Juristforbundets president Håvard Holm.

RETTSIKKERHET

Håvard Holm: - Rettssikkerheten har en nedslående og bekymringsfull utvikling globalt

- I tillegg har vi et bakteppe av krig i Europa og en pågående kamp mot vestlige samfunnsidealer. Hva kan disse utviklingstrekkene føre til, spurte Juristforbundets president da han åpnet Rettssikkerhetskonferansen 2022.

Publisert Sist oppdatert

- Mange husker og tok del i euforien vi følte da Berlin-muren falt og Sovjetunionen gikk i oppløsning. Var alt duket for en fredelig verden med demokrati som den dominerende samfunnsformen? Mange trodde vel det, men så ser vi i dag at slik gikk det dessverre ikke.

Slik åpnet Juristforbundets president Håvard Holm Rettssikkerhetskonferansen 2022 foran en fullsatt sal i Gamle Logen onsdag ettermiddag.

På programmet var både debatt om justismord, grensene for ytringsfrihet, bruk av omvendt voldsalarm og det digitale arbeidslivets betydning for makt og menneskeverd - i tillegg til utdeling av rettssikkerhetsprisen.

- En kamp mot vestlige samfunnsidealer

I internasjonale indekser for vurdering av rettsstaten ligger Norge godt an, men det er likevel en tilbakegang generelt, sa Holm.

- Vi er tilbake på nivået fra 1989. Det er nedslående og en bekymringsfull utvikling, understreket han.

- I tillegg til dette, har vi et bakteppe som de færreste av oss så komme, nemlig krig i Europa.

Ifølge Holm er det åpenbart at den trusselen som Russland i dag representerer, ikke er begrenset Ukrainas territorielle integritet.

- Det er en trussel mot den vestlige friheten og samfunnet. Hvis man lytter til retorikken rundt Russlands folkestridige angrep på Ukraina, både fra russiske myndigheter, fra russiske statsstyrte medier og fra regimets støttespiller andre steder i verden og i Europa, står det klart for meg at krigen også gjelder en kamp mot vestlige samfunnsidealer. Mot de frie liberale samfunn.

Prinsipper vs. pragmatisme

Hva kan disse utviklingstrekkene føre til, spurte Holm.

- Jeg er sikker på at de vil skape økende grad av dilemmaer for de liberale demokratier. Det har vi hatt lenge i omgang med illiberale stater, men hvordan skal vi fremover forholde oss til stater og regimer som grovt krenker menneskerettighetene? Hvordan skal vi fremover forholde oss til Kinas massive undertrykkelse av etniske minoriteter, til Iran som holder seg med et moralpoliti eller til Qatar som, etter mitt syn, benytter slavearbeidere og senere kan sole seg i glansen av å arrangere fotball-VM. Hvor lenge skal prinsippene vike for pragmatisme?

- Jeg tror utviklingen vil starte i sivilsamfunnet, sa presidenten.

Powered by Labrador CMS