Wiersholm-partner Bettina Banoun.
Wiersholm-partner Bettina Banoun.

Slik kan du markedsføre deg som prosedyreadvokat

– Som prosedyreadvokat kan du ikke bare stå på sidelinjen og be om at tvistene sendes din vei. Du må vise deg frem gjennom godt arbeid. Selv følger jeg NIKE-slagordet «just do it!».

Publisert

Det sa partner i Wiersholm, skatteekspert Bettina Banoun i en paneldebatt på seminaret «Kvinner i skranken», arrangert av det nystartede forumet for kvinnelige prosedyreadvokater.

Over hundre kvinnelige prosedyreadvokater var til stede i Wikborg Reins lokaler i Oslo.

Banoun holdt et innlegg om bruken av media som et verktøy for å posisjonere seg.

– Hvis man bruker media aktivt, investerer tid i og blir kjent med fagmiljøene, deltar i debatter, skriver kronikker og synliggjør kunnskapen man sitter med, så tror jeg at man enklere får tilgang til de spennende sakene, sa Banoun.

– Vær på tilbudssiden

Hun har lang erfaring med en rekke kjente saker, og flere av sakene har medført regelendringer på skatterettsfeltet og store medieoppslag.

Hun har flere tips til advokater som ønsker å synliggjøre seg i media.

Bettina Banoun.
Bettina Banoun.

– Man må alltid avklare med klienten om det er i orden at man skriver om eller kommenterer en sak. I tillegg er det lurt å vurdere hvilket medium man bør bruke for å kommunisere budskapet, og man bør gjerne tenke eksklusivitet. Min erfaring er at det lønner seg å være på tilbudssiden når mediene kontakter deg, for da er det større sjanse for at man får noe igjen for det siden. Også et lite tips fra meg: Alltid si ja til bilder!

Markedsføring av prosedyreadvokater var også hovedtemaet for den etterfølgende paneldebatten, der Banoun satt i panelet sammen med Thommesen-partner Kristine Hyldmo Bjørnvik, partner Johnny Johansen i Haavind, juridisk direktør Audun Moen i DNB og Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

8 råd fra prosedyreadvokatene:

  1. Nøkkelen til de gode resultatene ligger i forberedelsene.
  2. Sørg for å prestere godt i alle fasene av oppdraget. Ikke glem de små tingene. Mange saker kan løses utenfor retten, en viktig del av arbeidet er rådgivning.
  3. Å være pågående er positivt så lenge man har noe relevant å komme med. Skal du komme opp og frem må du både få plass og ta plass.
  4. Vær real med alle.
  5. Gjør deg synlig i juridiske miljøer.
  6. Vis engasjement på forskjellige arenaer. Ifølge Bettina Banoun har det hjulpet henne å kunne si at hun er medlem av et lovutvalg i Advokatforeningen når hun ønsker å få frem et budskap.
  7. Opplys både internt og eksternt om hva du jobber med. Bruk kommunikasjonsavdelingen. LinkedIn og Instagram er gode plattformer.
  8. Ha det gøy. God og lystbetont stemning innad i tvisteteamet er viktig.

Kilder: Bettina Banoun, Audun Moen, Kristine Hyldmo Bjørnvik, Johnny Johansen og Jon Wessel-Aas.

Gjør intern markedsføring

– Markedsføring er enklere når man jobber sammen som et team, fordi man hele tiden løfter hverandre frem og hjelper hverandre med å ta plass. Uten teamet mitt i Thommesen ville jeg ha vært langt mindre synlig som prosedyreadvokat, sa Bjørnvik.

Ifølge Moen i DNB er intern markedsføringen også viktig.

– Hvis du er ung og mindre profilert, er det ikke så lett å bli anerkjent som skatteadvokat. Det er virkelig tøft å skulle slå gjennom veggen av etablerte advokater. Jeg tror det er lurt å begynne profileringen innad i eget firma, der du også utfordrer og stiller krav om å få være med på de riktige sakene. Da vil nok sjansen økes for at disse advokatene etter hvert får lyst til å ta med akkurat deg i konkrete tvistesaker, forklarte Moen.

