Advokatfullmektig i Elden, Victoria Westrum, er valgt som leder i Yngre forsvarere for perioden 2024-2026.

Hele styret i Yngre forsvarere skiftes ut – her er det påtroppende

– Det er vår generasjon som er fremtiden, og derfor er det viktig at vi kobler oss på i rettspolitikken, sier Victoria Westrum, advokatfullmektig i Elden og nyvalgt leder i Yngre forsvarere.

Publisert

På Yngre forsvareres allmøte 8. februar var alle styreverv «up for grabs», da hele det sittende styret – med Magnus Torfoss i spissen – takket for seg etter to år.

Både leder, nestleder og fem nye styremedlemmer skulle dermed velges.

Etter avstemningen ble det avgjort at Victoria Westrum tiltrer som ny leder. Hun jobber til daglig som advokatfullmektig på Eldens Oslo-kontor.

– Det er veldig stas å bli valgt som leder. Jeg setter pris på at mine med kollegaer i bransjen har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb, sier Westrum.

Som nestleder har hun fått med seg Sunniva Yde Aksnes, som begynner som advokat i Sulland i april etter å ha vært i Elden siden 2021. Også hun holder til i Oslo.

Hva er Yngre forsvarere?

 • Et fast utvalg under Advokatforeningens forsvarergruppe, etablert i 2019 som en faglig og sosial møteplass av og for yngre forsvarere.
 • Utvalget arrangerer sosiale treff og jevnlige kurs om relevante temaer, og jobber for å fremme yngre forsvareres interesser.
 • Gruppen har også en egen Facebook-side, «Yngre forsvarere», med informasjon om faglige og sosiale arrangementer.

De fem nye utvalgsmedlemmene er:

 • Thea Ekran Gustavsen, advokat i Advokatfirmaet Wold (Sortland)
 • Iqra Tahir, advokatfullmektig i Advokatfirmaet de Vibe (Oslo)
 • Jonathan Leifsson de Lange, advokatfullmektig i Sulland (Oslo)
 • Thea Jansen, advokatfullmektig i Elden (Oslo)
 • Sofie Faye, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hasle (Oslo)
Nyvalgt YF-styre i 2024, f.v.: Thea Jansen, Victoria Westrum, Jonathan Leifsson de Lange, Thea Ekran Gustavsen (på skjermen), Sofie Faye, Iqra Tahir og Sunniva Yde Aksnes.

Ønsker en tydeligere stemme i rettspolitikken

Den ferske lederen Victoria Westrum sier hun gleder seg til å videreføre og videreutvikle arbeidet i Yngre forsvarere.

– Utvalget er en viktig arena for unge i bransjen. Forsvareryrket kan tidvis føles ensomt, og noen har kanskje ikke så mange kollegaer å sparre med. Yngre forsvarere skal derfor være en møteplass hvor vi kan sparre oss imellom, diskutere temaer som opptar oss og bygge opp en ryggmargsrefleks både for etiske og juridiske problemstillinger vi støter på, sier hun.

Westrum har også ambisjoner om at Yngre forsvarere skal få en enda tydeligere profil i den rettspolitiske debatten i tiden som kommer.

– Det er vår generasjon som er fremtiden, og derfor er det viktig at vi kobler oss på i rettspolitikken.

Den nye YF-lederen Victoria Westrum har tidligere vært leder i Jussgruppen Wayback i Bergen, og har dermed jobbet tett opp mot kriminalomsorgen og med rettspolitikken på feltet. Her er hun utenfor Oslo fengsel.

Vil gå i bresjen for økt rettshjelpssats

Det er et flust av saker å ta tak i, påpeker hun.

– Vi har jo det evige temaet om offentlig rettshjelpssats, for eksempel, som berører mange av oss – og som det er viktig at vi engasjerer oss for.

Timeprisen er den samme uavhengig av ansiennitet og ugunstige arbeidstider, forklarer hun.

– Vi kan rykke ut sene fredagskvelder, vi stiller i fengslingsmøter lørdag morgen og i avhør på søndag. For dette får vi ingen tillegg. Samtidig blir verden vi lever i dyrere, og uten en økonomisk bærekraftig sats er det nok få som orker å stå i dette over tid.

– Det skal være rom for flere enn bare ildsjeler i denne bransjen, og dette perspektivet synes jeg det er viktig at vi unge går i bresjen for, sier Westrun.

Vedtektsendringer for kommende styrevalg

Westrum blir nå sittende i to år som leder av Yngre forsvarere. Toårsperioden vil også gjelde for tre av styremedlemmene – Thea Ekran Gustavsen, Jonathan Leifsson de Lange og Sofie Faye.

På allmøtet i februar ble det nemlig vedtatt en vedtektsendring som innebærer at det heretter vil avholdes et årlig valg av nye styremedlemmer – og ikke annethvert år slik praksis hittil har vært.

På det årlige valget vil det derimot bare være halve styret som skiftes ut. Leder og tre utvalgsmedlemmer velges partallsår, mens nestleder og to utvalgsmedlemmer velges oddetallsår.

Dermed vil nestleder Sunniva Yde Aksnes og utvalgsmedlemmene Iqra Tahir og Thea Jansen bli sittende i styret i ett år, frem til neste «oddetallsvalg» i 2025.

Denne løsningen skal sikre at hele styret ikke blir skiftet ut på en gang, slik situasjonen ble i år.

Det avtroppende styret i Yngre forsvarere (2022-2024):

 • Magnus Torfoss, advokat i Advokatfirmaet Hasle (leder)
 • Andreas Seehusen Karlsbakk, dommerfullmektig i Vestre Innlandet tingrett med permisjon fra Elden (nestleder)
 • Vilde Havrevold, advokat i Fend Advokatfirma (utvalgsmedlem)
 • Jakob Ulmo, juridisk rådgiver i Utlendingsnemnda (utvalgsmedlem)
 • Jasmin Gheshlaghi, advokat og partner i Advokatfirmaet Wiig & Co (utvalgsmedlem)
 • Maren Larsen Borgan, advokat i Elden (utvalgsmedlem)
 • Rikke de Vibe, advokat og partner i Advokatfirmaet de Vibe (utvalgsmedlem)
Powered by Labrador CMS