- Omfattende tiltak knyttet til covid-19 påvirket saksavviklingen i domstolene vesentlig. Avviklingen av saker i sakstyper som normalt forutsetter fysiske møter stoppet opp, og restansene økte betydelig, forteller DA-direktør Sven Marius Urke.

Søker 59 midlertidige dommere

Sjekk hvilke domstoler som får tilført stillinger for å få ned korona-restansene.

Publisert Sist oppdatert

I juni bevilget regjeringen 24 millioner kroner til domstolene for å ansette midlertidige dommere med et mål om å få unna restansene som har bygget seg opp som følge av koronapandemien.

«Koronasituasjonen førte til at flere saker i domstolene ble utsatt», skriver Domstoladministrasjonen på sine nettsider. Totalt er det 59 konstitusjoner som utlyses.

DA-direktør Sven Marius Urke håper å få unna mellom ti og 15 prosent av koronarestansene innen årsskiftet.

- Status per august 2020 er at kortvarige, midlertidige konstitusjoner er utlyst i henhold til planlagt fremdrift, tilsettinger foretas fortløpende, og det forventes at mange av disse stillingene er besatt i september 2020, sier han til Advokatbladet.

- Dette vil gi noe kapasitet som kan påvirke restansesituasjonen positivt frem til årsskiftet. DAs beste anslag er at det er realistisk med en nedarbeidelse av ti til 15 prosent av korona-relaterte restanser frem til nyttår. Full effekt på nedarbeiding av restanser vil vi likevel ikke se før i 2021, i og med at konstitusjoner med lengre varighet i hovedsak vil være på plass rundt årsskiftet, utdyper Urke videre.

Forventer økning i konkurs- og arbeidsrettssaker

DA-direktøren bemerker samtidig at restansesituasjonen vil bli påvirket av saksinngangen de nærmeste månedene.

- På straffesaksfeltet har politi/påtalemyndighet så langt opprettholdt en tilnærmet normal produksjon av saker som er oversendt domstolene. På sivilsaksfeltet er det flere sakstyper som er tett knyttet til økonomiske konjunkturer, og det er blant annet forventet en betydelig økning i konkurssaker og saker innen arbeidsrett, sier han.

- Restansene har likevel økt vesentlig i flere sakstyper i perioden, og domstolene fikk i Prop. 127 S bevilgninger knyttet til midlertidig bemanning og leie av tilleggslokaler, noe som skulle muliggjøre nedarbeidelse av korona-relatert restanseoppbygging. Tidshorisonten for tiltaket er to år.

Flere stillinger kommer etter sommerferien

Noen av de midlertidige dommerstillingene er utlyst allerede, men ytterligere flere vil bli lyst ut i løpet av august.

DA søker midlertidige dommere til både korttidskonstitusjoner med varighet inntil seks måneder, samt langtidskonstitusjoner med varighet opptil to år.

«I tillegg lyses det ut stillinger som dommere og dommerfullmektiger med tiltredelse senere. Til sammen er det nå lyst ut 29 korttidskonstitusjoner på inntil seks måneder og 13 langtidskonstitusjoner. Ytterligere 17 langtidskonstitusjoner vil bli lyst ut etter sommerferien», skriver DA.

Disse domstolene har fått tilført stillinger:

LAGMANNSRETTER STILLINGER
Agder lagmannsrett1 dommer
Borgarting lagmannsrett7 dommere
Eidsivating lagmannsrett1 dommer
Frostating lagmannsrett1 dommer
Gulating lagmannsrett4 dommere
Hålogaland lagmannsrett1 dommer

TINGRETTER STILLINGER
Asker og Bærum tingrett1 dommer
Alta tingrett og Hammerfest tingrett1 dommerfullmektig
Aust-Agder tingrett1 dommer
Bergen tingrett3 dommere
Follo tingrett1 dommer
Hallingdal tingrett og Ringerike tingrett1 dommerfullmektig
Haugaland tingrett og Sunnhordaland tingrett1 dommer og en 1 dommerfullmektig
Hedmarken tingrett1 dommer
Heggen og Frøland tingrett1 dommer
Inntrøndelag tingrett1 dommer
Jæren tingrett1 dommerfullmektig
Kongsberg og Eiker tingrett1 dommerfullmektig
Kristiansand tingrett1 dommer
Moss tingrett1 dommer
Nedre Romerike tingrett1 dommerfullmektig
Nedre Telemark tingrett1 dommer
Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett1 dommer
Nordmøre tingrett1 dommer
Nord-Troms tingrett1 dommer
Ofoten tingrett og Trondenes tingrett1 dommer
Oslo tingrett3 dommere
Senja tingrett1 dommerfullmektig
Stavanger tingrett1 dommer
Sør-Trøndelag tingrett1 dommer
Søre Sunnmøre tingrett1 dommer
Vestfold tingrett2 dommere
Øst-Finnmark tingrett1 dommerfullmektig
Øvre Romerike tingrett1 dommer

Powered by Labrador CMS