Tor-Aksel Busch går av som riksadvokat 1. november.
Tor-Aksel Busch går av som riksadvokat 1. november.

Disse har søkt jobben som Riksadvokat

Det er bare to reelle søkere til å etterfølge Tor-Aksel Busch.

Publisert Sist oppdatert

I starten av mai kunngjorde riksadvokat Tor-Aksel Busch, som fyller 70 til neste år, sin avgang etter mer enn 30 år som nestleder og leder av riksadvokatembetet.

Totalt tre søkere, fordelt på to menn og én kvinne, står på søkerlisten som i dag ble offentliggjort av regjeringen:

Katharina Rise (50), førstestatsadvokat i riksadvokatembetet, Asker

Jørn Sigurd Maurud (59), embetsleder i Oslo statsadvokatembeter

Thorbjørn Gaarder (64), Chief credit officer, Oslo

- Overrasket

- Det er overraskende at det er så få som har søkt. Stillingen som riksadvokat er en svært viktig posisjon i det norske samfunnet, og særlig innenfor strafferettspleien. Det hadde vært sterkt ønskelig at flere med bredere bakgrunn hadde søkt, sier Frode Sulland, tidligere leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

- Jeg hadde gjerne sett at det var søkere med bredere bakgrunn enn to som har gått sine yrkessko i påtalemyndigheten.

- Hva tror du er årsaken til at det er så få søkere?

- Det er selvfølgelig en posisjon som man må ha stor selvtillit for å føle at man kan søke. Kanskje noen opplever at det er for store sko å fylle etter Tor-Aksel Busch. Men det hadde vært sterkt ønskelig at det hadde vært større konkurranse om stillingen, sier Sulland.

Antidoping-arbeid

Katharina Rise jobber i dag som førstestatsadvokat, og har blant annet ledet en gruppe som har fremmet 25 konkrete forslag til tiltak for å bedre saksflyten i politiet, påtalemyndigheten og domstolen i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn.

I 2017 ble hun utpekt som leder av Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd, og hun har også ledet Norges Skiforbunds granskningsutvalg for å se på medisinbruken i norsk langrenn.

Orderud-aktor

Jørn Sigurd Maurud. Foto: Riksadvokaten
Jørn Sigurd Maurud. Foto: Riksadvokaten

Jørn Sigurd Maurud har i en årrekke ledet statsadvokatembetet i Oslo, og var blant annet aktor i Orderud-saken.

Mauruds embetskrets er Oslo, Østfold og Akershus, som har omtrent 40 prosent av straffesakene som behandles av statsadvokatembetene.

I fjor tok han til orde for at den lange saksbehandlingen i Borgarting lagmannsrett påvirker ankespørsmålet i flere saker.

– Det er på det rene at det er med i vurderingen i flere av sakene vi velger ikke å anke. Med en saksbehandlingstid på seks til åtte måneder før vi får anken opp, blir det litt meningsløst, sa han til Aftenposten.

Thorbjørn Gaarder har søkt en rekke offentlige stillinger de siste årene.

Les søkerlisten her!

Powered by Labrador CMS