- Det er veldig mange gode argumenter for å gi advokater forhandlingsrett, sier Lene Vågslid (til høyre). Her med Merete Smith og Jens Johan Hjort.
- Det er veldig mange gode argumenter for å gi advokater forhandlingsrett, sier Lene Vågslid (til høyre). Her med Merete Smith og Jens Johan Hjort.

Ap vil gi advokatene større innflytelse over salæret

Et femtitalls advokater aksjonerte onsdag foran Stortinget for å få forhandlingsrett om fastsettelsen av salærsatsen. De fikk støtte både fra Venstres Abid Raja og fra Arbeiderpartiets Lene Vågslid, som er leder i Stortingets justiskomite.

Publisert

At offentlig salærsats stadig svekkes, får store konsekvenser for de i samfunnet med størst behov for fri rettshjelp, sier Advokatforeningens leder, Jens Johan Hjort.

Han var en av advokatene som hadde ikledd seg oransje hettegenser med påskriften "Forhandlingsrett for rettferdig rettshjelp" for å markere sitt krav om å få forhandlingsrett om fastsettelsen av salærsatsen. De politiske partiene er nå  i innspurten av forhandlingene om neste års statsbudsjett.  Blant advokater er misnøyen stor etter at Regjeringen i oktober foreslo null økning i salærsatsen for 2018. Den reelle timeprisen for advokater som jobber på offentlig salærsats, er 524 kroner pr. time, viser en fersk undersøkelse .

Vil kreve ny modell

Arbeiderpartiet vil kreve at Regjeringen gjennomgår dagens ordning for salærfastsettelsen og kommer med forslag til en bedre modell, sier Lene Vågslid (Ap), leder i Stortingets justiskomité. Hun tok turen ut fra Stortinget for å møte de aksjonerende advokatene.

– Jeg mener det er viktig å kreve at regjeringen gjennomgår muligheten for en ny modell. Vi er veldig krystallklare på at vi trenger en ordning som er annerledes enn i dag. Jeg forstår veldig godt Advokatforeningens budskap om forhandlingsrett, og personlig mener jeg det er veldig mange gode argumenter for det. Men det er også viktig å få innvendingene på bordet, sier Vågslid.

Se Advokatbladets videointervju med Jens Johan Hjort, SV-politiker Petter Eide, og advokat Olle Nohlin under.

https://vimeo.com/242925268

- Vil være offensive

Arbeiderpartiet er opptatt av å få bedre ordninger for advokater som på vegne av samfunnet skal bistå med fri rettshjelp, sier hun.

– Vi må huske på at de som til slutt kommer til å lide om vi ikke får en bedre ordning, er dem som skal motta fri rettshjelp.

At Advokatforeningen opplever at dagens drøftelsesmøter med Justis- og beredskapsdepartementet ikke er reelle drøftinger, må tas på alvor, mener hun.

– Et tre kvarters møte med justisministeren – uten at det blir noen resultater, som vi nå kan se – det holder ikke. Dette kommer vi til å være veldig offensive på, sier Vågslid.

Hun lovte de fremmøtte advokatene å målbære dette budskapet i budsjettdiskusjonene internt i Arbeiderpartiet, men også i justiskomiteen for øvrig.

– Arbeiderpartiet ønsker å løfte hele rettshjelpsfeltet til et høyere nivå enn tidligere. De som har rett, må også få rett. Dette er faktisk et veldig stort problem for  helt vanlige folk også. Vi har store ambisjoner på vegne av rettshjelpsfeltet, og ønsker å utvikle ny politikk, sier Vågslid.

"Urettferdig myte"

Hun synes ikke det er vanskelig å tale advokaters sak – selv om mange advokater er styrtrike.

– Jeg er opptatt av helheten, og at advokater er så rike, er en urettferdig myte, synes jeg. Jeg uttaler meg på vegne av de advokater som kjører land og strand rundt og hjelper folk. Hvis en advokat for eksempel kjører fra Oslo til der jeg er fra, Dalen i Vest-Telemark, for å hjelpe noen med en sak, så vet alle som kan noe om dette, at da har advokaten ikke hatt noen gevinst. Jeg vil berømme mange av de advokatene som jeg vet er idealistiske i jobben sin. Men vi kan ikke kreve at advokater – og vi hadde ikke gjort det av andre yrkesgrupper – skal drive dugnad for et så viktig saksarbeid.

I lys av dette er det viktig å få en bedre ordning for fastsettelse av salærsatsen, fastslår Vågslid.

