Sivilombudet bekymret for barn i politiarrest

Mange timer på cella, lite informasjon og ingen kontinuerlig mulighet for samvær med voksne er blant funnene i en fersk undersøkelse om mindreårige i politiarrest.

Publisert Sist oppdatert

Sivilombudet publiserte nylig rapporten Barn i arrest, der formålet har vært å kartlegge hvordan barns rettigheter ivaretas når de blir pågrepet av politiet og plassert i arresten.

Bakgrunnen for undersøkelsen var at det i 2018 ble rapportert om en økning i bruken av arrest for barn i Norge.

- For lite samvær med voksne

Det straffeprosessuelle kravet for å pågripe barn er at pågripelsen må være «særlig påkrevd». Selv om Sivilombudet skriver at de generelt opplever tjenestemenn fra påtalemyndigheten å ha et bevisst forhold til den høye terskelen, er det likevel flere forhold de reagerer på.

«Ingen av de mindreårige som hadde blitt satt på celle i politiarresten i perioden 1. januar 2021 til 12. mai 2021, hadde kontinuerlig tilgang til voksne», heter det i rapporten.

Ifølge arrestinstruksen skal mindreårige i politiarrest «til enhver tid» ha mulighet til å ha samvær med ansatte fra arresten eller noen som jobber i helse- og omsorgstjenesten eller barnevernet, som befinner seg i lokalene.

Gjennomsnitt på 14 timer i arrest

Kravet til samvær med voksne har sammenheng blant annet med isolasjonsfaren som oppstår når mindreårige settes i arresten, ifølge Sivilombudet.

De er kritiske til at mange tilbringer mange timer på cella, og at innsettelser etter klokka 18:00 nesten unntaksfritt fører til overnatting i arresten.

«Når barn som en siste utvei fratas friheten, skal det skje over et kortest mulig tidsrom. I perioden 1. januar 2021 til 12. mai 2021, gikk det i gjennomsnitt 14 timer fra innsettelse til løslatelse for mindreårige som ble plassert på celle i sentralarresten i Oslo politidistrikt», meldes det i rapporten.

- Settes i glattceller

Sivilombudet er også skeptiske til utformingen av cellene de mindreårige blir satt i.

«Oslo sentralarrest var fem celler forsøkt tilpasset mindreårige. Deler av cellene var malt i en annen farge og det var satt inn TV bak et vindu. I praksis var cellene like fullt glattceller. Celle skal kun benyttes for barn dersom det er tvingende nødvendig, og cellen bør da være utformet slik at belastningen ved å oppholde seg i den blir så liten som mulig», skriver ombudet.

Samtidig som cellene oppleves lite barnevennlige, pekes det også i rapporten på at informasjonen barna blir gitt er lite tilpasset deres nivå og alder.

«Besøket til Oslo politidistrikt avdekket at mindreårige mottar samme skriftlige informasjon ved innsettelse i arrest som voksne. Skrivene var utformet i et språk som kunne være vanskelig å forstå og manglet informasjon om barns særlige rettigheter, som for eksempel muligheten til å ha en voksen ansatt nær seg under opphold på celle», skriver Sivilombudet.

Powered by Labrador CMS