Sivilombud Hanne Harlem.
Sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet med ny veileder om sakskostnader

Man kan ha rett til å få dekket advokatkostnader knyttet til å få endret et vedtak. Sivilombudet erfarer at det gjøres mye feil på området, og har derfor utgitt en egen veileder.

Publisert Sist oppdatert

- Det er forvaltningsloven som regulerer når man kan få dekket sine sakskostnader, og det er viktig for den som har nådd fram med en klage at krav om sakskostnader behandles riktig, sier sivilombud Hanne Harlem i en melding.

I forordet til veilederen skriver Harlem at Sivilombudet de siste årene har mottatt mange klager som gjelder dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36.

- Det er viktig for rettssikkerheten at krav om sakskostnader behandles riktig, sier Harlem videre.

Sivilombudet har derfor publisert en ny veileder rettet mot saksbehandlere i forvaltningen som behandler krav om sakskostnader.

Forvaltningsloven § 36

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.»

– Formålet er å gi en fremstilling av sakskostnadsreglene med utgangspunkt i våre uttalelser. Det er forvaltningsloven som regulerer når man kan få dekket sine sakskostnader, og det er viktig for den som har nådd fram med en klage at krav om sakskostnader behandles riktig, sier Harlem.

Veileder på 13 sider

Veilederen informerer om de ulike vilkårene i forvaltningsloven § 36, og er inndelt i åtte kapitler:

  1. Overordnet om forvaltningsloven § 36. 
  2. Kravet om at «vedtak» er endret. 
  3. Endret til gunst. 
  4. Partsvilkåret. 
  5. Vesentlighetsvilkåret. 
  6. Nødvendighetsvilkåret. 
  7. Kontrollvilkåret. 
  8. Andre særlige forhold.

I veilederen er et tatt inn henvisninger til en rekke tidligere vedtak fra Sivilombudet.

Veilederen finner du her.

Powered by Labrador CMS