Justisminister Emilie Mehl (Sp).
Justisminister Emilie Mehl (Sp).

Regjeringen skroter forslag om å stramme inn offentlighetens tilgang på organinterne dokumenter

– Vi har lyttet til innspillene, og basert på disse finner ikke regjeringen grunnlag for å gå videre med saken, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

Publisert Sist oppdatert

Mer enn 3400 høringssvar rant inn da regjeringen i mars startet høringsrunden for forslaget om å begrense offentlighetens innsyn i journaler. I en pressemelding onsdag ettermiddag melder Justis- og beredskapsdepartementet at forslaget nå er lagt på is.

Det omstridte forslaget innebar en endring i offentleglova § 14 første ledd, med intensjon om å klargjøre at bestemmelsen også gir adgang til å gjøre unntak fra innsyn i informasjon i journalen om organinterne dokumenter.

En slik endring ville medført at for eksempel regjeringsdokumenter og andre interne dokumenter i større grad ville blitt skjermet fra offentligheten.

- Svekkelse av allmennhetens tillit til forvaltningen

Forslaget ble møtt med knusende kritikk fra høringsinstansene, og Advokatforeningen påpekte blant annet i sitt høringssvar at endringen ville innebære en betydelig svekkelse av det grunnlovfestede kravet til offentlighet i forvaltningen.

«Journalen er den viktigste kilden til hvilke dokumenter som eksisterer i et organ. Enhver har derfor rett til innsyn i journalen, og enkelte organer er også pålagt å tilgjengeliggjøre journalen på internett», skrev Advokatforeningen.

Også LO har vært skeptiske, og har blant annet påpekt en risiko for svekkelse av allmennhetens tillit til forvaltningen - særlig på departementsnivå.

Etter enormt engasjement i høringsrunden fant regjeringen altså at det var hensiktsmessig å skrote forslaget. 

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er det viktig å hegne om demokratiet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Vi setter pris på det store engasjementet i denne saken, sier Mehl.

Powered by Labrador CMS