlisten til Frostating lagmannsrett finner vi også Toril Andersson (51) fra Sandnessjøen. Hun jobber nå som dommer i Alstahaug-, Brønnøy- og Rana tingrett. Andersson har tidligere arbeidet som advokat i Advokatene Christian Wiig & Co.

Advokater til Gulating

På søkerlisten til Gulating lagmannsrett er det åtte søkere, hvor én er unntatt offentlighet.

To av søkerne jobber i dag som advokat, deriblant Stig Åkenes Johnsen (54) fra Øvre Ervik. Han arbeider for Landsorganisasjonen i Norge (LO), og har blant annet erfaring som både partner og daglig leder i Advokatfirmaet Kyrre ANS, samt som advokat i Secher & co Advokatfirma og DLA Nordic.

Den andre advokaten på søkerlisten er Odd Bovim (39) fra Florø. Han har arbeidet som advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Blikra, Slotterøy & fonn siden 2010. Før det jobbet han blant annet som advokat i PwC, samt i Advokatfirmaet Oddgeir Lydersen AS.

De øvrige søkerne til Gulating er skadesjef i Tryg Forsikring Monica de Jonge (53), politiinspektør May-Britt Erstad (45), nestleder for juridisk stab i Konkurransetilsynet Anne Marthe Storetvedt (45), konstituert lagdommer i Gulating Anders Wyller (39) og seniorrådgiver ved Sivilombudsmannen Kari Rørstad (58).

Vil bli tingrettsdommer i Aust-Agder

Det er også fem personer som ønsker seg jobben som konstituert tingrettsdommer i Aust-Agder tingrett. Blant dem finner vi Wiersholm-advokat Morten Nadim (35) fra Oslo. Han har arbeidet som fast advokat i firmaet siden 2017, og jobber primært med prosedyre og tvisteløsning, spesielt innen forsikringsrett og ansvarssaker.

Ingvild Nordrum Maberg (34) fra Fevik er advokat i Kristiansand kommune, og har tidligere erfaring fra blant annet Advokatfirma Haakstad & Co.

Blant de øvrige søkerne er én unntatt offentlighet, mens de resterende er Nemndsleder for Fylkesnemnda i Oslo og Akershus Olav Hovstad (49), samt Aksel Sørby (43) som i dag er seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.