- Mange unge jobber alt for mye, har for lite fritid, og tør ikke å gi beskjed, sier Anette Røsæther.
- Mange unge jobber alt for mye, har for lite fritid, og tør ikke å gi beskjed, sier Anette Røsæther.

De unges stemme

Mer fokus på rettigheter

Publisert

Først ble de unge vist på gangen. Så ble de, etter protester, igjen ønsket velkommen rundt Hovedstyrets bord. Oppgaven falt på Anette Røsæther (29), barnevernsadvokat fra Bergen.

– Jeg var nok noe mer nervøs enn jeg ellers ville ha vært, forteller Anette Røsæther om sitt aller første møte med Advokatforeningens hovedstyre, etter at Utvalget for yngre advokater fikk tilbake observatørstatusen i styret.

– Du føler på en måte at du starter i en liten oppoverbakke. På den andre siden ga dette meg en ekstra giv og et engasjement. Jeg ville bevise at observatørvervet bare ville være positivt for foreningen og for våre medlemmer, sier hun.

Utvalget for unge advokater representerer unge advokater under førti år. Utvalget mistet sin observatørrolle i Hovedstyret via et vedtak i Representantskapet før sommeren i 2014, men fikk plassen tilbake i mai i år.

– Uten oss ville foreningen kunne gå glipp av nyttige og verdifulle innspill om ting som spesielt angår de unge, sier hun.

Anette Røsæther fra Sotra utenfor Bergen er både leder av Utvalget for unge advokater i Hordaland og Sogn og Fjordane, og medlem i utvalget sentralt. Hun fikk observatørvervet i Hovedstyret for to år.

I disse dager er utvalget spesielt opptatt av endringene som foreslås i advokatutdanningen i forslaget til ny advokatlov. Dette er ett av temaene i en spørreundersøkelse utvalget tidlig i høst skal sende ut til sine medlemmer.

Fakturerings- og forventningspress er et annet tema som engasjerer de unge, og arbeidstid: Hvordan kan man som ung og lovende kombinere jobb og fritid? Mange gravide tar også kontakt og lurer på hva som skjer på jobben etter at de har fått barn, forteller Røsæther.

– Generelt kan jeg si at det er mange henvendelser om dette.

– Er det ikke litt paradoksalt at jurister spør dere om hva de har rett til?

– Det er jo det spesielle! Er det ikke advokater som vet best at man ikke kan jobbe ubegrenset? Jeg tror at alle under studiene ønsker seg til de store firmaene. De som får jobbene krever kanskje lite, og tenker at de får stå på til de er over kneiken. Mange føler nok at de jobber for mye, og ikke lønnes for alt.

Derfor spør høstens undersøkelse fra Utvalget for unge advokater også om bransje, stilling, ukentlige arbeidstimer, veiledning og selvstendighet i fullmektigforhold, i tillegg til hvordan eventuell graviditet håndteres av arbeidsgiver.

Avdekkes uakseptable trender, må utvalget ta affære. Siden første og foreløpig eneste undersøkelse skjedde for to år siden, kan ikke Røsæther si noe konkret om utviklingen, men hun oppfatter at unges fokus på egne rettigheter er større enn før.

– Men fortsatt jobber mange altfor mye, har for lite fritid og tør ikke å gi beskjed. De unge er mer opptatt av dette, men det er mye å ta tak i fortsatt.

Røsæther tror middelet er holdningsarbeid blant unge.

– Det er en vanskelig bransje, fordi utrolig mange står klare til å ta over de attraktive jobbene. Alle vil like langt, og jobber så mye som skal til. Det er nok en holdning i bransjen om at «sånn er det å være advokat», sier hun.

– Med medlemmer opp til førti år har dere en romslig definisjon av «yngre»?

– Vi har faktisk fått eposter før arrangementer fra folk rundt førti som lurer på om det blir pinlig om de kommer, sier hun lattermildt.

Utvalget arrangerer foredrag om hvordan opptre i retten, avholde klientmøter, forhandlinger og andre utfordringer for nye advokater i yrket.

– Er du fullmektig og 42, kan du komme til oss. En yngre advokat er en som føler seg som en yngre advokat, sier 29-åringen.

I sin toårsperiode i Hovedstyret har hun som mål å bedre rekrutteringen av fullmektiger i Advokatforeningen, kartlegge og tallfeste unges standpunkter, og jobbe for å sikre at Advokatforeningen alltid vet hva de yngre mener.

[caption id="attachment_5728" align="alignright" width="750"] – Aldersgrensen på arrangementene våre er fleksibel, og mange ferske i bransjen er godt over tretti år. Nølerne rundt førti har lite å bekymre seg for, sier Anette Røsæther.[/caption]

Til daglig arbeider Anette med unge mennesker med barne- og barnevernsrett, et felt med mye konflikter og opprivende scener.

– Du må være hobbypsykolog til tider. Jeg møter klienter som har det vondere enn du kan forestille deg. Og så er de så glade andre ganger. På veien er det oppturer og nedturer, gledestårer og gråt av sorg og fortvilelse, sier Anette.

