Oslo tingrett gav SANDS medhold på alle punkter.
Oslo tingrett gav SANDS medhold på alle punkter.

SANDS frifunnet i salærkravssak

- Ikke urimelig høyt salær, konkluderer Oslo tingrett.

Publisert Sist oppdatert

SANDS var saksøkt av Norpalm, som ble representert av Wiersholm-partner Stephan Jervell ved advokatfullmektig Arne Sigurd Øverland.

Norpalm hadde høsten 2018 behov for et kriselån på knappe 3,5 millioner kroner, og hevdet i retten at de ble forespeilet juridiske kostnader på i underkant av 250.000 kroner.

Stephan Jervell er partner i Wiersholm.
Stephan Jervell er partner i Wiersholm.

Regningen endte på nærmere seks millioner kroner, hvorav rundt tre millioner kroner gikk til SANDS´ advokatsalær.

Det var nettstedet Advokatwatch som omtalte søksmålet først.

- Omfattende og intenst arbeid

Etter rettens syn var ikke dette salæret urimelig høyt.

«Det dreier seg om et omfattende og intenst arbeid som strakk seg over en forholdsvis lang periode, og som selskapets ledelse anså helt nødvendig og avgjørende for å sikre Norpalms interesser og overlevelse. Vederlagskravet gjaldt bistand langt utover etableringen av lånet som danner grunnlag for tilbakebetalingskravet. Norpalm har ikke bestridt at timene er reelle. Det ble heller ikke på noe tidspunkt påtalt fra Norpalm sin side, under SANDS utførelse av arbeidet, at arbeidet ikke var nødvendig eller at arbeidet var for omfattende. Alt arbeid var instruert og godkjent av Norpalm. Sistnevnte og SANDS hadde løpende kontakt i hele den aktuelle perioden», heter det i dommen.

I tillegg til å ha tapt saken, pålegges Norpalm å erstatte SANDS sakskostnader fullt ut med 575.000 kroner.

Oddbjørn Slinning er managing partner i SANDS.
Oddbjørn Slinning er managing partner i SANDS.

- Grundig og god dom

- Dommen viser at den beskrivelsen vår motparts prosessfullmektig ga til pressen forut for saken, var fullstendig misvisende. Vi er fornøyd med resultatet, og særlig begrunnelsen, som er grundig og god, sier managing partner Oddbjørn Slinning i SANDS til Advokatbladet.

- Bistanden vi ga var omfattende, og innebar ikke bare å inngå en enkel låneavtale, legger han til, og understreker at resultatet av saken er som forventet.

– Saken skulle aldri vært reist. Saker som dette ønsker vi normalt å løse med klienten direkte, men her var det naturlig å stå på vårt, selv om dette er en sak vi selvfølgelig gjerne skulle vært foruten, sier Slinning.

Det har ikke lyktes Advokatbladet å komme i kontakt med Norpalms advokat Stephan Jervell i forbindelse med denne saken.

Powered by Labrador CMS