KDI setter inn nye tiltak for å forebygge seksuallovbrudd

Deriblant bedre ivaretakelse av fornærmede, risikokartlegging og styrket behandlingstilbud.

Stadig flere dømmes for seksuallovbrudd, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Blant alle innsatte i norske fengsler, var 25 prosent dømt for seksuallovbrudd i 2020. Det er en økning på nesten 20 prosent fra 2000 da tallet lå på seks prosent.

Antall personer dømt til forvaring for seksuallovbrudd er mer enn tredoblet siden 2007, og blant unge innsatte er rundt 30 prosent i alderen 15-24 år dømt for seksuallovbrudd.

Nå skal KDI legge om kursen for å forbygge tilbakefall til nye lovbrudd. Det innebærer blant annet «å øke kunnskapsgrunnlaget, sikre en trygg straffegjennomføring og styrke tilbakeføringsarbeidet.

Fornærmede skal ivaretas bedre, alle personer dømt for seksuallovbrudd skal risikokartlegges, og behandlingstilbudet skal gjennomgående styrkes», heter det i en pressemelding.

- Seksuallovbrudd, uansett form, er dypt integritetskrenkende og har ofte alvorlig helsemessige og sosiale konsekvenser for de fornærmede. Særlig sårbare er barn som ofre. Tiltak for å motvirke tilbakefall for personer dømt for seksuallovbrudd er av betydning, både for fornærmede og for samfunnets trygghet. Kriminalomsorgen ønsker, gjennom denne fagstrategien, å styrke dette arbeidet, sier avdelingsdirektør for Forebygging, tilbakeføring og sikkerhet i Kriminalomsorgsdirektoratet, Heidi Bottolfs.

Powered by Labrador CMS