7 jurister har søkt stillingen til Hålogaland lagmannsrett.
7 jurister har søkt stillingen til Hålogaland lagmannsrett.

Disse vil bli lagdommer i Hålogaland

Både advokat og jusprofessorer står på søkerlisten til domstolen i Tromsø.

Publisert Sist oppdatert

Hålogaland lagmannsrett søkte nylig etter en konstitusjon som lagrettsdommer ved Hålogaland lagmannsrett.

På den sju navn lange søkerlisten, hvorav seks er offentlige, finner vi blant annet jusprofessor ved Universitetet i Tromsø, Markus Hoel Lie (45).

Samfunnsengasjerte

Han har nylig markert seg i samfunnsdebatten, både om Tromsø kommunes håndtering av Hurtigruten og om den såkalte søringkarantenen flere nordnorske kommer innførte i forbindelse med korona.

Hans professorkollega Ingvild Jakobsen (45) har også søkt stillingen. Hun er i dag prodekan ved Norsk senter for havrett.

Også tingrettsdommer Åsne Julsrud (50) i Oslo tingrett står på søkerlisten. Hun har blant annet vært styreleder i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), og var sekretær for 22.juli-kommisjonen. Hun sitter også i Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg.

Flere unge søkere

Konstituert tingrettsdommer Liv Shelby (42) fra Nord-Gudbrandsdal tingrett er også en av søkerne. Hun har erfaring fra en rekke domstoler, og også som advokat i blant annet Projure advokatfirma og i Kristiansand kommune.

Også advokaten Tora Langseth Hamnes (35) har søkt stillingen. Hun har de siste par årene vært advokat ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, og har også erfaring fra både Nord-Troms tingrett advokatfirmaer som Haavind og Simonsen Vogt Wiig.

Gjermund Aasbrenn (35), som i dag er konstituert lagdommer i Hålogaland har også søkt stillingen. Han har blant annet erfaring fra Sør Trøndelag tingrett og advokatfirmaet Arntzen de Besche.