Derfor lurte noen på om hun virkelig ville dette, da hun som fullmektig byttet firma fra Schjødt til nyoppstartede Kjærevik & Co. for å jobbe med barn.

– Mange spurte «er du gal, hva tenker du på?», sier hun. Hun hadde det jo så bra der hun var. Men forretningsjussen handlet ikke om de hun ville jobbe med; de mest sårbare.

– Jeg har hele tiden ønsket å hjelpe mennesker. Spørsmålet var i hvilken posisjon jeg kunne gjøre en forskjell.

Hun gikk fra et firma med 150 advokater til et lite firma som per dags dato har seks medarbeidere.

Røsæther roser Schjødt for fullmektigopplæringen og det store fagmiljøet, men hadde et ønske om å gjøre flere ting på egenhånd.

– En fullmektig i et mindre firma får generelt sett mer selvstendig arbeid. Da jeg byttet til Kjærevik & Co., skulle jeg drive hele porteføljen til en som skulle ut i fødselspermisjon. Jeg hadde oppfølging fra en prinsipal, men det var jeg som var saksansvarlig, og gjorde alt i alle sakene.

Frem til da hadde hun hatt ett eneste klientmøte.

– Det hadde nok å gjøre med at jeg sluttet i Schjødt så tidlig. På min første dag på jobb i Kjærevik & Co. fikk jeg vite at «du har to klientmøter i morgen og tre på torsdag».

Etter tre år ble Røsæther partner. Nå har firmaet tre partnere, alle kvinner.

– For arbeidsmiljøets skyld ønsket vi å ha advokater av begge kjønn. Så for noen år siden gjorde vi et bevisst valg i å ansette mannlige fullmektiger.

I dag jobber det to mannlige fullmektiger ved kontoret.

– Vårt firma er veldig opptatt av familie og fritid. Dette er kanskje en fordel med de kvinnestyrte firmaene.

[caption id="attachment_5729" align="alignright" width="750"] – Å beskrive seg selv er vanskelig, men jeg tror nok folk vil si at jeg er opptatt av rettferdighet. Og kanskje at jeg har omsorg for mennesker og vil hjelpe. Det er så fantastisk. Den personen jeg har lyst til å være, er den jeg kan jobbe som.[/caption]

Men sakene kan gå innpå henne.

– Særlig barnevernssakene berører meg veldig sterkt. Du ser så utrolig mange triste skjebner, sier hun.

Hun savner et støtteapparat for bearbeiding av de mange inntrykkene, og forteller at venninner i barneverntjenesten har slike grupper.

Hun forsøker å være varsom med å identifisere seg for mye med klienten.

- Men jeg er helt sikkert en advokat som går altfor mye inn i sakene, og engasjerer meg litt for mye.

Noen ganger har hun ikke annet valg enn å trå til selv. Hun har hatt suicidale klienter, og kjørte ved én anledning selv klienten til lege, fordi hun ikke turte å gå fra vedkommende. Røsæther sier hun avgjør slike tilfeller etter sunn fornuft, men mener studiene burde tilby noe mer.

– Advokater møter folk i livskriser som vi på jussen ikke er blitt opplært til å håndtere.

 

Navn: Anette Røsæther

Alder: 29

Bosted: Kalfaret i Bergen

Opprinnelsessted: Sotra

Hvilke aviser eller nettaviser leser du daglig? VG og BT.

Har du et favorittnettsted: Nei.

Favorittidsskrift: Advokatbladet er det jeg alltid leser. Det er relevant for jobben, og gir tips og innsikt.

Hvilken bok leste du sist? Et helt halvt år av Jojo Moyes. Den var helt fantastisk.

Favoritt-app: Snapchat, Instagram og Facebook.

Lager du matpakke? Nei. Vi får deilig lunsj på jobben.

 

Moren er Anettes forbilde: – Hun har lært meg å bry meg om menneskene rundt meg.
Moren er Anettes forbilde: – Hun har lært meg å bry meg om menneskene rundt meg.
– Aldersgrensen på arrangementene våre er fleksibel, og mange ferske i bransjen er godt over tretti år. Nølerne rundt førti har lite å bekymre seg for, sier Anette Røsæther.
– Aldersgrensen på arrangementene våre er fleksibel, og mange ferske i bransjen er godt over tretti år. Nølerne rundt førti har lite å bekymre seg for, sier Anette Røsæther.
– Å beskrive seg selv er vanskelig, men jeg tror nok folk vil si at jeg er opptatt av rettferdighet.  Og kanskje at jeg har omsorg for mennesker og vil hjelpe. Det er så fantastisk. Den personen jeg har lyst til å være, er den jeg kan jobbe som.
– Å beskrive seg selv er vanskelig, men jeg tror nok folk vil si at jeg er opptatt av rettferdighet. Og kanskje at jeg har omsorg for mennesker og vil hjelpe. Det er så fantastisk. Den personen jeg har lyst til å være, er den jeg kan jobbe som.
Powered by Labrador CMS