Om en ny ordning vil innebære forhandlingsrett eller ikke, er for tidlig å si, påpeker hun.

– Uansett blir det en jobb som skal gjøres, og den måten det gjøres på nå, fungerer dårlig. Jeg forstår veldig godt at advokatene vil ha innflytelse i prosessen, og det er jeg enig med dem i, sier hun.

Likhet for loven skal gjelde alle, sier hun.

– Denne kampen handler ikke om at vi skal sørge for at advokatene får bedre råd, men at advokatene får en bedre ordning, sier Vågslid.

Må si klart fra

Også Abid Raja (V) tok turen ut fra Stortinget for å møte advokatene som hadde samlet seg på Eidsvolls Plass.

– Det er viktig at en viktig samfunnsaktør som advokater – som ivaretar borgernes rettssikkerhet – sier klart fra om hva de forventer av politikerne. Jeg mener at i dagens samfunn, så skulle det bare mangle at de skal ha selvstendig forhandlingsrett. Det har vi i Venstre foreslått i vårt alternative budsjett, som vi nå sitter og forhandler om med Regjeringen. Jeg håper at vi får gjennomslag for dette, sier Raja.

– Vi har store forhåpninger om at dette skal gå godt, sier han.

<html><head></head><body> Abid Raja har forhåpninger om at Venstre skal klare å få med seg regjeringspartiene på å gi forhandlingsrett til advokatene, sa han.</body></html>
Abid Raja har forhåpninger om at Venstre skal klare å få med seg regjeringspartiene på å gi forhandlingsrett til advokatene, sa han.

Domstolene er avhengige av at flinke advokater tar på seg forsvareroppdrag på salærsats, påpeker han.

– Hvis det blir slik at det kun er de advokater som ikke får seg bedre jobber som ender opp som forsvarere – les de dårligste – vil dette ikke styrke rettssikkerheten. Jeg tror at en dommer setter veldig stor pris på at en tiltalt har en advokat som har gjort alt han kunne, både juridisk og faktisk. Da kan dommeren legge seg med god samvittighet, og vite at de femten årene ha ga en eller annen, var helt riktig. Men hvis det bare er dårlige advokater, som hverken forstår innholdet i saken eller jussen, vil det jo svekke rettssikkerheten. Så at vi klarer å ha gode nok rammevilkår til advokater som ønsker å vie livet sitt til å gi en rettferdig rettergang til straffetiltalte, det tror jeg er et riktig skritt for en rettsstat å ta. Og da er selvstendig forhandlingsrett for advokater det minste vi kan gjøre, sier Raja.

- Bør utredes

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) i  Justiskomitéen kom også ut for å møte de aksjonerende advokatene.

- Jeg synes saken om forhandlingsrett må utredes, og stiller meg positiv til at vi må finne en løsning. Akkurat hvordan det skal gjøres og hva slags modell vi bør velge, kan jeg ikke si helt klart nå, sier Eide.

- Useriøs tilnærming

Advokat Olle Nohlin fra Matrix advokater sier at om lag nitti prosent av sakene han jobber med er på offentlig salær.

- De siste årene har vi måttet be hvert år. Det er en useriøs tilnærming ingen andre yrkesgrupper har. Vi får ett møte på førti minutter i året, og så blir det uansett opp til politikerne om de vil betale for det, og det gjør de stort sett ikke. Sakte men sikkert får vi dårligere og dårligere betalt i takt med at kostnadene i samfunnet øker. Våre svenske kolleger ligger på 1300 kroner i timen mens vi ligger på 1000, sier Nohlin.

- Det gjør at vi sitter igjen med mindre, og det gjør det mindre interessant å drive med disse rettsområdene. Det er problematisk fordi de som har andre muligheter forlater dette rettsområdet, og da blir det færre og færre som orker å bli igjen. Alternativt kan man gjøre en dårligere jobb, jobbe mer slurvete for å omsette for mer, og det er jo ikke det som er meningen, sier Nohlin.

- Risikerer man at de beste advokatene dropper disse sakene? 

- Helt åpenbart! Det blir vi som er idealistiske som blir igjen, som synes det er viktig, sier Nohlin.

LES OGSÅ:

Fikk nok av lav salærsats og vergeordningene - sa fra seg 11 vergeoppdrag

Krasse reaksjoner mot statsbudsjettet på Forsvarergruppens høstseminar

Powered by Labrador CMS