I midten av august rykket politiet ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo sentrum i forbindelse med et trusselbrev som inneholdt hvitt pulver.
I midten av august rykket politiet ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo sentrum i forbindelse med et trusselbrev som inneholdt hvitt pulver.

Retten mener Bertheussen står bak forsendelse med hvitt pulver til John Christian Elden

– Retten har etter en samlet vurdering konkludert med at det var Bertheussen som lagde forsendelsene, sa dommer Yngvild Thue.

Publisert Sist oppdatert

Fredag formiddag ble dommen mot Laila Bertheussen, samboeren til tidligere justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp), avsagt i Oslo tingrett.

Bertheussen er dømt til ett år og åtte måneder i fengsel for angrep mot demokratiet etter trusler mot sin egen samboer, samt for flere trusselbrev sendt til Christian Tybring-Gjedde og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Retten mener også at hun står bak forsendelser til sin egen forsvarer John Christian Elden.

Totalt ble fem forsendelser mottatt av advokat Elden, henholdsvis i mai, juli og i september 2019, og to ganger i august 2020. Disse inneholdt blant annet en nødhammer, plastremser og en bilnøkkel, glassbiter og hvitt pulver, samt brev.

Dømt for åtte tilfeller

Bertheussen ble dømt for overtredelse av

  • straffeloven § 115 (tre tilfeller)
  • straffeloven § 263 (tre tilfeller)
  • straffeloven § 190 annet ledd jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 5 første ledd (to tilfeller)
  • jf. straffeloven § 79 bokstav a til fengsel i 1 -ett- år og 8- åtte- måneder.
  • Frifinnes for tiltalens post III for overtredelse av straffeloven § 225, anklage om oppdiktet straffbar handling.

Avsenderen ga uttrykk for å stå bak truslene rettet mot familien Wara, men retten festet ikke lit til dette og konkluderte med at det er Bertehussens verk. Forsendelsene var ikke omfattet av tiltalen.

- Lagde forsendelsene selv

– Retten legger til grunn at tre av forsendelsene ikke kan være postet av Bertheussen. Forsvarer mener dette gir henne alibi, aktor mener hun kan ha fått hjelp av noen andre – bevisst eller ubevisst, sa dommer Yngvild Thue under opplesningen av dommen, gjengitt av VG her.

– Retten har etter en samlet vurdering konkludert med at det var Bertheussen som lagde forsendelsene. Det forhold at hun ikke kan ha postlagt tre av dem selv, taler for at det ikke er henne, men retten er likevel overbevist om at det er hun som har utformet dem. Retten er ikke enig med forsvaret om at de gir henne alibi. Retten mener derimot at de underbygger at det er Bertheussen som er gjerningsperson.

Retten konkluderer med «at avsenderen av de etterfølgende forsendelsene og gjerningspersonen i tiltalen er den samme», heter det i dommen.

Retten fant ingen formildende omstendigheter, og mener at det ikke er tvil om at Bertheussen handlet forsettlig.

Retten kom til at truslene samlet sett innebar en fare for at Tor Mikkel Wara ble påvirket eller hindret i sitt virke som justisminister.

Frifunnet for brudd på § 225 bokstav b

Hun ble frifunnet for overtredelse av straffeloven § 225, anklage om oppdiktet straffbar handling. Det er bokstav b i paragrafen som er relevant, påpekes det i dommen. Der heter det at man kan straffes om man foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

Bestemmelsen har i praksis vært brukt i saker der tiltalte har fremstilt seg selv som fornærmet for å få forsikringsutbetaling og lignende, påpeker dommeren.

Ettersom det i denne saken er Tor Mikkel Wara, både i sin stilling som justisminister og personlig, som er fornærmet, og ikke Bertheussen, så er ikke lovens bokstav oppfylt, mente retten.

«Når retten likevel har kommet til at Bertheussen skal frifinnes for denne tiltaleposten er det fordi de straffbare handlingene har funnet sted», heter det i dommen.

Bertheussen anket dommen på stedet.

Powered by Labrador CMS