Ingen «quick fix»

Her hviler også et ansvar på de mer erfarne partnerne og senioradvokatene, påpekte Wessel-Aas.

– De store oppdragene kommer oftest til erfarne advokater som gjerne har et rykte på seg allerede. Flere vil nok kvie seg for å si til klienten at «jeg har en yngre og mer uerfaren kollega som vil passe perfekt for deg i denne saken», men jeg tror det kan være en fordel dersom klienter får positive erfaringer med andre i firmaet ut over den ene advokaten de har hatt befatning med tidligere. Det er farlig å bygge hele firmaets omdømme på enkeltpersoner.

– Her mener jeg at vi som partnere har et ansvar for å krige litt med klientene, og presisere for dem at «selv om jeg har lengre erfaring, kan jeg garantere at du får like god hjelp av kollegaen min som du ville fått av meg», sa Wessel-Aas.

Bettina Banoun, Kristine Hyldmo Bjørnvik og Jon Wessel-Aas.
Bettina Banoun, Kristine Hyldmo Bjørnvik og Jon Wessel-Aas.

– Vær real mot alle

Å skape seg et navn i denne bransjen krever arbeid over tid, understreket han.

– Det finnes ingen mirakeloppskrift, og det kreves nok en del hell også. Men jungeltelegrafen som går mellom ulike aktører i bransjen skal man aldri undervurdere. Du må sørge for at du alltid gjør jobben skikkelig. Jeg har dårlig sans for «quick fix», og tror man vil få mye igjen for en solid «stein-for-stein»-bygging av «good will», sa Wessel-Aas.

Som prosedyreadvokater selger man troverdighet, og denne troverdigheten betyr noe i markedet, innvendte Johansen.

– Det lønner seg alltid å være real mot folk rundt seg, og opptre ordentlig både overfor domstolene, klienter, motparter og andre aktører man treffer. Norge er et lite land, så stort sett alt du gjør legges merke til – både faglige prestasjoner og måten du oppfører deg mot andre på. Da er det lurt å ha i bakhodet at den beste måten å få nye oppdrag på, er å få klienten til å komme tilbake til deg, eller å få motpartens klient til å komme til deg neste gang, sa Johansen.

Johnny Johansen, Audun Moen og Bettina Banoun.
Johnny Johansen, Audun Moen og Bettina Banoun.

– Bruk tid på klienten

Også Moen mener man kan få mye igjen for å skape gode klient-relasjoner.

– En måte å skape tillit på er å sette seg ordentlig inn i hvem klienten er, og prate med flere personer som jobber i klientens firma. I mange tilfeller har ansatte et ønske om å få et innblikk i hva som skjer. Du kan skape mye tillit dersom du henvender deg til organisasjonen med informasjon som folk forstår. Dette vil kunne øke sjansen for at de ønsker å bruke akkurat deg neste gang også, forklarte Moen.

Elementer for suksess

Ifølge Johansen inneholder en vellykket markedsføring av prosedyreadvokater to viktige elementer: Det ene er å plassere advokaten i en større setting blant andre som kan tvisteløsning veldig godt, og det andre er å gjøre noe som har en verdi for en større gruppe enn bare advokaten selv.

– Dette seminaret er for eksempel et genialt markedsføringsarrangement. Arrangørene plasserer seg selv i en setting blant folk som kan faget, og det har samtidig en verdi for menneskene som er til stede.

– Et annet eksempel er pro bono-saker: Bettina Banoun var nylig i Høyesterett og prosederte en pro bono-sak for NOAS, noe som både gir henne publisitet og samtidig bidrar med noe verdifullt for klienten hun hjelper, sa Johansen.

Powered by Labrador CMS