Jørn Maurud har sendt brev til både Statsadvokaten og Vegdirektøren.
Jørn Maurud har sendt brev til både Statsadvokaten og Vegdirektøren.

Riksadvokaten varsler full gjennomgang etter mulig feil i trafikkdataverktøy benyttet i straffesaker

Etter en forespørsel fra Riksadvokaten kartlegger nå Statens Vegvesen i hvilke straffesaker de har bistått politiet med sakkyndiguttalelser, og om det er feil i uttalelsene.

Publisert Sist oppdatert

Før jul besluttet Riksadvokaten å stanse bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen i pågående straffesaker der dataverktøyet CrashCube er benyttet. Årsaken er mulige feil i dataverktøyetet som er benyttet i flere sakkyndiguttalelser, og dermed også i vitneuttalelser fra ansatte i Statens vegvesen basert på dataene.

Ifølge TV2 kan flere være dømt etter vegvesenet-feilen. Denne uken gjennomførte Riksadvokaten og Vegvesenet et møte der det ble utvekslet informasjon om hvilke umiddelbare tiltak som var iverksatt i de to etatene, opplyser Riksadvokaten på sine nettsider.

Statens vegvesen har på bakgrunn av et brev fra Riksadvokatens datert 20. desember 2019 igangsatt en omfattende undersøkelse for å kartlegge hvilke saker man har bistått politiet med sakkyndiguttalelser, og om det kan forekomme feil i uttalelsene.

- Beklagelig

Dataverktøyet CraschCube kan hente ut ulike typer data fra kjøretøyer. I brevet kommer det frem at den antatt uriktige informasjonen gjelder både uthenting og fortolkning av informasjonen fra dette dataverktøyet som har dannet grunnlag for rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen som kan være gitt i ulike typer straffesaker.

Disse kan være feilaktige, og skal ikke legges til grunn som bevis i fremtidige og pågående etterforskinger, ved påtaleavgjørelser eller ved iretteføring av løpende saker, skriver Riksadvokaten.

- En større kartlegging er nå satt i gang for å finne ut i hvilke saker verktøyet har blitt benyttet og om det kan ha blitt brukt som bevisgrunnlag i rettsaker. Vi er kjent med at CrashCube også har blitt brukt i to ulykkesrapporter. Disse har vi nå kvalitetssikret, og dataene gitt her er korrekte. Vi jobber fortsatt med å undersøke om verktøyet kan ha blitt brukt i flere rapporter, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen i en uttalelse.

Hun understreker alvoret i saken.

- Dersom feil fra vår side har påvirket utfall av straffesaker er dette alvorlig og beklagelig. Derfor samarbeider vi nå tett med Riksadvokaten for å komme til bunns i saken, sier Dreyer.

- Et titalls saker

Det er ikke avklart hvor mange straffesaker som kan være avgjort på feil grunnlag.

«Det nærmere omfanget av saker som kan være berørt fremstår foreløpig som uavklart, men helt foreløpige anslag kan tyde på at det dreier seg om et titalls straffesaker.», heter det i brevet.

I begynnelsen av mars vil Riksadvokaten avholde et nytt møte med Statens vegvesen der Riksadvokaten vil få en orientering om den videre fremdriften i arbeidet.