Det juridiske fakultet i Bergen, med sin ikoniske røde bygning, på toppen av Dragefjellet. Foto: HMPinnsvinet/Wikimedia Commons

Storsatsing på skatterett

UiB og Skatteetaten går sammen om å bruke over 40 millioner på skatterett i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Nå har Universitetet i Bergen (UiB) og Skatteetaten gått sammen for å sikre de juridiske forskningsmiljøene innen skatterett, og skal investere over 41 millioner kroner gjennom de neste ti årene.

Mens UiB går inn med 25,5 millioner, bidrar Skatteetaten med de siste seksten.

– Vi har registrert at de sentrale professorene i skatterett har blitt pensjonister, og det er ikke så mange som står klare til å ta over den skatterettsforskningen som har vært gjort. Vi trenger akademia som voktere av den objektive skatteretten, sier Ole Vincent Jebsen, seksjonssjef i Skatteetaten, til nettavisen Khrono.

Straks tomt for skatterettsprofessorer

I prosjektbeskrivelsen kan man lese at det juridiske fakultet i Bergen og Skatteetaten lenge har vært bekymret for rekrutteringen av forskere til akademiske toppstillinger i skatterett.

«Det er uomtvistet at produksjonen av skatterettslig forskning og undervisning er en sentral del av universitetets samfunnsoppdrag, og etterspørselen etter skatterettslig forskning og undervisning er økende på grunn av samfunns- og teknologiutviklingen. For skatteforvaltningen er et sterkt og robust akademia viktig for kvaliteten på, og tilliten til, etatens avgjørelser.»

«Situasjonen er at vi om kort tid ikke vil ha en eneste professor i faget ved noen av de juridiske fakultetene. Det har i tillegg vært en svak rekruttering til ph.d.-utdannelsen når det gjelder prosjekter innenfor skatterett.»

- Overraskende

Dekan ved Universitetet i Oslo, Dag Michalsen, mener utarmingen av miljøet rundt skatterettsforskningen er «dramatisk».

- Jeg er veldig glad for at Bergen har fått disse pengene, sier Dag Michalsen, dekan ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

– Problemet er dramatisk, fordi det nesten ikke finnes akademisk skatterettsforsking i Norge for tiden. Ettersom skatt er så viktig for inntektsgrunnlaget til den norske staten er det overraskende. Men det er desto mer gledelig at man har funnet en god løsning i Bergen, sier han til Khrono.

Selv har Michalsen fått én million kroner fra Finansdepartementet til «styrking av det skattejuridiske miljøet ved Universitetet i Oslo» i revidert nasjonalbudsjett, men foreløpig er det uklart hvordan pengene kan brukes.

- Trenger upartisk og uavhengig akademia

Skatter og avgifter er statens aller største inntektskilde, og ifølge statsbudsjettet for 2019 betyr det i år 1031 milliarder kroner. UiB-dekan Karl Haral Søvig påpeker at det er få som er uenig i at skatterett er viktig.

– Det fins sterke aktører på begge sider, og da er det behov for et sterkt akademisk miljø. Advokater arbeider med skatterett. Det samme gjør skattemyndighetene. Noen ganger har de motstridende interesser. Da er det viktig å ha akademia som en upartisk og uavhengig ekspert i midten, sier han til fagbladet Juristen.

– Fakultetet ville tilbudt undervisning i skatterett også uten denne avtalen, men den vil kunne bidra til at undervisningen blir bedre. For juristmiljøet betyr avtalen at vi får mer forskning som kommer alle i skatterettmiljøene til gode, om de jobber i skatteetaten eller i næringslivet.

Powered by Labrador CMS