Ifølge tiltalebeslutningen har den 70 år gamle mannen adresse i Spania.
Ifølge tiltalebeslutningen har den 70 år gamle mannen adresse i Spania.

Mann (70) drev rettshjelp-virksomhet uten tillatelse

Nå må han møte i Oslo tingrett.

Publisert

Fra 1. juni 2017 til november 2018 skal mannen, gjennom to ulike selskap, tatt betalt for å utøve både rettshjelpsvirksomhet og inkassovirksomhet, ifølge tiltalen.

70-åringen skal blant annet ha bistått kunder med innkreving av pengekrav, tvangsfullbyrdelse av pengekrav og opptrådt som prosessfullmektig overfor namsmann og domstoler ved en rekke tilfeller.

I dokumenter og korrespondanse med både myndigheter og kunder, skal mannen ha gitt uttrykk for å ha rettshjelpsautorisasjon blant ved bruk av brevhodet «Norsk rettshjelpsautorisasjon utstedt i 1985. Pensjonert rettshjelper».

Dette til tross for at han ble «tatt ut av Tilsynsrådet for advokatvirksomhets register over praktiserende rettshjelpere pr. 1. juni 2017 etter å ha meldt ifra om opphør av virksomheten, samt fått tillatelse til å drive rettshjelp tilbakekalt ved Advokatbevillingsnemndens vedtak av 30. august 2017», heter det i tiltalen.

Mannen er tiltalt etter straffeloven §167, domstolloven § 234 første ledd, jf. § 218 og subsidiært inkassoloven § 26 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav a.

Powered by Labrador CMS