Justisminister Emilie Enger Mehls departement øker reisesalæret med 18 kroner pr. time.

Justisdepartementet: - Kan ikke øke reisesalæret alene

Ettersom salæret på reise er halv rettshjelpssats, kan ikke reisesalæret økes for seg, slik SV foreslo, mener departementet.

Publisert Sist oppdatert

SV mener at Justis- og beredskapsdepartementet har misforstått budsjettforliket partiet inngikk med Ap- og SP-regjeringen i slutten av november.

Ifølge SV skulle reisesalærpotten økes med 21 millioner kroner, en økning som ville tilsvare en økning i reisesalæret på om lag 125 kroner pr. time.

Det var Solberg-regjeringen som i 2016 halverte reisesalæret, noe som har skapt stor frustrasjon blant advokater i distriktene.

Fredag sa justispolitisk talsperson Andreas S. Unneland til Advokatbladet at SV i budsjettforliket fikk gjennomslag for å øke reisesalær-potten med 21 millioner kroner for å tette gapet mellom reisegodtgjørelsen og den alminnelige salærsatsen.

- Vi er forundret over at regjeringen nå tolker dette på en annen måte, og er i en prosess for å få avklart dette, sa Unneland.

- Øke rettshjelpssatsen, herunder reisegodtgjørelse

Mens regjeringen, på sin side, understrekte at «de 21 millionene kronene skulle gå til, og har gått til, å oppjustere salærsatsen».

I regjeringens budsjettforslag - før forliket med SV - ble salærsatsen foreslått hevet fra 1085 kroner til 1107 kroner, en økning på 22 kroner timen.

- I tillegg ble det bevilget ytterligere 21 millioner kroner til å øke kompensasjonen til de profesjonelle rettsaktørene forbindelse med budsjettforhandlingene med SV, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet, Andreas Bondevik.

Han viser til budsjettforliket der det foreslås «..å øke rettshjelpssatsen, herunder reisegodtgjørelse til advokater og sakkyndige, med til sammen 21 millioner kroner».

- Automatisk økning i reisesalæret

- Departementet har lagt dette til grunn for endringene i rettshjelpssatsen, og dette innebærer at rettshjelpssatsen økes fra 1107 kroner til 1121 kroner, forklarer Bondevik.

- Det er slik at når man øker rettshjelpssatsen, vil dette også automatisk innebære at aktørene får mer i kompensasjon for å reise. Dette følger av at aktørene mottar halv rettshjelpssats per time reise.

- Å bare øke andelen av rettshjelpssatsen som aktørene mottar for å reise, men ikke justere rettshjelpssatsen, vil etter departementets syn ikke samsvare med ordlyden i budsjettinnstillingen, sier Bondevik.

Med den nye satsen, vil reisesalæret øke med 18 kroner pr. time.

Powered by Labrador CMS