– Antagelig er noe av økningen i sakskostnader uunngåelig, særlig i saker mellom kommersielle parter, sier Yngve Svendsen.

Oslo tingrett vil prøve ut faste tidsrammer for å få ned sakskostnadene

Oslo tingrett har satt seg tre spesifikke mål, forteller sorenskriver Yngve Svendsen.

Publisert

– Som domstol har vi et særlig ansvar for å sikre tilgjengeligheten til domstolene. Derfor må vi se mer systematisk på hva vi kan gjøre for å få ned kostnadene, sier Yngve Svendsen.

Det finnes ingen quick-fix-løsninger for å kutte sakskostnadene i sivile saker, eller enkelttiltak som alene vil endre utviklingen, mener han.

– Men jeg tror et enda sterkere fokus på aktiv saksstyring, spissing av sakene, og økt bevissthet om sakskostnadenes størrelse allerede fra saken har kommet inn til retten, er viktig.

Landets største domstol har utarbeidet tre konkrete mål for å kutte kostnader:

· Å videreutvikle arbeidet med aktiv saksstyring og særlig vurdere hvordan kostnadene kan reduseres i små og mellomstore saker.

For å få kortere og mer spissede rettssaker, har Oslo tingretts tvistesaksgruppe utarbeidet en VÆR AKTIV-PLAKAT. Punktene går til kjernen av aktiv saksstyring, og tingretten har hatt interne møter på hvert punkt, forteller sorenskriver Yngve Svendsen.

· Å se om det er mulig å utarbeide en norm, eller forventning, om eksakt hvor mye tid som skal settes av til saksforberedelser og hovedforhandling i enkelte sakstyper.

· Etablere et prosjekt for lavterskel konfliktløsning.

– En eller to dager er nok

Oslo tingrett planlegger et prøveprosjekt med faste rammer for tidsbruken i enkelte sakstyper.

– Vi vurderer nå hva normeringsgrensen skal være, og hvilke sakstyper vi skal teste ut. Prosjektet handler om tidsbruk, men det har jo en nær sammenheng med kostnadene. Vi ser for oss at man i enkelte, ukompliserte saker ikke skal avsette mer enn en dag eller to i retten. Da vil både advokater og dommere styre etter dette, og det vil bli lettere for advokaten å dosere opplegget sitt, sier Svendsen.

I fjor lanserte Oslo tingrett en veileder for storkravsprosess som nå sendes ut til advokatene i aktuelle saker sammen med forkynning av stevning og pålegg om tilsvar.

– En gruppe dommere har besøkt om lag førti advokatfirmaer for å snakke om veilederen og gjøre den kjent. Den er blitt tatt veldig godt imot, forteller Svendsen.

– Vi ser at veilederen har hjulpet og allerede gitt positive resultater. Mange av grepene som er tatt inn i storkravprosessveilederen, er også aktuelle i andre mer alminnelige saker, og er en del av kulturendringen vi arbeider med for å få økt saksstyring, sier Svendsen.

Overarbeidede saker

Høye sakskostnader har vært et tema i mange år. Domstolkommisjonen, som Svendsen ledet, slo alarm om en sakskostnadsøkning fra 2008 til 2018 på hele 92 prosent i tingrettene.

– Vi må gå enda kraftigere inn i dette nå og iverksette tiltak som kan få sakskostnadene ned på et mer akseptabelt nivå. Vi merker ofte at det skrives for mye, argumenteres for mye, og at det mange ganger er uklart hva tvistepunktene i saken faktisk er. Hvis saken tidlig konsentreres og spisses, vil graden av unødvendig arbeid reduseres.

– Vi merker også at det oftere enn før møter to advokater i stedet for en. Tidlig konsentrasjon av saken, mer tilbakeholdenhet med å bruke to advokater eller rettslig medhjelpere, og mer samhandling mellom advokat og dommer, vil være gode grep, sier Svendsen.

Å sette grenser for saksomkostninger i flere saker enn i småkravssporet kan også være en vei å gå, tror Svendsen.

– Dette kan begrense sakskostnadene, og kanskje bidra til at det blir mer av den spissingen som tvisteloven legger opp til; at man fokuserer på de sentrale punktene og ikke tar med så mye annet.

Powered by Labrador CMS