Advokat Marius Dietrichson.

STATSBUDSJETTET 2024

– Forferdelig skuffende

– En økning på 35 kroner er i realiteten en lønnsnedgang, sier Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen.

Publisert Sist oppdatert

- Skal vi virkelig bare fortsette trenden fra de siste tjue årene om at vi fri rettshjelps-advokater skal ned i lønn, spør Marius Dietrichson.

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2024, og foreslår å øke salærsatsen med 35 kroner, fra 1180 til 1215 kroner.

Det uavhengige Salærrådet - som ble opprettet av Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Advokatforeningen - mener at 1385 kroner vil være en bærekraftig rettshjelpssats.

- Så er det vel og bra at regjeringen i budsjettet omtaler Salærrådets  opptrappingsplan med utgangspunkt i Salærrådets forslag om en økning av satsen på om lag 250 kroner. Men regjeringen forplikter seg ikke til denne. De bare omtaler den. Uansett, nå hadde vi forventet handling, sier Dietrichson.

- Kjenner på en skuffelse

Salærrådet ble opprettet i august 2022, som en løsning på den seks måneder lange advokat-streiken. 

Formålet med  avtalen er ifølge ordlyden «å sikre en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen og fastlegge prosessen for konsultasjoner mellom partene i forbindelse med fastsetting av satsen».

- Jeg tror alle som er i min bransje vil kjenne på en skuffelse i dag. For dette er ikke bærekraftig, sier Dietrichson.

I budsjettforslaget skriver regjeringen at merutgiftene til salær pr. år er regnet til l 453 millioner kroner ved en rettshjelpssats på 1400 kroner, og viser til at «Salærrådet peikar på at ei gradvis opptrapping er ei aktuell tilnærming».

- Selv om man tar høyde for at de snakker om en opptrappingsplan, så er det handlingen som teller, det de gjør i budsjettet som teller, hvert eneste år. Dette er ikke bærekraftig, slik som vi inngikk en avtale med departementet om, da vi avviklet streiken, sier Dietrichson.

Frykter talentflukt

Han mener konsekvensene kan bli store.

Kristin Fagerheim Hammervik.

- Jeg håper ikke at det skjer, men jeg frykter jo at trenden vil fortsette med at dyktige jurister, flinke advokater og gode kolleger mer og mer vil orientere seg mot det sivile markedet, som ikke er undergitt rettshjelpssatsen.

Også lederen av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg, advokat Kristin Fagerheim Hammervik, reagerer.

- Departementet har jo forpliktet seg til å sikre en bærekraftig økning av salærsatsen. Hvordan en økning på tre prosent kan anses bærekraftig når veksten i det generelle prisnivået er nær ved det dobbelte, er uforståelig, sier hun til Advokatbladet.

Reaksjoner i sosiale medier

I sosiale medier er engasjementet stort etter nyheten om salærsats-forslaget. Flere er skuffet over økningen på 35 kroner. 

Tonje Hovde Skjelbostad, advokat og daglig leder i Legalis.

«Det er 2,9 prosent opp og innebærer en reell nedgang, grunnet en inflasjon på cirka det dobbelte. Streik. Nå.», skriver Olle Nohlin i Matrix.

 «Reell nedgang da. Tydelig signal mottatt», kommenterer advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden.

 «Den avtalen som ble signert på bildet under var åpenbart lite verdt for regjeringen», skriver Legalis-advokat Tonje Skjelbostad.

 Hun sikter til Advokatbladets bilde fra juni 2022 av justisminister Emilie Mehl og Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas som skriver under på avtalen som sikret opprettelsen av et uavhengig salærråd.

 

Powered by Labrador CMS