- Domstolene følger sakkyndigerapporter i nesten alle saker, skriver innleggsforfatteren.

- Kan ikke akseptere at forvaltningen kontrollerer domstolene

- Jeg har opplevd at saker for domstolene er stanset, dersom Barnesakkyndig kommisjon ikke har godkjent sakkyndigrapporter i barnevern- og barnefordelingssaker, skriver advokat Erik Bryn Tvedt i dette innlegget.

Publisert
Advokat Erik Bryn Tvedt har arbeidet med barnesaker i 35 år.

Barnesakkyndig kommisjon skal vurdere sakkyndigrapporter som fremlegges for retten i barnevern- og barnefordelingssaker.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Sakkyndige i slike saker er vanligvis psykologer. Meningen er å kvalitetssikre sakkyndigrapporter.

Som kjent er psykologi den minst presise vitenskap av alle, og hensikten er å sikre kvalitet. Domstolene følger de godkjente sakkyndigrapporter i nesten alle saker.

Jeg har opplevd at saker for domstolene er stanset, dersom Barnesakkyndig kommisjon ikke har godkjent rapporter. Men Barnesakkyndig kommisjon er en del av Statens Sivilrettsforvaltning, som igjen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

- Forvaltningen kan kontrollere domstolene

Hvordan kan det ha seg at man setter maktfordelingsprinsippet i Grunnloven til side for å presse gjennom rådende ideologiske føringer i verdens minst eksakte vitenskap?

Det kan ikke aksepteres at forvaltningen kan kontrollere domstolene på denne måten. Systemet er så innarbeidet at medlemmene i Barnesakkyndig kommisjon ofte blir oppnevnt direkte som sakkyndige i barnefordelingssaker.

Her settes inhabilitet i system. Et verv som medlem av Barnesakkyndig kommisjon er jo med på å sikre karrierestigen. Dermed oppnår vi i Norge å ensrette psykologifaget på samme måte som Kirken i sin tid hadde instrumenter for å sikre den rette lære.

Powered by Labrador CMS