Schjødt slo seg sammen med svenske Hamilton i 2020.
Schjødt slo seg sammen med svenske Hamilton i 2020.

Schjødt med over én milliard i driftsresultat

Årsregnskapet for 2021 viser at omsetningen økte med 160 millioner kroner i Norge i 2021. Samtidig har firmaet laget egne rutiner for økt mangfold, og tilbyr blant annet hjemmekontor i småbarnsfasen.

Publisert

Advokatfirmaet Schjødts årsregnskap for 2021 er nå offentlig, og viser at firmaet hadde en omsetning på nærmere 1,6 milliarder kroner i 2021.

Det var AdvokatWatch som omtalte saken først.

Schjødt hadde salærinntekter på 1.568.535.885 kroner i fjor, som er en økning på drøyt 20 millioner kroner fra 2020.

Firmaet hadde lønnskostnader på 387,3 millioner kroner, og andre driftskostnader på 109,7 millioner kroner.

Finansinntektene til firmaet utgjorde 23,2 millioner kroner. Ordinært resultat før skatt var på 1.064 milliarder kroner. Årsresultatet ble på 1.022 milliarder kroner, opp fra 855 millioner kroner i 2020.

Schjødt har ifølge årsregnskapet totalt 78 partnere. Ifølge regnskapet ble det betalt ut 751,6 millioner kroner til partnerne i 2021, og i tillegg avsatt 169,3 millioner kroner til utbytte.

Per M. Ristvedt er partner og leder Schjødts tvisteavdeling. Han er også firmaets pressekontakt.
Per M. Ristvedt er partner og leder Schjødts tvisteavdeling. Han er også firmaets pressekontakt.

Styret består av styreleder Olav Kolstad, Einar Caspersen, Camilla Skøie Mørkve, Trond Sollund, Emma Karin Maria Berglund Uväng, Hanne Worsøe Garnes og Nicolai K. Lyngnes.

Eget mangfoldsutvalg

Schjødt har oppdatert rutinene for foreldrepermisjon, fortelles det i årsmeldingen, og ønsker å tilby fleksible ordninger med blant annet hjemmekontor i småbarnsfasen.

Firmaet har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine ansatte, og satt følgende fokusområder for 2022:

  • En jevnere kjønnsrepresentasjon innenfor de ulike stillingsnivåene.
  • TIlrettelegging, lønns- og karriereutvikling for ansatte i foreldrepermisjon og småbarnsfasen.
  • TIlrettelegge for kombinasjon av karriereutvikling med familieliv.
  • Større grad av mangfold innenfor alle stillingskategorier.

Fokus på ubevisst diskriminering

Schjødt skal også gjennomføre en holdningskampanje for samtlige medarbeidere med fokus på ubevisst diskriminering, samtidig som mangfoldsutvalget og firmaets rekrutteringsutvalg skal samarbeide tettere, kommer det frem i årsmeldingen.

Det gjennomsnittlige sykefraværet i Schjødt var på 2,1 prosent i 2021. I Norge som helhet var det legemeldte sykefraværet i fjerde kvartal 2021 på 5,9 prosent, ifølge tall fra Nav.

Krigen kan påvirke advokatbransjen

Russlands angrep på Ukraina omtales også i rapporten, og det pekes på at det nå er «en betydelig usikkerhet knyttet til hvilke virkninger invasjonen på sikt vil ha på økonomien i verden, Europa og Norge».

«Denne usikkerheten reflekteres i en usikkerhet knyttet til utviklingen i markedet for høykvalitets advokattjenester i Norge, og i andre land. Det forventes ikke en dramatisk forverring i dette markedet i 2022. En sannsynlig prognose er at markedet i 2022 holder seg på nivå med 2021, eventuelt med en begrenset nedgang», heter det i årsrapporten.

Powered by Labrador CMS