Setter ned rettsgebyrene fra nyttår

Regjeringen antar at endringene vil føre til 128,8 millioner kroner mindre til statskassen neste år.

Regjeringen har i statsråd fredag foreslått en rekke endringer i rettsgebyrene.

Gebyret for forliksklage etter rettsgebyrloven §7 reduseres fra 1,15 R til 1,1 R
Gebyret for begjæring om utlegg etter rettsgebyrloven § 14 første ledd reduseres fra 1,25 R til 1,21 R.


Gebyret ved begjæring om tvangsdekning i pengekrav etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 avsnitt III (innregistrering) reduseres fra 2,1 R til 0,4 R.

Rettsgebyr

Ett rettsgebyr tilsvarer 1199 kroner i 2021.

Tilleggsgebyret på ett rettsgebyr når tvangsdekningen gjennomføres fjernes. Det gir totalt en reduksjon av gebyret fra 3,1 R til 0,4 R.

Går ned nesten 25.000 kroner

Gebyret for åpning av konkursbo etter rettsgebyrloven § 16 reduseres fra 25 R til 4,35 R. Det tilsvarer en nedgang fra 29975 kroner til 5215 kroner.

Reduksjonen vil gjelde også der et foretak tvangsoppløses etter konkurslovens regler med hjemmel i aksjeloven §§ 16-15 til 16-18 og § 16-19, allmennaksjeloven §§ 16-15 til 16-18 og § 16-19 og samvirkelova §§ 141 til 144.

Gebyret når bobehandlingen innstilles eller tilbakeleveres loddeierne reduseres fra 12,5 R til 4 R for konkursbo og fra 12,5 R til 2,75 R for tvangsoppløsningsbo som nevnt over.

Gebyret for forkynnelse av konkursvarsel etter rettsgebyrloven § 25 reduseres fra 0,5 R til 0,4 R.

Powered by Labrador CMS