Else McClimans leder Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
Else McClimans leder Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg

Redd Barna ber UD oppnevne advokater til norske barn av IS-kvinner - får nei

Mens Redd Barna ønsker at Norge skal oppnevne advokater til de tre norske barna som er fengslet i Syria, ber Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg utenriksminister Anniken Huitfeldt om å sørge for konsulær bistand og at barnas rettigheter blir ivaretatt.

Publisert Sist oppdatert

Kurdiske selvstyremyndigheter bekreftet i januar til NRK at tre av de norske barna som er internert i Syria ble fengslet sammen med mødrene sine.

I et brev har Redd Barna bedt Utenriksdepartementet om å oppnevne advokater for barn av IS-kvinnene som er fengslet i Syria, skriver VG.

– Vi ber Utenriksdepartementet om å utnevne advokat for disse barna. Vi mener de har rett til juridisk bistand, og at den retten ikke ivaretas, sier kommunikasjonsdirektør i Redd Barna Norge, Gunvor Knag Fylkesnes til avisen.

Hun sammenligner barnas situasjon med den Kongo-fangen Joshua French var i. Han fikk omfattende juridisk bistand fra Norge gjennom flere år.

Ifølge NRK skal det dreie seg om fire terrorsiktede kvinner og fire norske barn som er internert eller fengslet nordøst i Syria nå. Statskanalen melder onsdag at UD avviser forespørselen og at underdirektør Martina Østerhus skriver at UD ikke har noen «rolle knyttet til oppnevning» av norske advokater for norske borgere som befinner seg i utlandet.

- Regjeringen må ivareta norske barns rettigheter

Like før jul sendte Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og Legeforeningens menneskerettighetsutvalg et brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt der de ber ministeren om å ta ansvar i saken.

«Vi kan ikke akseptere at norske barn overlates til en rettsløs tilstand i en flyktningeleir. Vi kan ikke akseptere at norske myndigheter begrenser seg til å hente barn hjem ved akutt sykdom eller foreldres død. Regjeringen må ivareta norske barns rettigheter gjennom konsulær bistand og sikre at de ikke vokser opp i en situasjon der deres mentale og fysiske helse står i fare. Legeforeningen og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg ber deg, utenriksminister Anniken Huitfeldt, til å ta ytterligere initiativ for å ivareta rettighetene til norske barn i Syria. Norske myndigheter må sørge for at ventetiden for de siste norske barna fra flyktningeleirene i Syria kortes ned».

Ifølge Else Leona McClimans, leder av Advokatforeningens menneskerettsutvalg, har ministeren ennå ikke svart på forespørselen. Foreningene sendte derfor en purring på forespørselen denne uken.

- Vi støtter selvfølgelig at disse barna bør få rett til advokatbistand. Men vår inngangsvinkel til dette er at vi mener disse barna har rett på norsk statsborgerskap, og at de derfor bør få konsulær bistand til å komme hjem. En advokat er viktig, men norske barn i utlandet bør først og fremst utstyres med norsk pass. Det er et oppdrag Utenriksdepartementet må ta ansvar for, sier McClimans til Advokatbladet.

- Nedverdigende og umenneskelig behandling

De siste tre årene har de to menneskerettighetsutvalgene bedt om at disse barna skal bli tatt hjem - uten å bli hørt.

- I 2019 vurderte vi at barna var utsatt for nedverdigende og umenneskelig behandling basert på det norske og internasjonale medier rapportert den gang. Det er ingenting som tyder på at det var en feilvurdering, eller at barnas situasjon er blitt bedre. Heller tvert imot. Jo lengre barn blir holdt i en fengselsliknende situasjon, jo mer skadelig vil det være for dem.

- Det er ikke noe politisk vilje til å ta barna hjem, det er utfordringen. Så vidt jeg vet er det nå bare snakk om tre norske barn som på ingen måte bør måtte stå ansvarlig for hva mødrene deres har vært med på. Dette er norske barn og de må få en mulighet til å komme hjem, sier McClimans.

Powered by Labrador CMS