Ruth Bader Ginsburg døde fredag.
Ruth Bader Ginsburg døde fredag.

Ruth Bader Ginsburg: - Hadde unik evne til å kombinere juridisk intellekt med en lite polariserende retorikk

The American Bar Association har sendt ut en pressemelding der den hyller avdøde høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg, som døde fredag. Hun gjorde inntrykk langt utenfor sitt hjemland. - Jeg har personlig vært fascinert av hennes virke som jurist, sier Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Ruth Bader Ginsburg (15.mars 1933 - 18.september 2020) var USAs andre kvinnelige høyesterettsdommer, og ble utpekt av Bill Clinton i 1993.

Ginsburg tilhørte den liberale fløyen i amerikansk høyesterett, og ansees som en sjeldent tydelig stemme, og en viktig pådriver for kvinners og minoriteters juridiske rettigheter i USA.

Ruth Bader Ginsburg

  • Anerkjent som arkitekten bak likestillingslovgivning i USA.
  • Har en stor fanskare i USA, og har alt fra Lego-figurer til øl oppkalt etter seg.
  • Ølet «When There Are Nine» er en referanse til svaret Ginsburgs ga da hun ble spurt om når det vil være nok kvinner i amerikansk høyesterett. Som kjent, er det ni dommere i domstolen.
  • Totalt har USA bare hatt fire kvinnelige høyesterettsdommere.
  • Ginsberg, kjent for sine krasse dissenser, er blitt sammenlignet med rapperen The Notorious B.I.G, og det er skrevet flere bøker og laget flere filmer om henne.
  • Ginsberg både giftet seg og fikk barn før hun tok fatt på jusstudiene og ble uteksaminert som best i klassen i 1959.

I en melding skriver president Patricia Lee Refo i ABA at Ginsburg var en spesiell venn av foreningen. Den har hedret henne med mange priser, inkludert Thurgood Marshall Award i 1999 som anerkjennelse for hennes utvikling og fremme av likestillingsloven.

Ginsburg ble også tildelt ABAs mest prestisjefulle pris, American Bar Association Medal, i 2010.

Kjempet for likestilling

Ginsberg anerkjennes som arkitekten bak den juridiske kampen for kvinners rettigheter på 1970-tallet, skriver ABA-presidenten.

«Ginsburg var med å grunnlegge Women's Rights Project ved American Civil Liberties Union i 1972 og deltok i mer enn 300 kjønnsdiskrimineringssaker innen 1974. Hun prosederte seks kjønnsdiskrimineringssaker for Høyesterett mellom 1973 og 1976».

«Ginsburg ga store og varige bidrag til loven og til yrket. Hun var en dominerende stemme som talsperson for likestilling, og en hardnakket beskytter av rettsstaten. Hun inspirerte generasjoner av unge advokater i løpet av livet. Selv om hun vil bli veldig savnet, vil arven hennes fortsette å inspirere fremtidige generasjoner av advokater», skriver Refo.

Les hele meldingen fra American Bar Association her.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas berømmer Ruth Bader Ginsburg for hennes evne til å argumentere uten å bruke polariserende retorikk.
Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas berømmer Ruth Bader Ginsburg for hennes evne til å argumentere uten å bruke polariserende retorikk.

- Lite polariserende retorikk

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas sier på vegne av seg selv at han personlig har vært fascinert av Ruth Bader Ginsburgs karriere og virke som jurist, både før og etter at hun ble høyesterettsdommer.

- Hun hadde en unik evne til å kombinere sitt skarpe, juridiske intellekt og sin samfunnsforståelse med en lite polariserende retorikk, på en måte som medførte at hun ofte kunne få med seg også sine meningsmotstandere, sier Wessel-Aas.

- Hennes særlige engasjement for å sørge for at lover ble forstått og håndhevet slik at de ikke diskriminerte mennesker ut fra kjønn eller andre medfødte egenskaper, og måten hun argumenterte på i den sammenheng, både som advokat og senere som dommer, er vel verd å studere for dem som ikke har gjort det ennå, sier han.

Han anbefaler interesserte å se den biografiske dokumentarenfilmen «RBG».

Thommessen viste film om Ginsburgs liv

I april i fjor arrangerte kvinneutvalget i Thommessen en kinovisning av en annen film om den legendariske høyesterettsdommeren, filmen On the Basis of Sex.

- En viktig erkjennelse når vi nå skal se tilbake på historien, er at enhver generasjon står på skuldrene til en annen, sa advokat Siri Teigum da hun introduserte filmen til om lag sytti inviterte gjester.

- Det samfunnet enhver av oss lever i og de muligheten enhver av oss har, er resultatet av brede og sammensatte kollektive prosesser. Ginsburg sitt bidrag til utviklingen av amerikansk rett, men også til å etablere plassen til kvinnelige jurister i deres rettstradisjon og samfunn, det er respektert vidt og internasjonalt.

- Forbilder finner vi også på den nasjonale arenaen. En av dem er Elise Sem, som gikk foran og la til rette for oss andre som fulgte etter, sa Teigum.