Skatteekspert Bettina Banoun i Wiersholm representerer boligeierne.

Varsler nytt gruppesøksmål om eiendomsskatt

Boligeiere i Fredrikstad mener at eiendomsskatten er ugyldig utskrevet. Dersom de vinner frem, kan saken få betydning i flere andre byer som Tromsø, Lillesand og Risør.

Publisert Sist oppdatert

Det er Finansavisen som skriver om søksmålsvarselet i dag, som ifølge avisen er sendt til Fredrikstad kommune. Også Fredrikstad Blad har omtalt saken.

Bolig- og hytteeiere i Fredrikstad kommune dannet i fjor vinter gruppen Nei til økt eiendomsskatt i Fredrikstad, etter en kraftig økning i eiendomsskatten.

Ifølge Finansavisen, er skattyternes påstand at kommunens vedtak om eiendomsskatt for 2022 og 2023 er basert på ugyldig utskrevet eiendomsskatt.

Ifølge søksmålsvarselet, som advokat Bettina Banoun i Wiersholm har skrevet på vegne av gruppen, har kommunen overskredet eiendomsskattelovens frister for en ny allmenn taksering.

Gruppen krever det den mener er ulovlig innkrevet eiendomsskatt tilbakebetalt.

- Takserte for sent

Banoun viser i søksmålsvarselet til eiendomsskattelovens lovtekst, der det i § 8 A-3 heter at det skal være allmenn taksering i kommunen hvert tiende år, men at kommunestyret i særlige tilfeller kan avgjøre at ny taksering kan skje tidligere eller senere enn dette, men ikke senere enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd.

Ettersom Fredrikstad kommune takserte senest i 2005, og foretok en såkalt kontorjustering av taksten i 2016, er fristen overskredet, ifølge Banoun.

Vant frem mot Oslo kommune i 2019

I 2019 vant Bettina Banoun frem mot Oslo kommune i et gruppesøksmål om eiendomsskatt fra om lag 3400 personer. Saken gikk helt til Høyesterett, som avgjorde at kommunens vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2016 var ugyldig.

Et flertall i Høyesteretts på tre dommere kom til at utskrivningsvedtakene var ugyldige fordi fristen i eiendomsskatteloven § 14 ikke var overholdt.

Kommunen ble pålagt å betale tilbake innbetalt eiendomsskatt for 2016. Ifølge Banoun fikk om lag femti tusen boligeiere tilbakebetalt penger.

Banoun vant prisen Årets prestasjon i Finansavisens advokatundersøkelse for sitt arbeid med saken.

Kan gjelde flere

Ifølge Finansavisen, har flere kommuner retaksert eiendommer etter fristen, blant annet Risør, Lillesand, Tromsø, Eidfjord, Karlsøy, Lyngen, Gran, Skaun og Herøy.

Powered by Labrador CMS